Виробнича стратегія

Виробнича стратегія — це функціональна стратегія створення та розвитку висококонкурентного виробничого потенціалу підприємства та системи управління ним, що втілюється у вигляді виробничої підсистеми певного типу, призначеної для випуску конкурентоспроможних продуктів. Виробнича стратегія існує у вигляді довгострокової програми або плану.

Найважливіші параметри, що їх треба враховувати під час визначення виробничих стратегій, такі:

· обсяги продукції, виробництво яких необхідно забезпечити в певний період часу (тобто виробничі потужності та виробничий потенціал);

· розриви між наявними та потрібними характеристиками виробничих процесів для забезпечення випуску продукції згідно зі сформованим «портфелем»;

· масштаби виробничого потенціалу, рівень його гнучкості (інерційні характеристики);

· швидкість перетворень виробництва та адаптації необхідних інновацій (продуктів, матеріалів, технологій, форм і методів організації тощо) до реальних умов діяльності підприємства з метою забезпечення його існування в довгостроковій перспективі;

· досягнення певних рівнів витрат на виробництво та створення певного обсягу доданої вартості.

Виробничі стратегії формуються з урахуванням таких основ­них чинників (вони нерідко відіграють роль обмежень):

· обсяги капітальних вкладень, потрібних для здійснення перетворень у виробничому процесі;

· час, необхідний для своєчасного переходу до випуску нової продукції;

· оцінювання відносної споживчої вартості існуючої та нової продукції;

· цінові стратегії, сформовані для різних продуктово-товарних стратегій;

· техніко-організаційний рівень виробництва та рівень кон­курентоспроможності виробничого потенціалу (у розрізі ок­ремих ресурсів, їхніх структурних характеристик і цільової оцінки);

· інноваційна здатність управлінського персоналу;

· рівень впливу складових середовища прямого впливу (конкуренти, партнери, постачальники та ін.) на витратно-часові параметри виробничих стратегій.

Рівень виробництва значною мірою формує конкурентну позицію і, навпаки, ринкові чинники впливають на зміст та характеристики виробничих стратегій (рис. 8.54).Рис. 8.54. Приклад взаємозв’язку ринкових і виробничих
стратегій залежно від конкурентної позиції та можливостей
розвитку потенціалу підприємства

Загальні конкурентні стратегії підприємства, за М. Портером, можуть бути реалізовані на основі розробки відповідних виробничих стратегій (табл. 8.17).

Таблиця 8.17

Хід заняття
Нахождение угла между прямыми на плоскости.
Поучение к простому народу при посещении Епархии 5 часть
Г. Особливості диференціації навчального процесуу школах Франції
Активные банковские операции
Назвіть основні торговельні і технологічні функції магазинів.
Диоптрический и аккомодационные аппараты.
Тема 21. Купівля-продаж. Міни. Дарування. Рента. Довічне утримання.
Законодавче регулювання цін внутрішнього ринку.
Тема 3. Фінансові ресурси держави
ИЭ у лиц пожилого и старческого возраста
Инъекция, сюрьекция, биекция.
Расстояние между осями путей
Лекция 9. РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОЙ ПСИХОЛОГИИ
Експериментально-психологічне дослідження індивідуально-психологічних особливостей Г.
Розв’язання
Перспективи розвитку глибокого способу друку
Класифікація за типом мережевої топології.
Особенности размещения и территориальной организации отраслей промышленности
Один день умирающего человека. 1 часть
Еволюція обчислювальних систем
Ефективність насамперед
Понятие соучастия в преступлении.
Главная Страница