Рівняння площини.

Всяка площина задається у прямокутних координатах лінійним рівнянням виду ax+by+cz+d=0,

де n = (а, b, c) – нормальний вектор, який перпендикулярний до даної площини.

Рівняння сфери.

Означення. Сфера – це геометричне місце (множина) точок, віддалених на задану відстань від одної точки – центра сфери; їх відстань від нього – це радіус сфери.

Рівняння сфери радіуса R з центром в точці О(а, b, с):

(х-а)2 + (у-b)2+(z-c)2=R2.

Рівняння сфери радіуса R з центром у початку координат:

x2+y2+z2=R2.

Література

[3, ст. 231 – 233, 236 – 238]

[4, ст. 127 – 130]

[5, ст. 148 – 150]

[7, ст. 360– 364]

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №10

Задачі на складання рівнянь площини і сфери.

Мета заняття: формування вмінь студентів складати рівняння площини і сфери.

План.

1. Задачі на рівняння площини.

2. Задачі на рівняння сфери.

РОЗГЛЯНЕМО ПРИКЛАДИ

Задача №1 (на рівняння площини).

На пишіть рівняння площини, яка проходить через точку А(1; -3; 5) і паралельна площині, рівняння якої 2х-3у+z+10=0.

Розв’язання. Дана площина перпендикулярна до вектора n=(2; -3; 1). Тому і паралельна їй площина, рівняння якої треба скласти, перпендикулярна до цього вектора, тобто її рівняння має вигляд 2х – 3у + z +d=0. Залишається знайти d. Оскільки точка А (1; -3; 5) належить цій площині, то її координати задовольняють дане рівняння.

Тобто 2×1-3× (-3)+5+d=0, звідки d = -16.

Відповідь. 2х – 3у + z -16=0.

Задача №2 (на рівняння сфери)

Записати рівняння сфери, що проходить через точки А(0; 0; 0), В(4; 0; 0),

С(0; 4; 0), якщо радіус її рівний 3.

Розв’язання. Рівняння сфери з центром О(а; b; с) і радіусом 3 має вигляд

(х - а)2 + (у - b)2 + (z - c)2 =9.

Його повинні задовольняти координати точок А, В, С. Числа а, b і с відшукуються з системи трьох рівнянь, що одержуються при підстановці у рівнянні сфери координат трьох даних точок:

Почленно віднімаючи перше рівняння від другого і третього, одержуємо:16 – 8а = 0, 16 – 8b = 0, звідки а = b = 2.

Значення с відшукується підстановкою знайдених значень а і b у перше рівняння:

4 + 4 + с2 = 9, с2 = 1, с1 = 1 , с2 = -1.

Таким чином, існують дві сфери, що задовольняють умові задачі, їх центри О1(2; 2; 1) і О2 (2; 2; -1), а рівняння такі

(х -2)2 + (у – 2)2 + (z - 1)2 = 9 ,

(х -2)2 + (у – 2)2 + (z + 1)2 = 9.

Відповідь. (х -2)2 + (у – 2)2 + (z - 1)2 = 9, (х -2)2 + (у – 2)2 + (z + 1)2 = 9.

Категории особо охраняемых природных территорий города Москвы.
Структура проекту у середовищі Active-HDL
Початок укр.-нац відродж.Кирило-миф братство,його іст значення
ЕТАПИ УКРАЇНСЬКО-АМЕРИКАНСЬКИХ ВІДНОСИН.
Інтервал попутного прибуття поїздів
Переміщення факторів виробництва
Теоретичні положення
Основні відомості про потоки платежів
Разновидности изменений в манускриптах
ЧАСТОТА ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЖАЛОБ И ЗАБОЛЕВАНИЙ
Опухоли нервной системы и меланинобразующей ткани. Классификация. Морфологическая характеристика нейроэктодермальных и менингососудистых опухолей
Основные виды средств распространения рекламы
По методу словесного портрета
Грандиозный мир Елены Блаватской
Тема 6. Обратная задача динамики
Варіант 4
Хронологічний вік
Задачи, функции и принципы трудового права
СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ)
Здоровое состояние церкви измеряется не ее вместительностью,
Тема 14. Эволюция уголовного и уголовно-процессуального права в странах Западной Европы и США в ХХ в. (4 ч)
Сфера применения драгоценных камней
Ринковий механізм та його елементи. Закони функціонування ринкової економіки
Главная Страница