Тематика практичних занять

№ з/п Зміст завдання Обсяг занять у годинах
Денна Заочна
Практичне заняття №1 Тема: Теоретико-методологічні засади інноваційного менеджменту. 1. Обговорення питань теми: · Поняття інноваційного менеджменту та його базові категорії. · Інновація та нововведення. Класифікація нововведень. · Наукові підходи до інноваційного менеджменту. · Закон України “Про інноваційну діяльність”. 2. Програмований контроль. 3. Розв'язування практичних завдань та управлінських ситуацій -

Продовження. Поч. на стор.115

Практичне заняття №2 Тема: Інноваційний процес як об’єкт інноваційного менеджменту. 1. Обговорення питань теми: · Поняття інноваційного процесу. Класифікація інноваційних процесів. Зміст і структура інноваційного процесу. · Моделі й етапи інноваційних процесів: ініціація, просування, дифузія. 2. Програмований контроль. 3. Розв'язування практичних завдань та управлінських ситуацій -
Практичне заняття №3 Тема: Конкурентоспроможність і мотивація оновлення виробництва. 1. Обговорення питань теми: · Конкурентоспроможність як джерело нововведень. · Передумови і мотиви оновлення виробництва. · Стратегія і тактика оновлення виробництва. · Система безупинного поліпшення процесів і продуктів (СБППП). 2. Програмований контроль. 3. Розв'язування практичних завдань та управлінських ситуацій. -
Практичне заняття №4 Тема: Організація НДДКР і проектування. Основи організаційно-технологічної підготовки виробництва нововведень. 1. Обговорення питань теми: · Взаємозв’язок НТП і НДДКР в інноваційній діяльності. · Завдання, принципи й етапи НДДКР. · Тенденції розвитку технологій та їх класифікація. · Завдання, особливості та стадії організаційно-технологічної підготовки виробництва. · Сіткове планування ОТПВ. 2. Програмований контроль. 3. Розв'язування практичних завдань та управлінських ситуацій

ПродовженняПрактичне заняття №5 Тема: Фінансування нововведень і ризики. 1. Обговорення питань теми: · Суть системи фінансування інноваційної діяльності. · Форми і засоби фінансування нововведень. · Інноваційна діяльність і ризики. · Методи оцінювання ризику. · Управління ризиками і ризик-тейкери. 2. Програмований контроль. 3. Розв'язування практичних завдань та управлінських ситуацій -
Практичне заняття №6 Тема: Основи економіки інноваційної діяльності. 1. Обговорення питань теми: · Ефективність використання інновацій. · Загальна економічна ефективність інновацій. · Економічне обґрунтовування впровадження інновацій. 2. Програмований контроль. 3. Розв'язування практичних завдань та управлінських ситуацій
Усього:
НАСТАВЛЕНИЯ ПО ЙОГЕ ИЛЛЮЗОРНОГО ТЕЛА
Магний гранулированный (пассивированный)
Главный вектор и главный момент сил инерции.
Гекстенд (пакет 500-1000 мл)
New literacy, new media, new challenges
Порядок обліку платників податків – фізичних осіб
ОСНОВИ ПРОГНОЗУВАННЯ
Права на имущество9.1.1. Право собственности как основа ведения предпринимательской деятельности
Анализ социально-экономической ситуации
Менеджмент в здравоохранении
Метрологія, її розділи й функції.
Структурно-фазовая деформируемость грунтов.
Основні види підприємницької діяльності в Україні, що підлягають ліцензуванню
Кто может выполнять работы по неразрушающему контролю, если работы по монтажу, ремонту, реконструкции или модернизации выполнялись с применением сварки?
Наступність І перспективність мовленнєвого розвитку дітей старшого дошкільного віку та учнів першого класу
Имеющий высокую юридическую силу
Разбор по членам предложения. Подлежащее
Право на особисте життя та його таємницю (ст. 301 ЦК)
Карл Густав Юнг: аналитическая психология
Стаття 2. Сфера застосування Закону
Філософські вчення, які спиралися на Веди
Мақсаты: Организмнің шартты рефлекстік қызметі және оның нейрофизиологиялық механизмі жайында білімін қалыптастыру
Сущность системы с управлением. Задачи и функции системы управления.
Главная Страница