Поняття організації взаємодії як функції менеджменту

Організація взаємодії - це вид управлінської діяльності, який відображає процес створення структури управління організацією (підприємством). Вона має два аспекти:

- поділ організації на підрозділи у відповідності до цілей і стратегії;

- установлення взаємовідносин повноважень, які зв'язують вищі рівні з нижчими і забезпечують можливість розподілу і координації завдань.

Спочатку розглянемо взаємовідносини повноважень, що вимагає виявлення сутності делегування. Делегування повноважень є основним процесом, з допомогою якого керівництво встановлює формальні взаємовідносини людей (працівників) в організації. Делегування є передачею завдань і повноважень особі, яка приймає на себе відповідальність за їх виконання. Класик менеджменту Мері Паркер Фолліт вказувала, що делегування - це спосіб добитися ви­конання роботи іншими людьми. З іншого боку делегування - це акт, який перетворює людину в керівника.

У свою чергу відповідальність - це обов'язок виконувати поставлені завдання і забезпечувати їх задовільне розв'язання. Відповідальність не може делегуватись. Врешті-решт відповідає менеджер, який делегує повноваження. Наприклад, начальник дільниці делегує бригадиру повноваження управління процесом складання телевізорів. Але відповідати за результати буде сам менеджер. Навіть у великих організаціях, де багато делегування, відповідає за посадою менеджер. Великий обсяг відповідальності є причиною високих окладів.

Повноваження - це обмежене право використовувати ресурси підприємства і направляти зусилля підлеглих співробітників на виконання встановлених (певних) завдань. Повноваження делегують посаді, а не особі. Наприклад, при зміні роботи змінюються і повноваження.

Американський менеджмент виділяє дві концепції процесу передачі повноважень:

1. Класична концепція, коли повноваження передаються від вищого до нижчого рівня (рис. 16). Наприклад, головний технолог отримує повноваження від головного інженера.


refamzi.ostref.ru clearly.unoreferat.ru refalwx.ostref.ru referatrwc.nugaspb.ru Главная Страница