Ex.3. Find in the text English equivalents to the following words and word combinations.

1. Математичне обчислювання; 2. набір інструкцій; 3. з надійністю, точністю та швидкістю; 4. персональний цифровий помічник; 5. всесвітній; 6. портативний комп’ютер; 7. рідкокристалічний монітор; 8. клавіатура; 9. координатний шар; 10. монітор.

Ex.4. Match the English words with their Ukrainian equivalents.

1. hardware a) записник

2. software b) базовий пристрій

3. workstation c) мережа

4. a cellular phone d) сотовий телефон

5. mainframe e) високий рівень

6. a notepad f) апаратне забезпечення

7. a network g) програмне забезпечення

8. high level h) мишка

9. to exchange information i) робоча станція

10. a mouse j) обмінюватися інформацією

Ex.5. Insert the suitable words or word combinations into the following sentences. The words are given below.

1. Computers are used…a wide variety of activities.

2. Computers….in a wide range of sizes and power.

3. Programmable computers…enormously in their computational power, speed, memory and physical size.

4. Workstations…to personal computers.

5. Mainframe computers have more memory speed and capabilities than…

6. The most powerful mainframe computers are called….

Supercomputers; to vary; to perform; are similar; workstations; to exist.

Ex.6. Find in the text and put down the answers to the questions in Ukrainian.

1. How do dictionaries define the term computer?

2. What range do computers exist in?

3. Where are laptop computers and PCs typically used?

4. What do workstations have?

5. What do mainframe computers control?

Ex.7. Read and translate the following text with a dictionary. Do paragraphs 1, 5, 7, 8 in writing.

Бэкон о методе познания. Учение об идолах.
Поручительство. Банковская гарантия.
Если после молитвы -- попьешь чаю или покушаешь, то нужно ЗАНОВО читать молитву на сон грядущим.
УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА
Установка видового екрану поточним
Внески на обов’язкове державне пенсійне страхування
Операции при ранениях прямой кишки
Задум та композиція твору
Система державних податкових органів
Станкоемкость и трудоемкость
Гематиновый метод (метод Сали).
Аудиторська палата України: склад і повноваження
Античній світогляд
СПОСОБЫ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПРАВА Сб
Понятие «культура физическая» и её связь с общей культурой
Міністерство освіти та науки України
Царь Антиох Епифан – прообраз Антихриста
Незалежні події
Контроль и ревизия расчетов по возмещению материального ущерба.
Демонстрация слабости, беспомощности
THE BLOOD
Оптимізація температурного режима прокатки
Журналистское творчество как профессиональная деятельность
Главная Страница