Дистрофії. Паренхіматозні дистрофії.

Модуль 1

Змістовий модуль №1

Вступ до курсу патоморфології.

Патологія клітини.

1. При електронномікроскопічному дослідженні біоптату печінки виявлено, що між численними мітохондріями знаходиться велика кількість плоских цистерн і бульбашок з секреторними гранулами, стінки яких утворені мембранами. Про гіперплазію якої ультраструктури йдеться?

A. *Апарату Гольджі

B. Піноцитозних бульбашок

C. Ендоплазматичного ретикулуму

D. Лізосом

E. Мікротрубочок

2. Чоловік 38 років, раптово померлого, на розтині в задній стінці лівого шлуночку серця виявлений інфаркт міокарду. Які найбільш можливі зміни в будові кардіоміоцитів можна побачити у вогнищі інфаркту мікроскопічно?

A. *Каріолізис

B. Жирова дистрофія

C. Вуглеводна дистрофія

D. Звапніння

E. Білкова дистрофія

Дистрофії. Паренхіматозні дистрофії.

1. У дитини з діагностованою дифтерією зіву, померлої від гострої серцевої недостатності, на розтині виявлено, що порожнини серця розширені в поперечнику. М'яз серця тьмяний, в'ялий, на розрізі строкатий, з жовтуватими ділянками. У цитоплазмі деяких кардіоміоцитів із збереженою цитоплазмою виявляються дрібні вакуолі. На заморожених зрізах вакуолі забарвлюються суданом III в оранжевий колір. Який вид дистрофії виявлений в кардіоміоцитах?

A. *Жирова

B. Вуглеводна

C. Балонна

D. Гіаліново-краплинна

E. Гідропічна

2. На розтині трупа хворого, що страждав лейкозом і померлого від наростаючої хронічної анемії, серце збільшене в розмірах, м'яз серця на розрізі тьмяний, в'ялий, блідо-сірого кольору, під ендокардом визначаються жовті плями і смуги. Який патологічний процес розвинувся в серці?

A. *Паренхіматозна жирова дистрофія

B. Вакуольна дистрофія.

C. Гіаліново-краплинна дистрофія.

D. Мезенхімальна жирова дистрофія.

E. Робоча гіпертрофія

3. У померлого від хронічної серцево-судинної недостатності на розтині виявлено "тигрове серце". З боку ендокарду виражене жовто-біле покреслення, міокард тьмяний, глинисто-жовтий. Який процес зумовив дану патологію?

A. *Жирова паренхіматозна дистрофія

B. Вуглеводна дистрофія

C. Гіаліново-краплинна дистрофія

D. Жирова судинно-стромальна дистрофія

E. Амілоїдоз

4. При розтині трупа жінки, яка померла при явищах серцевої недостатності, серце збільшене в об'ємі, в'яле; міокард - глинисто-жовтий, тьмяний; з боку ендокарду визначається жовто-біле покреслення ("тигрове серце"). Мікроскопічно в групах кардіоміоцитів відсутня поперечна посмугованість, цитоплазма кардіоміоцитів містить дрібні краплі, які фарбуються суданом чорним, - в чорний колір. Ваш діагноз?

A. *Жирова дистрофія міокарду

B. Кардіосклероз

C. Ревматичний міокардит

D. Ожиріння серця

E. Міомаляція

5. У чоловіка 62 років, який помер при наростаючих явищах серцевої недостатності, на розтині виявлено збільшене в об'ємі серце. Серце в'ялої консистенції, камери розтягнуті, міокард на розрізі тьмяний, глинисто-жовтий. З боку ендокарду визначається жовто-біла посмугованість, яка особливо виражена в сосочкових м'язах. Який патологічний процес найбільш вірогідний?

A. *Жирова дистрофія міокарду

B. Ожиріння серця

C. Дилятаційна кардіоміопатія

D. Міомаляція

E. Кардіосклероз

6. У хворого, померлого від легенево-серцевої недостатності, на розтині виявлена різко збільшена недокрівна печінка, тістоподібної консистенції, жовтого кольору. При забарвленні гематоксиліном та еозином виявлені різних розмірів вакуолі в цитоплазмі гепатоцитів. Яка це дистрофія?

A.*Паренхіматозна жирова

B. Вуглеводна паренхіматозна

C. Гіаліново-краплинна

D. Мезенхімальна жирова

E. Гідропічна

7. У жінки 45 років, яка померла від хронічної алкогольної інтоксикації, на аутопсії виявлена різко збільшена печінка, тістоподібної консистенції, жовтуватого кольору. Мікроскопічно в цитоплазмі гепатоцитів при фарбуванні гематоксиліном та еозином виявляються різних розмірів оптично порожні вакуолі. Який вид дистрофії має місце?

