Етапи та стадії виробничого та навчального проектування


Основні поняття: технічне завдання, технічна пропозиція, ескізний проект, технічний проект, робоча документація, етапи проектно-технологічної діяльності.

Якщо прослідкувати основні етапи історії суспільства, то нескладно помітити, що рушійною силою його розвитку є вдосконалення знарядь праці. З одного боку це пояснюється тим, що людина завжди прагнула змінити на краще предметний світ речей, зробити його більш прогресивним та комфортним. З іншого, предмети та об’єкти які нас оточують обов’язково мають певні недоліки, що дає змогу винахідникам здійснювати постійний пошук для їхнього вдосконалення.

Вдосконалення знарядь праці – це не лише їхня конструктивна модернізація, а й встановлення більш досконалих виробничих стосунків, утворення нових форм організації виробничої діяльності людини тощо. Ремісник виготовляє певну річ утилітарного призначення від творчого задуму до його втілення у конкретний продукт. Згодом він об’єднується з іншими ремісниками для одержання більшого прибутку від своєї діяльності, що призводить до спеціалізації виробництва – кожен учасник такого процесу виконує лише певну операцію. Спеціалізація виробництва вдосконалює кожну технологічну ланку, створює та розвиває виробничий процес в цілому. Згодом крім окремого технологічного процесу створення певного продукту утворюється виробничий процес, який складається із сукупності технологічних. У ході такого генезису виробничої діяльності вдосконалюється й планова діяльність, тобто відбувається спеціалізація виробництва у тій його частині де проводять проектування та конструювання виробів. На сьогодні будь-яке сучасне виробництво містить відділ, що займається проектуванням та відповідним прогнозуванням власної виробничої діяльності. Тут необхідно відразу підкреслити, що виробництво характеризується постійними змінами, що проявляються у вигляді процесу його постійного вдосконалення.

ПОЧЕМУ ВАМ СЛЕДУЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ОБЩЕПРИНЯТОГО МЫШЛЕНИЯ
Specialization and generalization of meanings
РАЗДЕЛ 4. ОХРАНА ТРУДА И БЕЗОПАСНОСТЬ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ
Мистецтво перемовин
МАРКУВАННЯ МАГНІЄВИХ СПЛАВІВ
Социально-историческая природа детства
Аквинский Ф. Сумма теологии
Глава 14. Заговоры от разных болезней
Поняття про пам’ять
Причини та початок Перебудови. Особливості її впровадження в Україні.
E) Филипп Авреол Теофраст Бомбаст фон Гогенгейм.
Лятамбур Володимир Володимирович
Экономика в период становления рыночных отношений
Очищення деталей від продуктів перетворення ТСМ, накипу і лакофарбових покриттів
Процес стратегічного управління товарними запасами
МАРКИ ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ
Расшифровка марок материалов с особыми физическими свойствами
ОТРЯД ПАВОЗКОВА НАДЕЖДА ПАВЛОВНА
Змістовий модуль 2. Теорія підприємства: виробництво і витрати
Политика насильственной советизации
Развитие зодчества в Голландии XVI столетия
В национальной финансовой системе
Шлока 33. Когда видение направлено и сконцентрировано, случается лайя
Главная Страница