Тема 1. Становлення Державної казначейської служби України

Семінарське заняття №1

1. Передумови та основні етапи розвитку казначейської системи в Україні

2. Місце і роль Казначейства в системі органів центральної виконавчої влади

3. Основні засади діяльності Державнї казначейської служби України

4. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів: етапи запровадження та шляхи вдосконалення

Семінарське заняття №2

1. Казначей – спеціаліст широкого профілю

2. Структура Державного казначейства

4. Зарубіжний досвід функціонування казначейства

3. Функції та завдання Державного казначейства Франції

Тема 2. Нормативно-правова база діяльності Державного казначейства

Семінарське заняття №1

1. Інформаційне регулювання діяльності Казначейства України

2. Нормативні документи Державної казначейської служби України, що регулюють окремі аспекти її діяльності

3. Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності казначейства в Україні

Семінарське заняття №2

1. Проблемні питання при складанні та поданні фінансової звітності розпорядниками бюджетних коштів

2. Повноваження казначейських органів в контексті реалізації положень Бюджетного кодексу

Тема 3. Роль Державного казначейства у бюджетному процесі

Семінарське заняття №1

1. Роль Казначейства України в управлінні бюджетною системою

2. Бюджетні повноваження органів Державнї казначейської служби України

Семінарське заняття №2

1. Сучасний стан та проблеми обліку бюджетних зобов’язань розпорядників бюджетних коштів

2. Перспективи погашення боргів перед державним бюджетом

Тема 4. Правові взаємовідносини учасників бюджетного процесу

Семінарське заняття №1

1. Розмежування повноважень між учасниками бюджетного процесу

2. Взаємодія фінансових органів та органів Державнї казначейської служби України

3. Співпраця Казначейства України і Міністерства доходів і зборів України

Семінарське заняття №2

1. Взаємодія органів Державної казначейської служби України з органами Державної фінансової інспекції

Тема 5. Управління фінансовими ресурсами в системі казначейства

Семінарське заняття №1

1. Загальна характеристика рахунків, які відкриваються в органах Державної казначейської служби України

2. Економічний зміст та призначення єдиного казначейського рахунку

3. Управління єдиним казначейським рахунком

Семінарське заняття №2

1. Внутрішня платіжна система Державної казначейської служби України

2. Казначейство України – учасник системи електронних платежів Національного банку України (СЕП НБУ)

Тема 6. Казначейське обслуговування бюджетів усіх рівнів за доходами

Семінарське заняття №1

1. Загальні положення з організації роботи казначейського обслуговування бюджетів усіх рівнів за доходами

2. Операції за надходженнями до загального фонду Державного бюджету

3. Операції за надходженнями до спеціального фонду Державного бюджету

Семінарське заняття №2

1. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів за доходами

2. Механізм проходження міжбюджетних трансфертів

3. Казначейське обслуговування коштів єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування

Тема 7. Казначейське обслуговування державного і місцевих бюджетів за видатками

Семінарське заняття №1

1. Загальні положення з організації роботи казначейського обслуговування Державного бюджету за видатками

2. Порядок казначейського виконання Державного бюджету за видатками

3. Особливості казначейського обслуговування місцевих бюджетів за видатками

Семінарське заняття №2

1. Особливості здійснення видатків за державними програмами соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету

2. Проблема забезпечення ефективності казначейського контролю при здійсненні видатків

3. Напрями підвищення ефективності касового управління фінансовими ресурсами

growth.unoreferat.ru refalls.ostref.ru referatuqm.nugaspb.ru refalwc.ostref.ru Главная Страница