ТЕМА №2. Імунологічні методи досліджень. Поняття про імунограму.

5 курс, медичний факультет 5 годин

І. Актуальність теми: Головна робота клінічного імунолога полягає в оцінці імунного статусу пацієнта. Під імунним статусом розуміють комплекс клініко-лабораторних показників, які характеризують стан імунної системи людини на момент обстеження. Серед обстежених можуть зустрічатися здорові люди, які на момент огляду не мають порушень в імунному статусі, і хворі на ті чи інші дисфункції імунної системи. Варто підкреслити, що головним у постановці діагнозу дисфункції імунної системи є результати клінічного обстеження, підкріплені відповідними анамнестичними і генеалогічними даними. Лабораторні імунологічні дослідження дозволяють лише верифікувати характер імунних розладів, детально з’ясувати пошкоджену ланку імунітету. З вищезазначеного необхідно зробити важливий висновок, що основним у оцінці імунного статусу пацієнта (а значить, і у роботі імунолога) є клінічне обстеження пацієнта, збір імунологічно орієнтованого анамнезу і даних імунологічного дослідження.

ІІ. Завдання для домашньої підготовки: Знати характерні генеалогічні, анамнестичні, клінічні і лабораторні ознаки, характерні для різних порушень імунного статусу пацієнта, динаміку змін лабораторних показників під час різних стадій гострого запального процесу, основні принципи інтерпретації імунограм

ІІІ. Питання для самоконтролю

1. Особливості імунологічного анамнезу.

2. Клінічні методи оцінки імунної системи.

3. Інструментальні методи оцінки імунної системи.

4. Лабораторні методи оцінки імунної системи: гуморальні природжені фактори захисту; оцінка клітинного імунітету; комплексна оцінка місцевого імунітету.

5. Комплексний підхід до оцінки iмунного статусу людини.

6. Основні скарги хворого з імунною патологією.

7. Визначення основних симптомів та синдромів імунних порушень.

8. Фізикальні симптоми імунної патології.

9. Методи фізикального обстеження хворого з патологією імунної системи (УЗД, рентгенологічне, імуногістохімічні дослідження та ін..).

10. Імунограма, інтерпретація результатів.11. Можливості і обмеження iмунологiчних методiв у клiнiцi.

12. Особливості постановки імунологічного діагнозу.

ІV. Обсяг самостійної роботи: Навчитися виявляти клінічні та лабораторні прояви імунозалежної патології. Здійснити самостійне клінічне обстеження хворого з імунозалежною патологією (анамнез, огляд, робота з медичною документацією) і на основі отриманих даних правильно визначити набір обстежень та призначити адекватну терапію.

Лекция № 6. Удостоверение договоров отчуждения недвижимости. Прочие договоры.
Дерматол 3) ксероформ 5) кальция глюконат
Для предотвращения пригара и улучшения чистоты поверхности отливок используют противопригарные материалы: для сырых форм – припылы; для сухих форм – краски.
ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
Дезактивація - мета, види, способи і засоби
Семінарське заняття № 13,14
Практичне заняття 2. Тема:Розрахунок параметрів деталей і спряжень циліндро-поршневої групи двигуна
Анализ диаграмм внешней передачи информации
Вивчення загальної характеристики господарства, окремих галузей господарства та міжгалузевих комплексів.
Творчески подойдите к выбору заглавия для вашей проповеди
Место коммерческого права в системе права.
МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС ПРОЦЕССА ГОРЕНИЯ. ОБЪЕМЫ И ЭНТАЛЬПИИ ВОЗДУХА И ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ
Промисловий переворот у Франції
Общественно-политические объединения и движения, их сущность и роль в политической жизни общества
Поняття, основні напрями, форми і методи соціально-виховної роботи з засудженими, її правове регулювання.
Полковник И.В. СЫРОМЯТНИКОВ,
Організація рекламної служби на невеликих підприємствах
Изменения в государственном аппарате в период ВОВ
Допрос подсудимого ЗАХАРЦОВА
Предмет міжнародної економічної статистики
A. Before you read the text discuss the following questions. Then, scan the text for answers.
ІV. Назвіть норми про склади злочинів проти громадської безпеки, що перебувають у конкуренції частини і цілого.
Служби управління запасами.
Главная Страница