A. *Паренхіматозна жирова

B. Вуглеводна паренхіматозна

C. Гіаліново-краплинна

D. Мезенхімальна жирова

E. Гідропічна

8. На розтині трупа на підставі характерних макроскопічних змін діагностовано паренхіматозна жирова дистрофія міокарду серця. Яка образна назва серця при цій дистрофії?

A. *Тигрове серце

B. Бичаче серце

C. Волохате серце

D. Панцирне серце

E. Легеневе серце

9. У дівчини 18 років з'явився різкий біль при ковтанні, збільшення лімфатичних вузлів шиї, підвищення температури до 39.0с. На слизистій оболонці мигдалин - блідо-жовті плівки, які відділяються насилу з утворенням дефекту. Стан прогресивно погіршувався. Хвора померла на 8-й день захворювання при наростаючих явищах серцевої недостатності. Які гістологічні зміни в кардіоміоцитах ймовірно будуть виявлені?

A. *Жирова дистрофія

B. Гідропічна дистрофія

C. Гіаліново-краплинна дистрофія

D. Балонна дистрофія

E. Слизиста дистрофія

10. Жінка 36 років, яка хворіла на дифтерію, померла від гострої серцевої недостатності. На розтині порожнини серця розширені, міокард тьмяний, строкатий, на розрізі з жовтуватими ділянками. Який процес виявлений в кардіоміоцитах?

A. *Жирова дистрофія

B. Вуглеводна дистрофія

C. Балонна дистрофія

D. Гіаліново-краплинна дистрофія

E. Гідропічна дистрофія

11. У жінки з важкою інтоксикацією, обумовленою сепсисом, який і послужив безпосередньою причиною смерті, на розтині виявлено "тигрове серце". Мікроскопічно в цитоплазмі кардіоміоцитів виявлені ліпіди. Який морфогенетичний механізм розвитку переважно лежить в основі даної дистрофії?

A. *Декомпозиція

B. Інфільтрація

C. Трансформація

D. Порушений синтез

E.

12. При огляді порожнини рота на слизистій оболонці щоки визначається щільна пляма білого кольору діаметром близько 1 см, яке небагато підноситься над рівнем слизистої оболонки. Як називається цей патологічний процес?

A. *Лейкоплакія

B. Еритроплакія

C. Карніфікація

D. Організація

E. Мукоїдне набухання

13. На вентральній поверхні язика у чоловіка з протезом на нижній щелепі виявлена щільна сіра бляшка неправильної форми з нерівною поверхнею з чіткими межами. При гістологічному дослідженні утворення наголошується збережена структура багатошарового плоского епітелію, потовщення його за рахунок шипуватого і базального шарів, гіперкератозу, акантозу; лімфомакрофагальна інфільтрація належній сполучній тканині. Встановити діагноз.

A. *Лейкоплакія

B. Еритроплакія

C. Папілома

D. Рак на місці

E. Кондилома

14. При профілактичному огляді робочих, пов'язаних з виробництвом кам'яновугільних смол, в ротовій порожнині виявлені ділянки потовщення і ороговіння слизистої оболонки, переважно щік, білястого кольору, з шорсткою поверхнею, безболісні. Про яку патологію йдеться?

A. *Лейкоплакія

B. Папіломатоз

C. Глоссит

D. Стоматит

E. Метаплазія

15. При зовнішньому огляді новонародженого виявлялися виражені зміни шкірних покривів всього тіла. Шкіра суха, тьмяна з нерівною поверхнею і наявністю сірих пластинок, що відшаровуються. З яким видом дистрофії це пов'язано?

A. *Роговою

B. Гідропічною

C. Гіаліново-краплинною

D. Фібриноїдним набуханням

E. Мукоїдним набуханням

Змішані дистрофії.

1. На розтині трупа жінки 63 років, що перенесла ревматизм з формуванням комбінованого пороку мі трального клапану, стулки клапана різко потовщені, зрощені між собою, кам'янистій щільності, визначається хрускіт при розрізі. Який патологічний процес зумовив кам'янисту щільність

A. *Дистрофічне звапніння

B. Метастатичне звапніння

C. Метаболічне звапніння

D. Фібриноїд

E. Амілоїдоз

2. У хворого з недостатністю мітрального клапана з'явився кашель, мокрота іржавого кольору. Який пігмент зумовив такий колір мокроти?

A. *Гемосидерин

B. Меланін

C. Гемоглобін

D. Гемомеланін

E. Сірчасте залізо

3. У жінки, доставленої після укусу гюрзи (отруйна змія), виявлений різко виражений внутрішньосудинний гемоліз. На розтині селезінка, кістковий мозок і лімфатичні вузли мали буре забарвлення. При мікроскопічному дослідженні в цитоплазмі макрофагів виявлена велика кількість пігменту коричневого кольору. Який пігмент накопичився в тканинах?

