Протокол надання медичної допомоги при анафілактичному шоці

Лікувальні заходи при анафілактичном шоці будь-якого походження повинні базуватися на основних механізмах його патогенезу і мають включати:


1. Припинення надходження алергену (АГ) до організму хворого.
У випадку надходження АГ парентерально (лікарський препарат, яд комахи при ужаленні) слід накласти джгут вище місця введення АГ на 25 хв. (кожні 10 хв. слід послабляти джгут на 1-2 хв.), прикласти до цього місця лід на 15 хв.; обколоти місце ужалення (укусу) 0,3-0,5 мл 0,1% розчину адреналіну з 4,5 мл ізотонічного розчину хлориду натрію.
При пероральному надходженні АГ доцільно спробувати його видалити чи зв’язати (промивання шлунку, введення сорбенту – активованого вугілля, аеросілу, поліфепану), в подальшому призначити послаблюючі, очищуючі клізми.
2. Заходи, спрямовані на відновлення гострих порушень функції кровообігу і дихання. Підшкірно вводиться 0,1% розчин адреналіну в дозі 0,1-0,5 мл (при необхідності повторити введення через 20-40 хв. під контролем рівня артеріального тиску). При нестабільній гемодинаміці з безпосередньою загрозою для життя можливо внутрішньовенне введення адреналіну. При цьому 1 мл 0,1% розчину адреналіну розчиняють у 100 мл ізотонічного розчину хлориду натрію і вводять з початковою швидкістю 1 мкг/хв (1 мл на хв.). При необхідності швидкість введення може бути збільшеною до 2-10 мкг/хв. Внутрішньовенне введення адреналіну проводиться під контролем тиску.
Окрім цього, доцільно «наводнювати» хворого, включивши до інфузійних «коктейлів» полііонні розчини.
3. Компенсація адренокортикальної недостатності, що виникла.З цією метою проводиться введення глюкокортикостероїдів внутрішньовенно – гідрокортизону (4 мг/кг), преднізолону (1-2 мг/кг) кожні 6 годин.
4. Нейтралізація й інгібіція в крові медіаторів алергічної реакції.
З цією метою проводять плазмафарез, ентеросорбцію.
5. Підтримка життєвоважливих функцій організму чи реанімація при вкрай важких станах або клінічній смерті.
Конкретну послідовність дій при анафілактичному шоці наведено нижче.Перша долікарняна допомога
1. Негайно припинити введення алергену. Хворого покласти (голова має бути розміщена нижче від рівня ніг), повернути голову на бік, висунути нижню щелепу, видалити зйомні зубні протези.
2. Обколоти місце ін’єкції 0,3-0,5 мл 0,1% розчину адреналіну з 4,5 мл 0,9% розчину хлориду натрію.
3. До місця ін’єкції прикласти лід або грілку з холодною водою на 10-15 хвилин.
4. У кінцівку ввести 0,3-0,5 мл 0,1% розчину адреналіну (дітям 0,15-0,3 мл).
5. Негайно викликати лікаря.

Дози препаратів і тактика лікаря визначаються клінічною картиною, однак, у всіх випадках необхідно, в першу чергу, введення адреналіну, глюкокортикоїдів, антигістамінних препаратів.
Введення антигістамінних препаратів фенотіазинового ряду (піпольфен, дипразін та ін.) і препаратів кальцію не рекомендується.
Після виведення хворого з важкого стану він має бути направлений до стаціонару, в якому є можливість надання реанімаційних заходів і спостереження за ним не менше 3 днів, оскільки стан хворого може знову погіршитися.

УРОК 15. Сущность химических реакций и признаки их протекания.
Вопрос №1 Сервисная деятельность, как форма удовлетворения потребностей человека.
Ask come explain leave tell walk
Кроме того, дивидендная политика может оказать существенное влияние на цену акций компании.
Источники вредных выбросов в атмосферу
Признаки сказуемого в форме настоящего (Present Simple)
Ответственность сторон за нарушение условий договора
ДРОБОВО-ЛІНІЙНЕ ПРОГРАМУВАННЯ
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА
П.1. Шкала наименований. Метод регистрации
Кто, что, и как, мешает нам узнать и принять истину? 1 часть
Класифікація навчальних карт
Какие заболевания обычно имеют место в тех случаях, когда третий сердечный тон возникает на фоне повышенного давления в левом предсердии, обусловленного низкой фракцией выброса?
Сущность социально-экономического прогнозирования
Самостійна робота
Теория адаптивных и рациональных ожиданий. Долгосрочная кривая Филипса
ОСОБЕННОСТИ СЦЕПКИ И БУКСИРОВКИ ВАГОНОВ НА ПОДЪЕМАХ И СПУСКАХ.
Дії над матрицями
Файлова система організація даних
Функції бухгалтерського обліку
Лекція 2
Фізіологія та властивості гладеньких м 'язів
Коррекция нарушений звонкости-глухости
Главная Страница