Залікова контрольна робота з української мови за професійним спрямуванням

Залікова контрольна робота з української мови за професійним спрямуванням

Робота складається з теоретичних питань та практичних завдань, які обов’язкові для виконання

Варіант 1

1. Перекладіть текст фахового спрямування (не менш 200 слів), звертаючи увагу на особливість перекладу термінології , вживання прийменникових конструкцій та зворотів.

Розкрийте поняття літературної мови. Норми літературної мови.

3. Які ділові папери належать до документів щодо осо­бового складу?

Що таке заява? Які реквізити характерні для заяви?

4. Запишіть правильні українські відповідники зазначених кальок:

Заключити угоду – Грузовик –

Згідно до планів – Думки співпадають –

Погане самопочуття – Жилі будинки –

Залізнодорожній технікум – Визвати лікаря –

Здібний працювати – Лишити стипендії –

Співставляти факти –

5. Відредагуйте речення, усунувши невиправдані повтори (тавто­логію) та вживання зайвих слів (плеоназм).

Квіти вражали барвистістю веселкових барв. Я дружу і товаришую зі своїми друзями. У складі складного речення учні неправильно розставили розділові знаки. Нам усім потрібно краще працювати, щоб покращити наше життя. У читальному залі нашої бібліотеки читач завжди може прочитати цікавий матеріал. Письменник відтворив у своїх творах красу рідного краю. У поемі “Гайдамаки” Т. Шевченко зобразив повстання під назвою Коліївщина, у якому взяли участь найбідніші верстви сільської бідноти.

6. Утворіть форми родового та орудного відмінків таких числівників:

обоє, 44.

7. Виправте неправильно утворені словосполучення з різними формами прикметників: брат молодше мене, старша моєї мами, практика корисніша навчання, прибуток більший затрат, мигдаль дорожчий арахісу, вищий дерева, літо краще зими, калина нижча явора, слова солодші меду, обличчя біліше молока.

8. Поясніть значення паронімів, складіть із ними словосполучення:

вигляд // вид,

визначати // відзначати // зазначати,

винахідливий // винахід­ницький,

вирішення // рішення,

висвітлювати // освіт­лювати,


Залікова контрольна робота з української мови за професійним спрямуванням

Робота складається з теоретичних питань та практичних завдань, які обов’язкові для виконання

Варіант 12

1. Перекладіть текст фахового спрямування (не менш 200 слів), звертаючи увагу на особливість перекладу термінології , вживання прийменникових конструкцій та зворотів.

Що таке мовний етикет? Які типові етикетні ситуації Ви знаєте?

Що таке резюме? Яких правил треба дотримуватися під час складання резюме?

4. Запишіть правильні українські відповідники зазначених кальок:

Грошовий перевод – Другим разом –

Викинути мусор – Напасти на слід –

На слідуючий день – Втратити свідомість –

Лишній білет – Обезболююче лікарство –

Цікаве міроприємство – Губити час – По прямому призначенню –

5. Відредагуйте речення, усунувши невиправдані повтори (тавто­логію) та вживання зайвих слів (плеоназм).

Ми пам’ятаємо і не забуваємо ваші поради. Картина увійшла до ста великих картин світу. Це місто є одним із найзеленіших міст світу. Подарунок кожному покупцю при покупці більше, ніж на 500 грн. Ви отримаєте можливість отримати головний приз марафону – автомобіль, інші призи – це сюрприз. Право вкладника забрати гроші з вкладу в будь-який час.

6. Утворіть форми родового та орудного відмінків таких числівників:

семеро, 211.

7. Виправте неправильно утворені словосполучення з різними формами прикметників: самий розумний мандрівник, самий улюблений процес, більш відвертіші слова, менш зрозуміліші поняття, найбільш вдаліший експеримент, найменш перспективніший науковець, вища міра покарання, кращі кадри фірми, кращі результати пошуку.

8. Поясніть значення паронімів, складіть із ними словосполучення: відношення // відносини,

гамувати // тамувати,

громадський // громадянський,

група // трупа,

дебатувати // дебютувати,


Залікова контрольна робота з української мови за професійним спрямуванням

Робота складається з теоретичних питань та практичних завдань, які обов’язкові для виконання

Варіант 2

1. Перекладіть текст фахового спрямування (не менш 200 слів), звертаючи увагу на особливість перекладу термінології , вживання прийменникових конструкцій та зворотів.

Що таке бесіда? З яких етапів складається бесіда? Що треба пам'ятати, щоб успішно провести бесіду?

Які документи належать до обліково-фінансових? Що таке акт? Хто складає акт? У яких випадках складають акт? Які дві частини має акт? Які реквізити містить акт?

4. Перекладіть подані словосполучення українсь­кою мовою. Поставте дієслова у формі 2-ї особи множини нака­зового способу.

Наложить штраф, вызвать по служебным делам, обрисовать способы исследования, появиться вовремя, принять к сведению, обьявить выговор, выплатить пособие, начать в 10.00, обьяснить поступок, прийти к началу.

Виправте речення, усуваючи лексичні росіянізми.

Баня на березі озера. Яка різниця, що їда у вишуканих ресторанах коштує більше, ніж у звичайних столових? Придбайте сертифікат на подарки в мережі магазинів “ДЦ”. Курси вивчення та вдосконалення іноземних мов та підготовка до здачі іспитів. Метод, який застосовується в центрі, дає можливість попередити хворобу. Редакція просить пробачення за допущені граматичні помилки, так як прагнучи найбільш оперативно донести інформацію, не має змоги забезпечити суцільну коректуру. Я питалась використовувати різні методи, щоб рішити цю задачу. Міцні знання показалислідуючі студенти. Були проведені наступні міроприємства. Пропозиції надсилайте на мій електронний адрес. Наша задача полягає в тому, щоб не допустити збільшенню цін. