Виробнича стратегія

Виробнича стратегія — це функціональна стратегія створення та розвитку висококонкурентного виробничого потенціалу підприємства та системи управління ним, що втілюється у вигляді виробничої підсистеми певного типу, призначеної для випуску конкурентоспроможних продуктів. Виробнича стратегія існує у вигляді довгострокової програми або плану.

Найважливіші параметри, що їх треба враховувати під час визначення виробничих стратегій, такі:

· обсяги продукції, виробництво яких необхідно забезпечити в певний період часу (тобто виробничі потужності та виробничий потенціал);

· розриви між наявними та потрібними характеристиками виробничих процесів для забезпечення випуску продукції згідно зі сформованим «портфелем»;

· масштаби виробничого потенціалу, рівень його гнучкості (інерційні характеристики);

· швидкість перетворень виробництва та адаптації необхідних інновацій (продуктів, матеріалів, технологій, форм і методів організації тощо) до реальних умов діяльності підприємства з метою забезпечення його існування в довгостроковій перспективі;

· досягнення певних рівнів витрат на виробництво та створення певного обсягу доданої вартості.

Виробничі стратегії формуються з урахуванням таких основ­них чинників (вони нерідко відіграють роль обмежень):

· обсяги капітальних вкладень, потрібних для здійснення перетворень у виробничому процесі;

· час, необхідний для своєчасного переходу до випуску нової продукції;

· оцінювання відносної споживчої вартості існуючої та нової продукції;

· цінові стратегії, сформовані для різних продуктово-товарних стратегій;

· техніко-організаційний рівень виробництва та рівень кон­курентоспроможності виробничого потенціалу (у розрізі ок­ремих ресурсів, їхніх структурних характеристик і цільової оцінки);

· інноваційна здатність управлінського персоналу;

· рівень впливу складових середовища прямого впливу (конкуренти, партнери, постачальники та ін.) на витратно-часові параметри виробничих стратегій.

Рівень виробництва значною мірою формує конкурентну позицію і, навпаки, ринкові чинники впливають на зміст та характеристики виробничих стратегій (рис. 8.54).Рис. 8.54. Приклад взаємозв’язку ринкових і виробничих
стратегій залежно від конкурентної позиції та можливостей
розвитку потенціалу підприємства

Загальні конкурентні стратегії підприємства, за М. Портером, можуть бути реалізовані на основі розробки відповідних виробничих стратегій (табл. 8.17).

Таблиця 8.17

Болезни сердечно-сосудистой системы.
Організація і проведення ділових нарад
Преподаватели учебных групп судоводителей из числа государственных инспекторов в состав комиссий по приему экзаменов у выпускников этих групп не включаются.
Конфликт внутри человека. Пока он не разрешен там, он не может быть разрешен больше нигде. Политика у тебя внутри; это конфликт между двумя половинами твоего ума.
Невідкладна допомога при порушенні дихання.
Вимірювання омметром
Системная красная волчанка. Этиология. Эпидемиология. Патогенез.
Match the following words.
Брак Лжедимитрия с Мариной Мнишек
Учение о Боге и триадология.
Облік операцій з надання кредиту
Особливості страхового ринку України.
Співвідношення
Предмет, цели и задачи пенитенциарной психологии
Идеальные» города- крепости Филарете, Скамоцци.
О рациональном выборе основной системы. Использование прямой и обратной симметрии
VIDEO AND SPEAKING _____________________________________________
Система тренировочных заданий
Лекція № 5. «Вимірювання якості та складу матеріалів »
Дифференциация звуков закрепляется в слогах, словах, предложениях.
Використання елементів адекватних типів
Проективные методики или «объективные тесты»?
Особа і держава
Главная Страница