Програми розвитку фізичної культури

Та спорту на 2014-2018 р.р. у 2015 році

На підставі Закону України «Про фізичну культуру і спорт» №3809 від 24.12.93р., розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року за № 828-р «Про схвалення Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки» та рішення ХІІ сесії Полтавської обласної ради ІV скликання від 29.08.2012 р. «Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 роки», на виконання делегованих повноважень, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань освіти, культури, спорту, сім’ї та молоді,соціального захисту та охорони здоров’я, законності та правопорядку (протокол №1 від 24.11.2015р), Комсомольська міська рада Полтавської області

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про виконання міської комплексної Програми розвитку фізичної культури та спорту на 2014-2018р.р. у 2015 році взяти до відома (додається).

2. Відділу фізичної культури та спорту Комсомольської міської ради Полтавської області здійснювати координацію діяльності та контроль за виконанням міської комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2014-2018 роки.

Міський голова (підписано) Д.Г.Биков


ІНФОРМАЦІЯ

Про виконання міської комплексної Програми розвитку

Фізичної культури та спорту на 2014 - 2018р.р.

У 2015 році

Міська комплексна Програма розвитку фізичної культури та спорту на 2014-2018р.р. затверджена рішенням тридцять дев’ятої сесії шостого скликання від 17.12.2013р.

Програма розроблена на підставі розпорядження Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2011 року за № 828-р «Про схвалення Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки» та рішення ХІІ сесії Полтавської обласної ради ІV скликання від 29.08.2012 р. «Про обласну Програму розвитку фізичної культури та спорту на 2012-2016 роки».

Основна мета Програми полягає у створені необхідних соціально-економічних, нормативно-правових, організаційно-технічних умов для зміцнення здоров’я населення міста засобами фізичного виховання, фізичної культури і спорту та задоволення у поліпшенні здоров’я та духовному розвитку.


Програма передбачає основні напрямки діяльності

1. Фізкультурно-оздоровча та спортивна робота:

- фізичне виховання в закладах дошкільної, загальноосвітньої, професійно-технічної освіти;

- спорт для всіх за місцем проживання та у місцях масового відпочинку населення;

- масовий спорт сільського населення;

- фізкультурно-оздоровча робота за місцем роботи громадян;

- фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів;

- фізкультурно-оздоровча діяльність у виробничій сфері.

2. Розвиток олімпійських, параолімпійських, дефлімпійських та

неолімпійських видів спорту:

- дитячий, дитячо-юнацький та резервний спорт;

- спорт вищих досягнень;

- спорт ветеранів.

3. Система забезпечення розвитку фізичної культури і спорту:

- кадрове забезпечення;

- матеріально-технічне забезпечення;
фінансове забезпечення;

- медичне забезпечення;

- інформаційно–пропагандистське забезпечення.

Послідовне виконання Програми дасть можливість:

- збільшити кількість населення, охопленого всіма видами фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, активного дозвілля та забезпечення здорового способу життя;

- удосконалити систему підготовки спортсменів для участі у загальнодержавних та міжнародних змаганнях у складі національних збірних команд України;

- підвищити рівень забезпечення населення сучасними спортивними спорудами (фізкультурно-спортивними об’єктами), покращити стан існуючої матеріально-технічної забезпеченості галузі;

- створити додаткову кількість робочих місць у сфері фізичної культури і спорту, підвищити престижність відповідних професій та удосконалити систему підготовки та підвищення кваліфікації фахівців;

- запровадження доступних, якісних та різноманітних форм оздоровчих, рекреаційних, реабілітаційних та спортивних послуг для різних груп населення;

- збільшення ресурсного забезпечення розвитку фізичної культури і спорту, залучення позабюджетних коштів, формування широкої мережі сучасних споруд, фізкультурно-оздоровчих об’єктів для розвитку масової фізичної культури, дитячо-юнацького спорту та спорту вищих досягнень.

Організаційно-практичні напрямки міської комплексної Програми розвитку фізичної культури та спорту передбачають змістовну організацію цієї роботи з населенням міста всіх вікових груп.

Приводимо підсумки організації проведення заходів по кожному напрямку міської Програми за 2015 рік.

Фізичне виховання у закладах дошкільної, загальноосвітньої,

Професійно-технічної освіти

Перш за все це організація діяльності направленої на фізичний розвиток дошкільників. Дошкільні навчальні заклади міста Комсомольська відвідують 2465 дітей. В освітній процес в закладах впроваджують наступні форми роботи:

1. Заняття з фізичної культури проводяться згідно з вимогами Базового компонента, а також Базової програми розвитку дитини дошкільного віку:

- 2 рази на тиждень - заняття з фізичної культури в тому числі 1 раз під музичний супровід;

- 3 рази на тиждень - заняття з фізичної культури на свіжому повітрі у вигляді рухливих ігор.

2. Фізкультурно-оздоровчі заходи:

- ранкова гімнастика;

- гімнастика після денного сну;

- фізкультхвилинки;

- фізкультпаузи;

- загартувальні процедури;

3. Різні форми організації рухової активності у повсякденні:

- заняття фізичними вправами на прогулянках;

- фізкультурні свята та розваги;

- дитячий туризм;

- рухливі ігри;

- пішохідні переходи;

- рухливі ігри та самостійна рухова діяльність;

- дні та тижні здоров’я;

- індивідуальна робота з фізичного виховання.

