Це імовірність втрат, що виникають при вкладенні підприємницькою фірмою коштів у виробництво нових товарів і послуг, що, можливо, не знайдуть очікуваного попиту на ринку.

Оцінка маркетингової групи ризиків досить вагома задача і вирішення її найбільш ефективно проводити за допомогою спеціальних систем обробки інформації. Ступінь можливості появи маркетингових ризиків достатньо велика і вони присутні постійно не залежно від нас, а рівень фінансових втрат може складати дуже великі суми. Тому питання аналізу й оцінки маркетингових ризиків займає важливе місце на всіх етапах проведення зовнішньоекономічної операції.

Комерційні ризики в зовнішньоекономічній діяльності

Комерційні ризики — це ризики, що виникають у процесі реалізації товарів і послуг, зроблених чи куплених підприємцем. Вони складають найбільш широку групу різних видів ризиків. До них належать: ризик відмови в реєстрації товару в Україні; ризик втраченої вигоди; ризик зниження прибутковості; ризик прямих фінансових втрат і інші.

Основними причинами виникнення комерційних ризиків є: зниження обсягів реалізації в результаті падіння попиту або потреби на товар, реалізований фірмою, витиснення його конкуруючими товарами, введення обмежень на продаж; підвищення закупівельної ціни товару в процесі здійснення проекту; непередбачене зниження обсягів закупівель у порівнянні з наміченими, що зменшує масштаб всієї операції і збільшує витрати на одиницю об'єму реалізованого товару (за рахунок умовно постійних витрат); втрата товару; втрата якості товару в процесі звертання, що призводить до зниження його ціни; підвищення витрат обертання в порівнянні з наміченими в результаті виплати штрафів, непередбачених пошлін і відрахувань, що призводить до зниження прибутку й ін.

Ступінь можливості виникнення комерційних ризиків складає близько 20% і залежить від кожної конкретної операції. Комерційні ризики посередньо пов,язані з ходом проведення основних етапів угоди, але рівень їхньої важливості досить високий і вони можуть викликати виникнення багатьох інших видів ризиків. Замикаючи ланцюжок поступової появи фінансових збитків у випадку, коли причиною стали комерційні ризики й оцінюючи втрати, ми можемо одержати суму в кілька разів більшу ніж сума контракту. Аналіз даного виду ризиків є складною задачею і проводиться в комплексі з оцінкою маркетингової ситуації й аналізом маркетингових ризиків.

wfm.deutsch-service.ru refappt.ostref.ru sgu.deutsch-service.ru ucb.deutsch-service.ru Главная Страница