Тести, вправи, завдання

Тест 1.

Визначте положення концептуального підходу до проблеми формування доходів у ринковій (капіталістичній) економіці, засноване на теорії трудової вартості:

а) доходи виникають у сфері обігу в результаті створення певної ринкової ситуації (зростання цін на продані товари, зростання ринкового попиту тощо;

б) продукт створюється всіма факторами виробництва і кожний фактор є відповідним першоджерелом певного виду доходу;

в) величина доходів залежить від ефективності використання факторів виробництва;

г) первинним джерелом всіх доходів суб’єктів економічної діяльності є затрати робочої сили (праці) зайнятих у матеріальному виробництві;

д) величина доходів визначається граничною продуктивністю факторів виробництва;

є) формування доходів здійснюється відповідно участі того чи іншого фактора у виробництві.

Тест 2.

Визначте, які принципи розподілу створеного продукту, притаманні ринковій та плановій (адміністративно-командній) системам:

а) принцип розподілу “за працею”;

б) принцип розподілу «за вартістю робочої сили»;

в) принцип розподілу «за капіталом - власністю», зайнятим у виробництві;

г) принцип «відшкодування спожитих засобів виробництва»;

д) принцип «забезпечення розширеного відтворення»;

є) принцип «забезпечення спільних потреб суспільства» (утримання апарату управління, фінансування освіти, охорони здоров’я, трансферти та ін.).Тест 3.

До різновідів первинних доходів в ринковій економіці відносяться:

а) рента;

б) інвестиції;

в) процент;

г) заощадження;

д) заробітна плата

є) надходження від проданого металобрухту;

ж) безплатне навчання у вузі, яке фінансується спонсором;

з) безплатне навчання у вузі, яке фінансується державою;

і) пенсії.Тест 4.

Джерелом заробітної плати є:

а) вартість робочої сили;

б) фонд заробітної плати підприємства;

в) необхідний продукт;

г) необхідний і додатковий продукт;

д) підприємницький дохід;

є) дохід від індивідуальної підприємницької діяльності.Тест 5.

Визначте джерело прибутку:

а) використання основного капіталу;

б) додаткова вартість, створювана робочою силою;

в) підприємницька здатність;

г) основний капітал і підприємницька здатність;

д) земля.

Білет-10.
Проблемы послевоенного мирного урегулирования (1945 – конец 50-х гг.)
Принципы построения ВОСП – ПЦИ. Линейный тракт
Цели и задачи управленческой деятельности по выполнению производственной программы технических обслуживаний и ремонта.
Методи генерацій псевдо випадкових послідовностей (ПВЧ).
Лабораторна установка.
Защита электродвигателей напряжением свыше 1000В.
Время проведения диктанта Что проверяется
Решение им проблемы отношения христианства к греческой философии.
Система государственного управления: понятие и структура
Кофе и сердечно-сосудистая система
ІНТЕЛЕКТ (від лат. intellectus – розуміння, розум) – сукупність загальних розумових здібностей, які забезпечують успіх у розв’язанні різноманітних задач.
Сопротивление заземляющего электрода
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Слайд, перегруженный информацией разного типа
КАК БЫСТРО ЗАПОМНИТЬ ИМЕНА ДЕТЕЙ
ПРИЕМЫ КОНТРРЕКЛАМЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ КАК НА КЛИЕНТОВ, ТАК И НА ОБВИНЯЮЩЕГО
Пристосування до гіпоксії
Обслуживание внешних файлов и каталогов
Понятие закона. Динамические и статистические закономерности
Американский институционализм конца XIX — начала XX вв.
Тема 4. Досвід організації менеджменту в різних країнах.
Нова система освіти
Главная Страница