A. *Гемосидерин

B. Гематоїдин

C. Гематин

D. Ліпофусцин

E. Білірубіну

4. У хворого виразковою хворобою шлунку з кровотечею при ендоскопії в шлунку знайдена рідина кольору кавової гущі. Який пігмент зумовив такий колір вмісту шлунку?

A. *Солянокислий гематин

B. Гемосидерин

C. Білірубін

D. Ферритин

E. Порфірин

5. У хворого виразковою хворобою шлунку, ускладненою шлунковою кровотечею, блювотні маси забарвлені в темно-коричневий колір (блювота "кавовою гущею"). Наявність якого пігменту в блювотних масах визначає таку їх забарвлення?

A. *Солянокислого гематину

B. Гемоглобіну

C. Білірубіну

D. Гемомеланіну

E. Сульфіду заліза

6. Чоловік 70 років скаржиться на біль в дрібних суглобах рук і ніг. Суглоби деформовані, болючі. Виявлений підвищений рівень солей сечової кислоти в крові і сечі. Про патологію обміну яких речовин йдеться?

A. *Нуклеопротеїдів

B. Кальцію

C. Хромопротеїдів

D. Ліпопротеїдів

E. Калію

7. На розтині чоловіка, померлого від хроніосепсису, виявлена атрофія скелетних м'язів, бура атрофія міокарду, печінки. Порушення обміну якого пігменту мало місце у хворого?

A. *Ліпофусцину

B. Ліпохрому

C. Гемосидерину

D. Гемомеланіну

E. Меланіну

8. Чоловік тривалий час хворів гемобластозом. На розтині виявлено, що кістковий мозок, селезінка, печінка, лімфатичні вузли коричневого кольору. Була проведена гістохімічна реакція Перлса. Встановлено, що ретикулярні, ендотеліальні та гістоцитарні елементи цих органів містять гранули синього кольору. Який пігмент виявлений при застосуванні вказаної реакції?

A. *Гемосидерин

B. Білірубін

C. Гематоїдин

D. Гематоїдин

E. Філопорфірин

9. У хворого, що страждав малярією, при розтині виявлена жовтяниця шкіри, склер і слизових оболонок. Селезінка збільшена в розмірах, аспідно-сірого кольору. Аспідно-сіре забарвлення селезінки обумовлене наявністю:

A. *Гемомеланіну

B. Гемосидерину

C. Ліпофусцину

D. Меланіну

E. Гемопорфірину

10. У мокроті хворого з недостатністю мітрального клапану серця виявлені клітини, які містять бурий пігмент. Реакція Перлса позитивна. Про який пігмент йдеться?

A. *Гемосидерин

B. Гематоїдин

C. Меланін

D. Порфірин

E. Білірубін

11. Після перенесеного геморагічного інсульту у хворого сформувалася кіста головного мозку. Через 2 роки він помер від постгрипозної пневмонії. На розтині трупа виявлена в мозку кіста із стінками бурого кольору, реакція Перлса - позитивна. Який з процесів найбільш вірогідний в стінці кісти?

A. *Місцевий гемосидероз

B. Загальний гемосидероз

C. Місцевий гемомеланоз

D. Інфільтрація білірубіну

E. Первинний гемохроматоз

12. У чоловіка 34 років, хворого туберкульозом з ураженням наднирників, шкіра мишастого кольору, за життя артеріальний тиск був понижений, спостерігалася адинамія і зниження рівня 17-оксикортикостероїдів в сечі і плазмі крові. Порушення якого пігменту зумовило клінічні прояви у хворого?

A. *Меланіну

B. Білірубіну

C. Ліпофусцину

D. Ліпохрому

E. Гемосидерину

13. У біоптаті шкіри 1х2 см, доставленому для гістологічного дослідження, виявлено новоутворення бурого кольору діаметром 0,5 см. Мікроскопічно пухлина складається з невусних клітин у вигляді тяжів і кубел, розташованих в дермі, з бурим пігментом в цитоплазмі, яка дає негативну реакцію Перлса. Який пігмент накопичується в клітинах?

A. *Меланін

B. Гематоїдин

C. Гемосидерин

D. Білірубін

E. Гемомеланін

14. У чоловіка, що за життя страждав бронхоектатичною хворобою, пневмосклерозом з вираженими явищами кахексії, на розтині серце зменшене в розмірах, стінки стоншені, в'ялої консистенції, на розрізі тканина бурого кольору. Накопичення якого пігменту мало місце в міокарді?

A. *Ліпофусцин

B. Гемосидерин

C. Гематоїдин

D. Цероїд

E. Ліпохроми

15. Під час розтину трупа чоловіка 55 років, який впродовж останніх 8 років хворів на хронічну форму тропічної малярії, виявлено, що сіра речовина головного мозку і селезінка аспідно-сірого кольору. Який пігмент зумовив таке порушення?

