ТЕМА №2. Імунологічні методи досліджень. Поняття про імунограму.

5 курс, медичний факультет 5 годин

І. Актуальність теми: Головна робота клінічного імунолога полягає в оцінці імунного статусу пацієнта. Під імунним статусом розуміють комплекс клініко-лабораторних показників, які характеризують стан імунної системи людини на момент обстеження. Серед обстежених можуть зустрічатися здорові люди, які на момент огляду не мають порушень в імунному статусі, і хворі на ті чи інші дисфункції імунної системи. Варто підкреслити, що головним у постановці діагнозу дисфункції імунної системи є результати клінічного обстеження, підкріплені відповідними анамнестичними і генеалогічними даними. Лабораторні імунологічні дослідження дозволяють лише верифікувати характер імунних розладів, детально з’ясувати пошкоджену ланку імунітету. З вищезазначеного необхідно зробити важливий висновок, що основним у оцінці імунного статусу пацієнта (а значить, і у роботі імунолога) є клінічне обстеження пацієнта, збір імунологічно орієнтованого анамнезу і даних імунологічного дослідження.

ІІ. Завдання для домашньої підготовки: Знати характерні генеалогічні, анамнестичні, клінічні і лабораторні ознаки, характерні для різних порушень імунного статусу пацієнта, динаміку змін лабораторних показників під час різних стадій гострого запального процесу, основні принципи інтерпретації імунограм

ІІІ. Питання для самоконтролю

1. Особливості імунологічного анамнезу.

2. Клінічні методи оцінки імунної системи.

3. Інструментальні методи оцінки імунної системи.

4. Лабораторні методи оцінки імунної системи: гуморальні природжені фактори захисту; оцінка клітинного імунітету; комплексна оцінка місцевого імунітету.

5. Комплексний підхід до оцінки iмунного статусу людини.

6. Основні скарги хворого з імунною патологією.

7. Визначення основних симптомів та синдромів імунних порушень.

8. Фізикальні симптоми імунної патології.

9. Методи фізикального обстеження хворого з патологією імунної системи (УЗД, рентгенологічне, імуногістохімічні дослідження та ін..).

10. Імунограма, інтерпретація результатів.11. Можливості і обмеження iмунологiчних методiв у клiнiцi.

12. Особливості постановки імунологічного діагнозу.

ІV. Обсяг самостійної роботи: Навчитися виявляти клінічні та лабораторні прояви імунозалежної патології. Здійснити самостійне клінічне обстеження хворого з імунозалежною патологією (анамнез, огляд, робота з медичною документацією) і на основі отриманих даних правильно визначити набір обстежень та призначити адекватну терапію.

Определите, какие окончания в форме родительного падежа множественного числа имеют следующие существительные
Процес регулювання запасами товарно-матеріальних ресурсів.
Пятый вектор эволюции: гипотеза техно-гуманитарного баланса
Выполнение процедуры анализа структуры имущества организации и его источников по показателям баланса
Тема 13. Оценка результатов деятельности организации по управлению персоналом.
Лекція 7. Тема 6. Профілактика травматизму та професійних захворювань
Объектные отношения при психопатии
І. «Управління фінансами у сфері бізнесу»
Vocabulary Notes
Классификация капитала предприятия.
Скипер-зверь 09 ноября – 30 ноября
Адаптироваться / адаптация / адаптационный процесс 16 часть
Учет условий поставки по внешнеторговым ценам
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ П. ОСОБИСТІСНИЙ ВИМІР ПОЛІТИКИ І ПОЛІТИЧНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ
Вимоги до звіту
Класифікувати педагогічні технології на основі модернізації та модифікації традиційної системи навчання.
Расчет нормативных затрат и анализ отклонений в системе «стандарт-кост»
Introducing myself (my family)
СПЕЦІАЛЬНІ ІСТОРИЧНІ ДИСЦИПЛІНИ
Теорема структуры и структурное программирование.
Факторы эффективного поведения руководителя
Поняття про дидактику.
Роботи бакалавра
Главная Страница