Принцип раціоналістичного методу Декарта.

Істинного знання, за Декартом, люди досягають лише за допомогою розуму. Але не досить мати добрий розум, головне — вміти його застосовувати, використовувати істинний спосіб його застосування. Таким методом Декарт вважає раціональну дедукціюі пропонує 4 правила, яких слід дотримуватися в процесі побудови суджень при пізнанні істини:

1. Включати в свої міркування тільки те, що розум бачить ясно і чітко і що не викликає ніяких сумнівів щодо істинності.

2 Ділити кожну складну проблему на більш прості частини для подальшого їх пізнання.

3. Свої ідеї розміщувати послідовно, йти від простого до складного, не уникаючи жодних ланок.

4.Здійснювати нові розрахунки та огляди, щоб бути впевненим, що нічого не пропустили.

І не треба ставити межу перед людським розумом: немає нічого настільки далекого, чого не можна було б досягнути, і нічого настільки таємничого, чого не можна було б відкрити.

Декарт основну увагу звертав на роль дедуктивного методу — строгого виведення окремих наслідків із загальних положень . Декарт вірив у всемогутність математики і логіки вважав, що з їхньою допомогою можна відкрити будь-які таємниці природи, тому що вони грунтуються на інтуїції і дедуктивних стуктурах розуму.

Релігійна філософія Паскаля.

Суперечлива природа людини у Паскаля. Людина як «Мислячий очерет».

Блез Паскаль пройшов досвід від механістичного раціоналізму і до його обмеженості. Він казав: «мрію побачити людський розум приниженим», - це антитеза до Декарта. Він не міг пробачити йому те, що Декарт хотів обійтися без Бога, йому він був потрібен лише для запуску механізму. Хоча, варто зазначити, що він багато в чому наслідував методологію Декарта, захоплювався ним. У філософії Паскаля головне – ЛЮДИНА. Вона є дуальною істотою, він вважав, що немає абсолютних праведників і грішників, бо у людині є 2 начала. Він протестував проти сприйняття людини доброю, святою.Він першим сказав про загубленість людини у просторі й часі. Він називає людину «МИСЛЯЧИМ ОЧЕРЕТОМ». Лиш вона здатна охопити своїм розумом стільки, як ніхто інший у світі. Людина є нікчемною на макрорівні. Бачимо одночасність величності та нікчемності. «Коли Земля втратила своє центральне становище у Всесвіті, свою центричність втратила і людина. Це безмежжя, мовчання просторів лякає мене!», - Паскаль боявся загубитись у Всесвіті."Серце" — це властива людині здатність пізнання надприродних речей. Існує "закон серця",який відрізняється від закону розуму, який учені схильні вважати єдиним. "Серце має свою рацію, якої не знає розум".Паскаль глибоко перейнявшись аргументами скептицизму, закрив перед собою догматичний шлях. Він ніяк не міг узгодити між собою августинізм та раціоналізм. Розгляд етичних проблем для Паскаля був найважливішим.

Думки» Паскаля. Основні ідеї.

У своїй праці «Думки»( що являє собою підготовчі матеріали до праці на захист християнства) відомий франц.фізик та філософ Блез Паскаль змальовує вражаючу картину людського існування на тлі космічних масштабів, в яких людина перетворюється на непомітну порошину, але, якщо рухатися углиб матерії, людина є велетнем порівняно з нескінченно малими величинами. Отже, людина ніби зависла поміж 2 безодень, і ось цю вихідну відсутність опори вона постійно відчуває: тривога, нудьга, невпевненість є її незвичними станами. Не маючи надійних коренів життя, людина кидається у розваги, інтриги, але вся людська велич полягає лише в мисленні. Мислити слід гідно, отже – мислити на межі буття й небуття, на останній межі щирості.під час такого мислення людина повинна зрозуміти, що єдиною життєвою опорою може бути лише Бог.

Феномен Просвітництва (від деїзму до атеїзму). Значення «Енциклопедії».

Мета і предмет курсу
Проведення Лекції
Особливості фінської системи менеджменту
Структура, форми подання та відображення економічної інформації
Part V Westminster and Trafalgar Square
УСТРОЙСТВА И СИСТЕМЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ РАЗВЕДКИ 4 часть
Технология работы над сюжетом
ОГРАНИЧЕНИЕ НОРМЫ УПРАВЛЯЕМОСТИ
Наследие колдуна из Ле Труа Фрер 7 часть
ГЛАВА 2. Возрастные особенности подростка
LECTURE 13
Тест 14.2. Стиль руководства
Короткострокові кредити, що отримані від Національного банку України
Assignments
Расчет времени подхода зараженного воздуха к объекту
Техническое описание самолета И-301
Адаптивная физическая культура - составная часть комплексной реабилитации инвалидов
Стартовая диагностика сформированности УУД
Тема 1.Актуальні проблеми розвитку адміністративного права України як галузі публічного права.
Важнейшие направления социальной политики,повышение уровня и качества жизни населения
Общая характеристика договора
НАНИМАЙТЕ ЛУЧШИХ НА КАЖДОМ РЫНКЕ ДЛЯ КАЖДОГО БРЕНДА
Политическая борьба плебеев с патрициями
Главная Страница