A. *Гемомеланін

B. Ліпофусцин

C. Гематопорфірин

D. Меланін

E. Гемосидерин

16. У виснаженого хворого, страждаючого раком стравоходу, на розтині виявлена атрофія печінки, серця, зникнення жирової клітковини. При цьому в цитоплазмі кардіоміоцитів при гістологічному дослідженні трупного матеріалу є відкладення буро-жовтих зерен і глибок, що не дають позитивної реакції Перлса. Про який пігмент йдеться?

A. *Ліпофусцин

B. Меланін

C. Гемосидерин

D. Ферритин

E. Гемомеланін

17. У хворого з двосторонньою поразкою наднирників з'явилося темне коричневе фарбування шкірних покривів, при гістохімічному дослідженні шкіри реакція Перлса негативна. Який пігмент зумовив зміну кольору шкіри?

A. *Меланін

B. Гемосидерин

C. Порфірин

D. Ліпофусцин

E. Білівердин

18. На аутопсії жінки, яка хворіла на хронічну дизентерію, в стромі і паренхімі міокарду, нирок, в слизистій оболонці шлунку, в сполучній тканині легенів виявлені фіолетового кольору аморфні маси, позитивні при реакції Косса. Який патологічний процес розвинувся у внутрішніх органах хворого?

A. *Метастатичне звапніння

B. Дистрофічне звапніння

C. Метаболічне звапніння

D. Амілоїдоз

E. Гіаліноз

19. У чоловіка, що страждав стенозом мі трального клапану, під час розтину виявлені ущільнені легені бурого кольору. Про який патологічний процес в легенях йдеться?

A. *Гемосидероз

B. Гемохроматоз

C. Жовтяниця

D. Гемомеланоз

E. Ліпофусциноз

Загибель клітин та тканин.

1. При мікроскопічному дослідженні тканини печінки було виявлено, що деякі клітини розпалися на невеликі фрагменти з окремими органелами і залишками ядра, оточені мембраною. Запальна реакція була відсутня. Виберіть патологічний процес, для якого характерні описані зміни.

A. *Апоптоз

B. Некроз

C. Каріорексис

D. Плазмоліз

E. Плазморексис

2. Дослідник при мікроскопічному і електронно-мікроскопічному вивченні печінки звернув увагу, що деякі окремо розташовані клітини розпалися на дрібні фрагменти, оточені мембраною. Деякі з їх мають органели, інші включають фрагменти ядра, що розпалося. Запальна реакція навколо була відсутня. Він розцінив ці зміни як прояв:

A. * Апоптоза

B. Атрофії

C. Некрозу

D. Гіпоплазії

E. Дистрофії

3. У новонародженої дитини при огляді виявлений дефект в області твердого піднебіння у вигляді порожнини. Унаслідок якого процесу він утворився?

A. *Порушення апоптозу

B. Атрофії

C. Некрозу

D. Дистрофія

E. Запалення

4. При електронномікроскопічному дослідженні клітини було встановлено, що вона загинула унаслідок некрозу, а не апоптозу, оскільки для некрозу характерними є:

A. *Дифузна локалізація хроматину в клітині

B. Фагоцитоз апоптозних тілець

C. Відсутність запальної відповіді

D. Збереження цілісності органел

E. Розщеплювання ДНК

5. При електронномікроскопічному дослідженні слинної залози виявлені фрагменти клітини, оточені мембраною і конденсуючі частинки ядерної речовини, що містять, і окремі органели; запальна реакція безпосередньо навколо цих клітин була відсутня. Назвіть описаний тут процес.

A. *Апоптоз

B. Каріорексис

C. Коагуляційний некроз

D. Каріопікноз

E. Каріолізіс

6. У пацієнта, багато років тому що переніс сифіліс, з приводу якого він не лікувався, під час операції хірург в нижньому краю печінки відмітив чітко відмежовану, блідо-жовту, в'ялу ділянку тканини і видалив її. При макроскопічному дослідженні патологоанатом побачив, що ця ділянка представлена сухою, безструктурною, пастоподібною, жовтувато-білою масою. На його думку, це:

A. *Казеозний (сирний) некроз

B. Інфаркт

C. Воскоподібний некроз

D. Фібриноїдний некроз

E. Стеатонекроз

7. У хворого туберкульозом в біоптаті нирки при гістологічному дослідженні у вогнищі казеозного некрозу виявлені безладно розсипані дрібні зерна хрматину. Слідством чого є виявлені зміни?

A. * Каріорексису

B. Каріолізіса

C. Пікноза ядер

D. Мітотичної активності ядер

E. Апоптозу

8. При розтині виявлений тромбоз лівої середньої мозкової артерії і велике вогнище сірого розм'якшення лівої півкулі мозку. Який патологічний процес розвинувся в головному мозку?

A. *Ішемічний інфаркт

B. Коагуляційний некроз

C. Абсцес

D. Волога гангрена

E. Секвестр

9. На розтині трупа чоловіка 57 років, який помер від висипного тифу, виявлено, що м'язи передньої черевної стінки і стегон щільні, білувато-жовтого кольору, нагадують стеаринову свічку. Проявом якого патологічного процесу є ці зміни?

