Це імовірність втрат, що виникають при вкладенні підприємницькою фірмою коштів у виробництво нових товарів і послуг, що, можливо, не знайдуть очікуваного попиту на ринку.

Оцінка маркетингової групи ризиків досить вагома задача і вирішення її найбільш ефективно проводити за допомогою спеціальних систем обробки інформації. Ступінь можливості появи маркетингових ризиків достатньо велика і вони присутні постійно не залежно від нас, а рівень фінансових втрат може складати дуже великі суми. Тому питання аналізу й оцінки маркетингових ризиків займає важливе місце на всіх етапах проведення зовнішньоекономічної операції.

Комерційні ризики в зовнішньоекономічній діяльності

Комерційні ризики — це ризики, що виникають у процесі реалізації товарів і послуг, зроблених чи куплених підприємцем. Вони складають найбільш широку групу різних видів ризиків. До них належать: ризик відмови в реєстрації товару в Україні; ризик втраченої вигоди; ризик зниження прибутковості; ризик прямих фінансових втрат і інші.

Основними причинами виникнення комерційних ризиків є: зниження обсягів реалізації в результаті падіння попиту або потреби на товар, реалізований фірмою, витиснення його конкуруючими товарами, введення обмежень на продаж; підвищення закупівельної ціни товару в процесі здійснення проекту; непередбачене зниження обсягів закупівель у порівнянні з наміченими, що зменшує масштаб всієї операції і збільшує витрати на одиницю об'єму реалізованого товару (за рахунок умовно постійних витрат); втрата товару; втрата якості товару в процесі звертання, що призводить до зниження його ціни; підвищення витрат обертання в порівнянні з наміченими в результаті виплати штрафів, непередбачених пошлін і відрахувань, що призводить до зниження прибутку й ін.

Ступінь можливості виникнення комерційних ризиків складає близько 20% і залежить від кожної конкретної операції. Комерційні ризики посередньо пов,язані з ходом проведення основних етапів угоди, але рівень їхньої важливості досить високий і вони можуть викликати виникнення багатьох інших видів ризиків. Замикаючи ланцюжок поступової появи фінансових збитків у випадку, коли причиною стали комерційні ризики й оцінюючи втрати, ми можемо одержати суму в кілька разів більшу ніж сума контракту. Аналіз даного виду ризиків є складною задачею і проводиться в комплексі з оцінкою маркетингової ситуації й аналізом маркетингових ризиків.

С внешним миром хранения информации.
Варіант №5
Державне регулювання міжнародної міграції робочої сили
Загальні положення
Тема 6 ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ 6 страница
Статья 2. Сфера применения настоящего технического регламента
Первая чакра. — копчиковый центр
Современные направления в гомеопатии
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ПОЛУШАРИЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА В ПРОЦЕССАХ ПИСЬМА 5 часть
Показники результатів економічної діяльності країни.
Корпоративная женская солидарность.
Этап 1. Создавайте ощущение срочности
З’єднання фаз генератора та споживача трикутником
Ценность чего-либо позитивного в глазах людей существенно увеличивается, если оно становится недоступным.
Понятийный аппарат концепций самоорганизации.
Выпускников по направлению 111100.68 –Зоотехния
Какие навыки считаются самыми важными для эксперта?
Порівняння десяткових дробів
Fauna Protection and Reserve Management in Belarus
ТЕХНОЛОГИИ СОВРЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
Обмен воды и минеральных веществ
Підстави і види відповідальності за порушення податкового законодавства
Вы просчитываете все возможности, анализируете все ситуации, учитываете любые детали, кроме одной – Моей любви.
Главная Страница