Тема «Аналіз інтенсивності динаміки і тенденцій розвитку»

1. За сумарними даними по перших 5-ти заводах про фактичну реалізацію продукції за 2007-2010 рр. обчислити:

а) ланцюгові і базисні абсолютні прирости, темпи зростання та приросту, абсолютне значення 1 % приросту;

б) середньорічну реалізацію продукції;

в) середньорічний абсолютний приріст, темп зростання та приросту реалізації продукції.

2. Побудувати лінійний графік та стовпчикову діаграму динаміки реалізації продукції в 2007-2010 рр.

Завдання 5

Тема «Індексний метод»

1. За даними перших 5-ти заводів про планову і фактичну ціну та кількість продукції А вищого сорту визначити:

а) індивідуальні індекси виконання плану за фізичним обсягом, ціною та вартістю продукції;

б) загальні агрегатні індекси фізичного обсягу, ціни та вартості продукції;

в) приріст вартості продукції загалом, у тому числі зумовлений впливом зміни фізичного обсягу і ціни.

Зробити висновки за результатами розрахунків.

2. Використовуючи дані по перших 5-ти заводах про кількість та собівартість продукції А вищого сорту (за планом і фактично), визначити індекси собівартості змінного складу, постійного складу та структурних зрушень. Зробити висновки.

Завдання 6

uqr.deutsch-service.ru referatxbh.nugaspb.ru refaojb.ostref.ru referatvdb.nugaspb.ru Главная Страница