A. *Восковидного некрозу

B. Апоптозу

C. Фібриноїдного некрозу

D. Колікваційний некрозу

E. Казеозного некрозу

10. У лежачого хворого з недостатністю кровообігу, знерухомленого після перенесеного інсульту, шкіра і м'які тканини над крижами почорніли і набрякли, після відторгнення епідермісу в чорних тканинах утворились виразки. Який процес розвинувся у хворого?

A. *Пролежні

B. Суха гангрена

C. Флегмона

D. Інфаркт

E. Абсцес

11. У хворого, який тривалий час страждав переміжною кульгавістю, тканини пальців стопи сухі, чорного кольору, нагадують мумію. На невеликій відстані від почорнілої ділянки розташована двобарвна лінія (червоний колір прилягає до практично незмінених тканин, а блідо-жовтий колір - до змінених тканин). Який вид некрозу у даного хворого?

A. *Гангрена

B. Інфаркт

C. Секвестр

D. Пролежень

E. Мацерація

12. У хворий 77 років з ущемленою паховою грижею при проведенні лапаротомії виявлена стінка кишки ціанотичного кольору, роздута, набрякла, покрита нитками фібрину, перистальтика не виявляється. Який патологічний процес розвинувся в стінці кишки унаслідок пристінкового утиску грижі?

A. * Волога гангрена

B. Суха гангрена

C. Коагуляційний некроз

D. Коллікваційний некроз

E. Пролежень

13. При розтині трупа чоловіка, померлого від черевного тифу, виявлено, що м'язи передньої черевної стінки і стегна щільні, ломкі, білясто-жовтуватого кольору, нагадують стеаринову свічку. Описана зміна в м'язах є проявом:

A. *Ценкеровского некрозу

B. Фібріноїдного некрозу

C. Казеозного некрозу

D. Коллікваційного некрозу

E. Апоптоза

14. На розрізі у верхній частці правої легені виявлено крупне щільне клиновидне вогнище темно-червоного кольору. При гістологічному дослідженні в нім визначається некроз стінок альвеол, просвіт альвеол повністю заповнений еритроцитами. Який процес розвинувся в легенях?

A. *Геморагічний інфаркт легенів

B. Карніфікація легенів

C. Гангрена легенів

D. Крововилив в легені

E. Ателектаз легенів

15. Літня людина перенесла інфаркт в правій півкулі головного мозку. Через рік, враховуючи відсутність рухливості в лівих кінцівках, проведена комп'ютерна томографія мозку, при якій в правій півкулі знайдена порожнина з гладкими стінками, заповнена ліквором. Який патологічний процес знайдений в головному мозку?

A. *Постінфарктна кіста

B. Гідроцефалія

C. Сіре розм'якшення мозку

D. Інфаркт мозку

E. Гематома

16. У хворого 71 року, що страждав атеросклерозом, з'явився біль в лівій стопі. До лікаря не звертався. На момент огляду стопа збільшена в об'ємі, тканини в'ялі, чорного кольору, мацеровані. Демаркаційна зона не виражена. Діагностуйте патологічний процес в стопі?

A. *Волога гангрена

B. Муміфікація

C. Коагуляційний некроз

D. Суха гангрена

E. Секвестр

17. У дитини 6 років, що перенесла кір, при огляді в м'яких тканинах щік і промежини виявлені нечітко відмежовані, набряклі, червоно-чорного кольору ділянки, які злегка коливаються. Яке ускладнення розвинулося у дитини?

A. *Волога гангрена (нома)

B. Суха гангрена

C. Газова гангрена

D. Пролежень

E. Трофічна виразка

18. Під час розтину трупа жінки, яка померла унаслідок пухлинної дисемінації муцинозної цистаденокарциноми і тривалий час знаходилася у вимушеному положенні в ліжку, були знайдені великі ділянки некрозу шкіри і належних м'яких тканин крижової області. Діагностуйте форму некрозу.

A. *Пролежень

B. Інфаркт

C. Секвестр

D. Сирний некроз

E. Воскоподібний некроз

19. У хворого цукровим діабетом з'явився різкий біль в правій стопі. При огляді великий палець стопи чорного кольору, тканини стопи набряклі, вогнища відшаровування епідермісу, відокремлюване - з неприємним запахом. Яка клініко-морфологічна форма некрозу розвинулася у хворого?

A. *Гангрена волога

B. Пролежень

C. Секвестр

D. Гангрена суха

E. Інфаркт

20. До хірурга звернувся чоловік 60 років, який тривалий час страждав цукровим діабетом. Тканини правої стопи були чорного кольору, щільні, з чіткими краями. Який діагноз поставив патологоанатом?