4. Участь у проекті «Малі паростки великого спорту», «Дитяча велогонка» в рамках загальноміських заходів.

5. Спеціальні лікувально-профілактичні процедури:

- фітотерапія, вітамінотерапія, ароматерапія, рефлексотерапія;

- звукова гімнастика;

- дихальна гімнастика;

- лікувальна фізкультура;

- масаж та самомасаж;

- психогімнастика;

- «сухий» басейн здоров’я;

- фізіотерапевтичні процедури;

Згідно річного плану роботи проводяться чотири Дні здоров’я ( 1 раз на квартал). З дітьми кожної вікової групи проводять фізкультурні розваги (1-2 рази на місяць). У системі фізичного виховання дітей у ДНЗ чільне місце займають фізкультурні свята. Їх проводять два-три рази на рік для дітей середньої та старшої груп. Раз на тиждень на ранковій прогулянці замість занять з фізичної культури (якщо дозволяють умови) проводять пішохідний перехід за межі дошкільного закладу.

Адміністрацією створені оптимальні умови для якісного проведення занять. Обладнані спортивні зали з усім необхідним інвентарем для розвитку рухових якостей. В ДНЗ міста, в яких немає спортивних залів, заняття по фізичній культурі проводяться у музично-гімнастичному залі (в холодний період року).

У практиці дошкільних закладів нашого міста широко використовуються інноваційні технології, альтернативні авторські програми з нетрадиційними підходами до питань фізичного виховання.

Основою системи фізичного виховання в ДНЗ є руховий режим як сукупність різних засобів та організаційних форм роботи з дітьми в достатньому обсязі, раціонально поєднувати і послідовно використовуваних залежно від віку дітей, місця в режимі дня, тощо. Цьому сприяє розклад занять. В наявності комп’ютерна база даних фізичної підготовленості вихованців навчального закладу.

З метою встановлення рівня засвоєння дітьми основних рухів щорічно два рази на рік (у жовтні і травні місяці) в ДНЗ здійснюється обстеження показників основних рухів дошкільників. При цьому використовуються «Критерії оцінювання стану здоров’я, фізичного розвитку та рухової підготовленості дітей дошкільного віку», які рекомендовані МОН України.

Відповідно до медико-педагогічного контролю за попередніми медичними обстеженнями спеціалістами визначені фізкультурні групи дітей ДНЗ. З наведених даних видно, що у 2015 році зменшилась кількість дітей ( у % відношенні), які віднесені до основної фізкультурної групи і збільшилася відповідно кількість дітей, які займаються у підготовчій фізкультурній групі. Менший процент дітей, які віднесені до спеціальної групи. Дітей звільнених від занять фізичного виховання немає.

2014 рік

Фізкультурні групи Чебу- рашка Сонеч- ко Росин- ка Горо- бинка Зол. рибка Казка Дюймо- вочка Дзві- ночок Попе- люшка %
Основна група 60,6
Підготовча група 38,4
Спеціальна група - - - - - 1,2
Звільнені від фізкультури - - - - - - - - -
Обстежено 1787 (100%)

2015 рік

Фізкультурні групи Чебу- рашка Сонеч- ко Росин- ка Горо- бинка Зол. рибка Казка Дюймо- вочка Дзві- ночок Попе- люшка %
Основна група 59,3
Підготовча група 39,6
Спеціальна група - - - - -
Звільнені від фізкультури - - - - - - - - - -
Обстежено 1644 (100%)

Показники зведених результатів обстеження фізичного розвитку дошкільників міста станом на травень 2015 свідчать про те, що рухова підготовленість дітей у 2015 році дещо покращилася:

Озеро потерянных душ. Исцеление: любовь или тишина? 4 часть
Управление сделкой – это совокупность решений, которые вы принимаете на основании новой информации, накопленной во время сделки.
В.І.Кривенко, канд. техн. наук, доцент
Основні режими реакцій, внаслідок яких вибухові речовини перетворюються на гази.
Вклеить поверх выделенной области
Напрями формування індикативних цін.
Нуждаемся ли мы в лауриновой кислоте из кокосового масла холодного отжима?
Політикам воєнного комунізму
Стратегическая альтернатива развития компании, которой придерживаются крупные организации, активно действующие в нескольких отраслях
Висновки до третього розділу
ТАЛИМОНЧИК Валентина Петровна, к.ю.н., доцент, Кафедра международного права
Кросс-курс и трехсторонний арбитраж
Тема 8. ФУНКЦІОНАЛЬНІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА
Не давайте места ненужным сомнениям
Поиск потенциальных клиентов.
Динамическая загрузка сборок
ВНИМАНИЕ, ПАМЯТЬ И КОНТРОЛЬ ЗА ДВИЖЕНИЯМИ Внимание
III. 11.6. Забывание и сохранение
Выборка в социологическом исследовании.
Створення бази даних MS SQL Server в середовищі Visual Studio
Процедура и цель применения теста
Communication
Індивідуальні особливості інтелекту
Главная Страница