ТЕМА: МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ВИДІЛЕННЯ

Фізіологічні особливості утворення сечі в організмі людини. Принципи збору й етапи дослідження сечі. Значення загального клінічного аналізу сечі. Загальні властивості сечі. Фізичні властивості сечі: нормальний добовий діурез, частота сечовипускання, відносна щільність, колір, прозорість сечі. Методи визначення реакції сечі. Методи визначення в сечі білка, цукру, кетонових тіл, білірубіну та уробіліну. Дослідження сечі за методом Зимницького, його значення. Мікроскопічне дослідження сечового осаду. Методи кількісного визначення формених елементів в осаді сечі (Нечипоренка, Каковського-Аддіса, Амбюрже). Особливості основних показників клінічного аналізу сечі в залежності від віку людини та різних фізіологічних станів (вагітність, переохолодження, надмірне фізичне та психічне навантаження). Клініко-діагностичне значення змін сечового осаду при різних захворюваннях. Значення загального клінічного аналізу сечі як критерію ефективності та безпечності лікарської терапії. Основні фармакологічні групи препаратів, які викликають патологічні зміни з боку системи сечовиділення, та механізми їх дії.

ТЕМА: ДОСЛІДЖЕННЯ МОКРОТИННЯ

Фізіологія утворення мокротиння. Склад і види мокротиння. Правила збору і загальні властивості мокротиння. Діагностичне значення мокротиння в пульмонології. Макро- і мікроскопічне вивчення мокротиння. Виготовлення препаратів для мікроскопічного дослідження. Мокротиння при різних захворюваннях: бронхіт, бронхіальна астма, запалення легенів, туберкульоз легенів, рак легенів, абсцес легенів, бронхоектатична хвороба. Зміни клінічного аналізу мокротиння під впливом лікарських препаратів, їх значення для оцінки ефективності фармакотерапії.

Характеристика основних етапів ціноутворення на прикладі продукції підприємств АПК. Приклади.
Нежелательные эффекты взаимодействия антибактериальных препаратов и других лекарственных средств
Лінійні вимірювання на місцевості
Наружные мужские половые органы: их строение, функции, кровоснабжение, иннервация.
Investors shun Fibernet after rights issue
Лекция №9 «Характеристики и типы каналов передачи данных»
Мәшһұр Жүсіптің діни көзқарастарына талдау жасаңыз
III. Как Пеппи ищет кукарямбу
Основные этапы развития Человека разумного.
Text 2. Politics and education
ОРГАНИЧЕСКИЕ ВЯЖУЩИЕ ВЕЩЕСТВА, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ И СВОЙСТВА.
Формирование элементарных математических представлений.
МГ главных геодинамических моделей Земли
Основні ознаки класно-урочної системи навчання.
Comment passerez-vous vos vacances, si vous avez beaucoup d'argent? Si vous avez peu d'argent? Si vous n'avez pas d'argent?
Read the text and tell about executing of war criminals
Лекция: Понятие о гемотрансфузии. СистемаАВ0.Понятие о группе крови.Rh-фактор. Определение группы крови и Rh-фактора. 8 страница
Ex.13. Discussion Points
Shapes.cpp
Проблема мирного урегулирования на Дальнем Востоке. Подписание мирного договора с Японией (Сан-Франциско, 1951 г.)
Теоретичні основи ліквідації наслідків промислових аварій та стихійних лих.
СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ
Ринкова рівновага попиту та пропозиції
Главная Страница