A. * Суха гангрена

B. Волога гангрена

C. Газова гангрена

D. Пролежень

E. Трофічна виразка

21. Під час огляду трупа відмічено: каламутні рогівки, сухі шкірні покриви з жовто-бурими пергаментного вигляду плямами. Встановіть вид посмертних змін.

A. *Трупне висихання

B. Перерозподіл крові

C. Трупні плями

D. Трупне заклякнуло

E. Охолоджування трупа

22. Хворий 70 років прооперований з приводу "гострого живота". Під час операції виявлено, що близько 80 см кишки чорного кольору, очеревина тьмяна, просвіт верхньої брижової артерії обтурований тромбом. Який процес розвинувся в кишці?

A. *Гангрена

B. Пролежень

C. Білий інфаркт

D. Білий інфаркт з геморагічним віночком

E. Коагуляційний некроз

23. У лежачого хворого після перенесеного інсульту шкіра і м'які тканини над крижами почорніли і набрякли, після відторгнення епідермісу в чорних тканинах утворилися виразки. Який процес розвинувся у хворого?

A. *Пролежні

B. Суха гангрена

C. Флегмона

D. Інфаркт

E. Абсцес

24. При дослідженні стегнової кістки виявлено хронічне гнійне запалення компактної речовини і кісткового мозку, утворення секвестрів. При якому захворюванні розвиваються такі зміни?

A. *Остеомієліт

B. Ретикулосаркома

C. Мієломна хвороба

D. Остеобластокластома

E. Періостит

Змістовій модуль №2

Розлади кровообігу.

1. При розтині померлого, такого, що страждав гіпертонічною хворобою, в речовині головного мозку виявлена порожнина, стінки якої мають іржавий колір. Що передувало виникненню даних змін?

A. *Гематома

B. Діапедезні крововиливи

C. Ішемічний інфаркт

D. Плазморрагії

E. Абсцес

2. У хворого похилого віку виникло гостре порушення мозкового кровообігу з коматозним станом і смертельним результатом. При розтині в правій півкулі головного мозку виявлена велика порожнина, заповнена кров'ю. Який патологічний процес виявлений в головному мозку?

A. *Гематома

B. Геморагічна інфільтрація

C. Інфаркт мозку

D. Діапедезні крововиливи

E. Пухлина мозку

3. У хворого з цирозом печінки, після видалення з черевної порожнини 10 літрів асцитичної рідини, розвинувся колапс і гіперемія очеревини. Визначите вид артеріальної гіперемії очеревини.

A. *Гіперемія після анемії

B. Запальна

C. Вакатна

D. Колатеральна

E. Унаслідок шунтування крові

4. На розтині померлого, такого, що страждав серцевою недостатністю, визначається збільшена в розмірі печінка строкатого вигляду, з малюнком мускатного горіха на розрізі. Назвіть вид порушення кровообігу.

A. *загальне венозне повнокрів'я

B. Загальне артеріальне повнокрів'я

C. Недокрів'я

D. Крововилив

E. Кровотеча

5. Хворий, якому швидко видалили близько 10 літрів асцитичної рідини з черевної порожнини, раптом знепритомнів. Яка причина цього явища?

A. *Малокрівя головного мозку

B. Тромбоз церебральних артерій

C. Крововилив в головний мозок

D. Вакатна гіперемія

E. Тромбоз церебральних вен

6. Під час емоційної напруженої роботи раптово помер молодий чоловік. На розтині виявлено нерівномірне кровонаповнення міокарду. Гістохімічно - зниження вмісту глікогену, електронно мікроскопічно -деструкція мітохондрій, контрактури міофібрил. Вкажіть вірогідне порушення кровообігу?

A. *Гостра ішемія

B. Хронічна ішемія

C. Вакатна артеріальна гіперемія

D. Гостра венозна гіперемія

E. Ангіоневротична артеріальна гіперемія

7. При розтині померлого чоловіка 73 років, який довго страждав ішемічною хворобою серця, виявлені "мускатна" печінка, бура індурація легенів, ціанотична індурація нирок і селезінки. Вкажіть, який з видів порушення кровообігу найбільш вірогідний?

A. *Хронічне загальне венозне повнокрів'я

B. Артеріальна гіперемія

C. Гостре загальне венозне повнокрів'я

D. Гостре недокрів'я

E. Хронічне недокрів'я

8. Чоловік 44 років з інфарктом міокарду, помер від лівошлуночкової недостатності. При розтині виявлено: набряк легенів, мілко краплинні крововиливи в серозних і слизистих оболонках. Мікроскопічно: дистрофічні і некротичні зміни епітелію проксимальних канальців нирок, в печінці - центролобулярні крововиливи і вогнища некрозу. Який з видів порушення кровообігу найбільш вірогідний?

