Тема «Аналіз інтенсивності динаміки і тенденцій розвитку»

1. За сумарними даними по перших 5-ти заводах про фактичну реалізацію продукції за 2007-2010 рр. обчислити:

а) ланцюгові і базисні абсолютні прирости, темпи зростання та приросту, абсолютне значення 1 % приросту;

б) середньорічну реалізацію продукції;

в) середньорічний абсолютний приріст, темп зростання та приросту реалізації продукції.

2. Побудувати лінійний графік та стовпчикову діаграму динаміки реалізації продукції в 2007-2010 рр.

Завдання 5

Тема «Індексний метод»

1. За даними перших 5-ти заводів про планову і фактичну ціну та кількість продукції А вищого сорту визначити:

а) індивідуальні індекси виконання плану за фізичним обсягом, ціною та вартістю продукції;

б) загальні агрегатні індекси фізичного обсягу, ціни та вартості продукції;

в) приріст вартості продукції загалом, у тому числі зумовлений впливом зміни фізичного обсягу і ціни.

Зробити висновки за результатами розрахунків.

2. Використовуючи дані по перших 5-ти заводах про кількість та собівартість продукції А вищого сорту (за планом і фактично), визначити індекси собівартості змінного складу, постійного складу та структурних зрушень. Зробити висновки.

Завдання 6

Система позначень та маркування конденсаторів
Хранение спасательного плота на борту судна.
Тема 6. Інші види права власності
Последействие нестандартной идеи
ИНДИВИД КАК СУБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ КАРЬЕРОЙ
Разбор иностранной литературы по голоданию
Для комфорта участников будут открыты два танцевальных зала.
Президенство Річарда Ніксона (1969–1974).
Менеджмент — это менеджмент бизнеса.
Рівень життя та опір населення колоніальному режиму
Сведения о многоквартирном доме, управление которым осуществляет управляющая организация МУП «УЖКХ г. Армянск»
Инвазивные методы мониторинга.
Коррекционная направленность воспитания и обучения детей с задержкой психического развития
Экстрамедуллярный остеосинтез
Принцип спроса и предложения.
Made deliberate that wonderful sense of timing which Julia had by instinct
Средства, снижающие потребность сердца в кислороде и повышающие доставку кислорода к миокарду
Тема: Характеристика психического развития в подростковом возрасте: формирование личности (от 11 до15-16 лет)
Зразки документів
Завдання 1.
Тақырып: Жүрек-тамыр жүйесі физиологиясы бойынша аралық бақылау
Сущность и виды ВЭД. Государственное регулирование ВЭД. Субъекты ВЭД.
Спільним перпендикуляром до двох мимобіжних прямих називається відрізок з кінцями на цих прямих, перпендикулярний до кожної із них.
Главная Страница