Теорема (Теорема про достатність чотирьох функцій.) З будь-якої повної в системи функцій можна виділити повну підсистему, яка складається не більше ніж з чотирьох функцій.

Отже .

Отже .

, отже .

, отже .

являє собою поліном Жегалкіна першого степеня, отже .

Інші функції досліджуються аналогічно. Результати досліджень зводяться в таблицю Поста:

+ + +
+ + +
+ + +

В кожному стовпці таблиці є мінус, отже, система повна.

Наслідок. Базис в може складатися максимум з чотирьох функцій.

tna.deutsch-service.ru refaold.ostref.ru referatrmq.nugaspb.ru referatvvu.nugaspb.ru Главная Страница