A. *Гостре загальне венозне повнокров'я

B. Артеріальна гіперемія

C. Хронічне загальне венозне повнокров'я

D. Гостре недокрів'я

E. Хронічне недокрів'я

9. На розтині померлого виявлено, що печінка збільшена в розмірах, щільна, краї закруглені, на розрізі тканина жовто-коричневого кольору з темно-червоними крапками і смужками, які нагадують малюнок мускатного горіха. Який патологічний процес лежить в основі таких змін печінці?

A. *Хронічне венозне повнокрів'я

B. Гостре венозне повнокрів'я

C. Артеріальне повнокрів'я

D. Артеріальне недокрів'я

E. Хронічна кровотеча

10. Хворому 70 років, який страждав цукровим діабетом і переніс інфаркт міокарду, помер при явищах прогресуючої серцево-судинної недостатності. На розтині виявлені ціанотична індурація селезінки і нирок, бура індурація легенів і мускатна печінка. Який вид порушення кровообігу зумовив зміни внутрішніх органів?

A. *Загальна хронічна венозна гіперемія

B. Загальна гостра венозна гіперемія

C. Загальна артеріальна гіперемія після анемії

D. Артеріальна ішемія в результаті перерозподілу крові

E. Місцева хронічна венозна гіперемія

11. Хворому з переломом плечової кістки наклали гіпс. Через 2 години кисть і видима частина передпліччя стала синюшною, холодною на дотик, набряклою. Який розлад кровообігу мав місце?

A. *Місцеве венозне повнокрів'я

B. Місцеве артеріальне повнокрів'я

C. Місцеве недокрів'я

D. Стаз крові

E. Тромбоз

12. У хворого, що тривало страждав ревматизмом, виявлений стеноз лівого атріо-вентрикулярного отвору, смерть наступила від серцево-легеневої недостатності. На розтині виявлена бура індурація легенів. Вкажіть вид порушення кровообігу, при якому виникають подібні зміни в легенів.

A. *Хронічна лівошлуночкова недостатність

B. Хронічна правошлуночкова недостатність

C. Гостра лівошлуночкова недостатність

D. Гостра правошлуночкова недостатність

E. Портальна гіпертензія

Змістовій модуль №3

Змістовій модуль №4

Ревматичні захворювання.

1. Під час гістологічного дослідження стулок мі трального клапана серця жінки 30 років було встановлено, що ендотеліальні клітини осередкового десквамовані, в цих ділянках на поверхні стулки розташовуються дрібні тромботичні нашарування, сполучна тканина стулки - з явищами мукоїдного набухання з ділянками склерозу і васкуляризації. Діагностуйте вид клапанного ендокардиту.

A. *Поворотно-бородавчастий

B. Дифузний

C. Гострий бородавчастий

D. Фібропластичний

E. Поліпозно-виразковий

2. На розтині виявлено: на зовнішній поверхні аортального клапана крупні (1-2 см) буро-червоні, такі, що легко кришаться накладення, що прикривають виразкові дефекти. Про яке захворюванні можна думати?

A. *Поліпозно-виразковий ендокардит

B. Поворотно-бородавчастий ендокардит

C. Гострий бородавчастий ендокардит

D. Фібропластичний ендокардит

E. Дифузний ендокардит

3. При гістологічному дослідженні стулки мі трального клапана серця виявлено мукоїдне набухання, пошкодження ендотелію, утворення по замикаючому краю фібринових тромбів. Яка форма ревматичного ендокардиту спостерігається?

A. *Гострий бородавчастий ендокардит

B. Дифузний ендокардит

C. Фібропластичний ендокардит

D. Поворотно-бородавчастий ендокардит

E. Поліпозно-виразковий ендокардит

4. Хворий 50 років впродовж багатьох років страждав ревматичним пороком серця. При загостренні захворювання розвинулася геміплегія і наступила смерть. Гістологічно в клапані митри виявлений виражений склероз, осередкові клітинні інфільтрати, фібринові накладення. Для якої форми ендокардиту характерні виявлені зміни?

A. *Поворотно-бородавчастий

B. Гострого бородавчастого

C. Дифузного

D. Фібропластичного

E. Виразково-поліпозного

5. У хворого, що переніс крупозну пневмонію і помер при явищах легенево-серцевої недостатності, патологоанатом на розтині відзначив деяке потовщення півмісяцевих клапанів аорти, колір їх сірувато-жовтий з дефектами по лінії стулення і наявністю великих, до 2 см в діаметрі, тромботичних накладень, що послужило підставою встановити:

A. *Поліпозно-виразковий ендокардит

B. Гострий бородавчастий ендокардит

C. Поворотно-бородавчастий ендокардит

D. Дифузний ендокардит

E. Фібропластичний ендокардит

6. У хворої 24 років, що страждала ревматизмом, клінічно діагностований стеноз митри. Останніми роками часті епізоди серцево-судинної недостатності, майже постійний кашель з іржавою мокротою Назвіть можливі зміни в легенях у даного хворого.

