Тематика практичних занять

№ з/п Зміст завдання Обсяг занять у годинах
Денна Заочна
Практичне заняття №1 Тема: Теоретико-методологічні засади інноваційного менеджменту. 1. Обговорення питань теми: · Поняття інноваційного менеджменту та його базові категорії. · Інновація та нововведення. Класифікація нововведень. · Наукові підходи до інноваційного менеджменту. · Закон України “Про інноваційну діяльність”. 2. Програмований контроль. 3. Розв'язування практичних завдань та управлінських ситуацій -

Продовження. Поч. на стор.115

Практичне заняття №2 Тема: Інноваційний процес як об’єкт інноваційного менеджменту. 1. Обговорення питань теми: · Поняття інноваційного процесу. Класифікація інноваційних процесів. Зміст і структура інноваційного процесу. · Моделі й етапи інноваційних процесів: ініціація, просування, дифузія. 2. Програмований контроль. 3. Розв'язування практичних завдань та управлінських ситуацій -
Практичне заняття №3 Тема: Конкурентоспроможність і мотивація оновлення виробництва. 1. Обговорення питань теми: · Конкурентоспроможність як джерело нововведень. · Передумови і мотиви оновлення виробництва. · Стратегія і тактика оновлення виробництва. · Система безупинного поліпшення процесів і продуктів (СБППП). 2. Програмований контроль. 3. Розв'язування практичних завдань та управлінських ситуацій. -
Практичне заняття №4 Тема: Організація НДДКР і проектування. Основи організаційно-технологічної підготовки виробництва нововведень. 1. Обговорення питань теми: · Взаємозв’язок НТП і НДДКР в інноваційній діяльності. · Завдання, принципи й етапи НДДКР. · Тенденції розвитку технологій та їх класифікація. · Завдання, особливості та стадії організаційно-технологічної підготовки виробництва. · Сіткове планування ОТПВ. 2. Програмований контроль. 3. Розв'язування практичних завдань та управлінських ситуацій

ПродовженняПрактичне заняття №5 Тема: Фінансування нововведень і ризики. 1. Обговорення питань теми: · Суть системи фінансування інноваційної діяльності. · Форми і засоби фінансування нововведень. · Інноваційна діяльність і ризики. · Методи оцінювання ризику. · Управління ризиками і ризик-тейкери. 2. Програмований контроль. 3. Розв'язування практичних завдань та управлінських ситуацій -
Практичне заняття №6 Тема: Основи економіки інноваційної діяльності. 1. Обговорення питань теми: · Ефективність використання інновацій. · Загальна економічна ефективність інновацій. · Економічне обґрунтовування впровадження інновацій. 2. Програмований контроль. 3. Розв'язування практичних завдань та управлінських ситуацій
Усього:
uov.deutsch-service.ru grade.largereferat.info refamcw.ostref.ru usr.deutsch-service.ru Главная Страница