Основні результати і впровадження

1. Авторами розв’язано важливу комплексну науково-технічну проблему – створення нових класів мікроелектронних датчиків нового покоління для високоефективних інтелектуальних систем та самих систем з інтегрованими в них датчиками широкого народногосподарського призначення та в інтересах безпеки держави.

2. В роботі вперше виявлено, вивчено і використано ряд нових механізмів впливу фізичних, хімічних та біологічних чинників на чутливі елементи датчиків, що дало можливість цілеспрямованого формування мікро- і наноструктурованих функціональних матеріалів і структур на їх основі та застосовування нових принципів і науково-технічних підходів у створенні мікроелектронних датчиків нового покоління з високими основними характеристиками – чутливістю, селективністю, стабільністю

та довговічністю і досягти кардинального поліпшення якості первинного сигналу для інтелектуальних систем.

3. Створено уніфіковані, високочутливі і селективні вимірювальні канали для перетворення, аналогової і цифрової обробки сигналів, які зв’язують чутливий

елемент мікроелектронного датчика з засобами інтелектуальної обробки отриманої інформації (комп’ютером).

4. Реалізовано прогресивні технології формування чутливих елементів для перетворення в електричний сигнал в режимі on-line величин, що визначаються, з подальшою їх обробкою інтелектуальними системами.

5.Розроблені технології є основою для вітчизняного конкурентоспроможного виробництва високоефективних мікроелектронних датчиків для інтелектуальних систем широкого використання, що дозволяє виключити імпорт коштовних аналогів.

6. В результаті виконання комплексної роботи, яка охоплює період 1985–2010 рр., розроблено наукову базу із використання оптичних, акустоелектронних, напівпровідникових, електромеханічних, біофізичних, явищ і ефектів, створено понад чотири десятка типів датчиків нового покоління для інтелектуальних систем і самих систем з інтегрованими у них датчиками. Організовано орієнтоване на ресурси України серійне виробництво, зокрема у ВАТ «Мередіан» імені С.П.Корольова, і широке впровадження у різні галузі промисловості, медицини, сільського господарства, охорони навколишнього середовища, науки та оборони України. Зокрема, анемометри типу МАРК-60 встановлені в усіх аеропортах України, що є основною ланкою в системі безпеки польотів повітряних суден, як цивільного, так і військового призначення.Впроваджено понад 30 нових типів датчиків і інтелектуальних систем з інтегрованими в них датчиками, частина з яких є унікальними і імпортнозамінними.

Ряд розробок впроваджено за кордоном. Зокрема, НВЧ-сенсори застосовуються при розробці вимірювальних систем у рамках міжнародного проекту “Аліса” (ЦЕРН, Швейцарія), сенсори газів – в компанії “Paradox Group” (Нідерланди), анемометри типу МАРК-60 тривалий час успішно експлуатуються в аеропортах і метеостанціях Росії, Білорусії, Польщі, а портативна інтелектуальна система “Флоратест” для експрес-діагностики стану рослин замовлена 15 фірмами і установами країн Європи і

Південно-східної Азії.Прилади і системи неодноразово демонструвалися на міжнародних (CeBIT -2003, -2007, -2008, Ганновер-Мессе -1997–2000, 2005–2010 (Німеччина), Expo-2000, -2003, -2006), «Дні науки і техніки України» (КНР -2003, -2006; Індія -2004) національних

(Барвиста Україна 2008–2010, «Високі технології» -2006, -2009, -20010) та регіональних виставках і відзначені дипломами.

Приклади мікроелектронних датчиків і систем промислового, медичного і сільськогосподарського призначення наведені фотографіями на рис. 2, 3, 4.

Рис. 2 Мікроелектронні датчики тиску для промисловості Рис. 3 Вимірювальний модуль внутрішньочерепного тиску

За результатами виконаних у ході роботи досліджень захищено 11 докторських і 25 кандидатських дисертацій, видано 7 підручників і посібників для ВНЗ з грифом МОН.

Основні науково-технічні результати роботи опубліковано у 14 монографіях, більш як у 500 публікаціях у наукових виданнях, в тому числі 218 у міжнародних, що містяться у науковометричній базі SCOPUS з сумарним імпакт-фактором 250,986, загальним ідентифікатором SJR рівним 17,555 та індексом цитування 3053,4404.

Новизна та конкурентоспроможність технічних рішень захищені 87 авторськими

свідоцтвами і патентами України та міжнародними патентами.Економічний ефект від впроваджень розробок в Україні без врахування впроваджень у спецтехніку та в діагностичні комплекси медичних центрів і установ НАН України склав близько 50 млн грн., що підтверджено більш ніж 40 актами впроваджень.

Before you read the text, read the statements and agree or disagree with them and explain your viewpoint.
Рівні і форми організації реальності
Выявление особенностей понимания фразеологизмов
Морфологічні норми вживання числівника у професійному мовленні
Коди авіакомпаній світу (літернІ)
Этнологическая характеристика народов Южной Азии.
Як класифікують інвестиції за об'єктами вкладення коштів
Форматування дисків
МОТИВЫ ОБРАЩЕНИЯ К ПСИХОЛОГУ-КОНСУЛЬТАНТУ
Простые и сложные методы окраски
Умови рівноваги трьох ринків – робочої сили,
Место происшествия как психологический реагент 2 часть
Увеличение цены реализации новых марок бензина
Тема 3 Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
Процессы всасывания и нагнетания жидкости в поршневом насосе
Встановіть відповідність між поняттями та їх значеннями
Разработка оптимальных критериев описания туристской услуги
Форма хозяйственных договоров
В пологове відділення доставлена роділля 28 років. Термін гестації 38 тижнів.
Дискуссия 16. Цивилизационные вызовы и сценарии будущего
Суть процесу навчання. Рушійні сили процесу навчання.
Для создания интернет–приложений
Форми та види соціально-трудової реабілітації інвалідів
Главная Страница