Етапи та стадії виробничого та навчального проектування


Основні поняття: технічне завдання, технічна пропозиція, ескізний проект, технічний проект, робоча документація, етапи проектно-технологічної діяльності.

Якщо прослідкувати основні етапи історії суспільства, то нескладно помітити, що рушійною силою його розвитку є вдосконалення знарядь праці. З одного боку це пояснюється тим, що людина завжди прагнула змінити на краще предметний світ речей, зробити його більш прогресивним та комфортним. З іншого, предмети та об’єкти які нас оточують обов’язково мають певні недоліки, що дає змогу винахідникам здійснювати постійний пошук для їхнього вдосконалення.

Вдосконалення знарядь праці – це не лише їхня конструктивна модернізація, а й встановлення більш досконалих виробничих стосунків, утворення нових форм організації виробничої діяльності людини тощо. Ремісник виготовляє певну річ утилітарного призначення від творчого задуму до його втілення у конкретний продукт. Згодом він об’єднується з іншими ремісниками для одержання більшого прибутку від своєї діяльності, що призводить до спеціалізації виробництва – кожен учасник такого процесу виконує лише певну операцію. Спеціалізація виробництва вдосконалює кожну технологічну ланку, створює та розвиває виробничий процес в цілому. Згодом крім окремого технологічного процесу створення певного продукту утворюється виробничий процес, який складається із сукупності технологічних. У ході такого генезису виробничої діяльності вдосконалюється й планова діяльність, тобто відбувається спеціалізація виробництва у тій його частині де проводять проектування та конструювання виробів. На сьогодні будь-яке сучасне виробництво містить відділ, що займається проектуванням та відповідним прогнозуванням власної виробничої діяльності. Тут необхідно відразу підкреслити, що виробництво характеризується постійними змінами, що проявляються у вигляді процесу його постійного вдосконалення.

Раздел 1. Психология как наука и практика
Химический состав почвы. Понятие о биогеохимических провинциях, эндемические заболевания, их профилактика.
Поняття спадкування. Спадкодавець та спадкоємці. Склад спадщини.
Быть счастливым -- не для слабосильных
Тема: Фізико-хімічні методи аналізу.
Поняття “війна”, “збройний конфлікт” у міжнародному праві. Види збройних конфліктів.
Периодизация личности по Эриксону.Их характеристика и противоречия.Понятия «социальное развитие» и «зона ближайшего развития»
THE SEQUENCE OF TENSES
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ И ЦИКЛОМ УМСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ
Биография писателя в школьном курсе: цели, принципы, приемы изучения в средних и старших классах.
Відмінності SNMPv3
Резервы фонда рабочего времени
Множення і ділення розрядних чисел на одноцифрове число. Задача на знаходження суми двох добутків.
Соревнования проходят по действующим правилам СЧР и ICU
Лабораторная диагностика вирусных гепатитов
Морське право
Некоторые математические сведения и формулы
Чума крупного рогатого скота
Internet Mail Access Protocol
Конструирование седел, накладок
Экономическая теория: предмет, Ф, стр-ра и методы
Функціональна асиметрія мозку людини
ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗРАХУНКІВ З ПОКУПЦЯМИ ТА ЗАМОВНИКАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Главная Страница