A. *Буре ущільнення легенів

B. Емфізема легенів

C. Ателектаз легенів

D. Пневмосклероз

E. Бронхоектази

7. На розтині трупа виявлені морфологічні прояви стенозу лівого атріовентрикулярного отвору, недостатність клапана митри. Гістологічно в міокарді - осередковий кардіосклероз, наявність квітучих гранулем Ашофф-талалаєва. Який з перерахованих нижче діагнозів найбільш вірогідний?

A. *Ревматизм

B. Склеродермія

C. Дерматоміозит

D. Вузликовий періартеріїт

E. Системний червоний вовчак

8. У дитини 7 років на шкірі розгинальних поверхонь ліктьових і колінних суглобів з'явилися щільні, безболісні вузлики розміром 1-2 мм. У біоптаті вузликів - крупні вогнища фібриноїдного некрозу сполучної тканини з лімфоцитами і макрофагами по периферії. Вкажіть захворювання, при якому спостерігаються такі вузлики?

A. *Ревматизм

B. Ревматоїдний артрит

C. Склеродермія

D. Вузликовий періартеріїт

E. Системний червоний вовчак

9. У хворого, померлого від серцевої недостатності, при патоморфологічному дослідженні виявлено: стулки мі трального клапана деформовані, потовщені, зрослися по краях; у сполучній тканині міокарду - дифузно розташовані вузлики, які складаються з ділянок фібриноїдного некрозу, навколо яких, - скупчення макрофагів, що нагадують гігантські багатоядерні клітки. Вогнища оточені лімфоцитами і одиничними плазматичними клітинами. Яка з перерахованих гранулем має місце у даного хворого?

A. *Ревматична

B. Туберкульозна

C. Актиномікотична

D. Сифілітична

E. Лепрозна

10. На розтині хворого 25 років, померлою від уремії, нирки збільшені, строкаті, з вогнищами крововиливів. Патогістологічно виявляються гематоксилинові тільця, капілярні мембрани клубочків у вигляді дротяних петель, гіалінові тромби і вогнища фібриноїдного некрозу, в судинах селезінки - “цибулинний” склероз. Який найбільш вірогідний діагноз?

A. *Системний червоний вовчак

B. Системна склеродермія

C. Ревматоїдний артрит

D. Ревматичний артрит

E. Вузликовий періартеріїт

11. При гістологічному дослідженні вушка серця у хворого стенозом мітрального клапана виявлені гранулеми Ашоффа-талалаєва. Вкажіть генез пороку серця.

A. *Ревматичний

B. Атеросклерозний

C. Сифілітичний

D. Природжений

E. Септичний

12. У хворого 27 років сформований ревматичний порок серця. У клініку поступила з скаргами на задишку, набрякни на ногах, асцит, збільшення печінки. Смерть наступила від хронічної серцевої недостатності. На розтині діагностований стеноз митри. Який з чинників морфогенезу найбільш можливий?

A. *Зрощення стулок між собою

B. Склероз і потовщення стулок

C. Склероз і укорочення стулок

D. Вкорочення сухожильних ниток

E. Наявність дрібних тромбів на поверхні клапана

13. У хворого після переохолодження розвинулася деформація суглобів, хворобливість і обмеженість рухів в суглобах пальців; поряд з суглобами з'явилися маленькі щільні вузлики. При біопсії у вузликах виявлені вогнища фбриноїдного некрозу, оточені гістіоцитами. Ваш діагноз:

A. *Ревматоїдний артрит

B. Дерматоміозит

C. Ревматизм

D. Подагра

E. Деформуючий артроз

14. При розтині трупа жінки 40 років, померлій при явищах уремії, виявлені збільшені строкаті нирки, в нирках - потовщення капілярних мембран клубочків у вигляді “дротяних петель”, вогнища фібриноїдного некрозу їх стінок і гіалінові тромби в просвітах, в ядрах – гематоксилінові тільця; у серці - ендокардит Лібмана-Сакса. Яке ураження нирок найймовірніше?

A. *Вовчаковий нефрит

B. Ревматичний гломерулонефрит

C. Холерний гломерулонефрит

D. Склеротична нирка

E. Термінальний гломерулонефрит

15. На розтині жінки 27 років, померлої від хронічної ниркової недостатності, виявлені множинні рубці і інфаркти в селезінці, нирках. При мікроскопічному дослідженні виявлені зміни в артеріях середнього і дрібного калібру, які характеризувалися склерозом стінок, помірною проліферацією ендотелію і вираженою периваскулярною лімфогістицитарню інфільтрацією. На яке захворювання страждав хворий?

A. *Вузловим периартеріїтом

B. Атеросклерозом

C. Гіпертонічною хворобою

D. Хворобою Морфана

E. Вісцелярним сифілісом

refamin.ostref.ru referatsjc.nugaspb.ru project.radioritual.ru referatxnv.nugaspb.ru Главная Страница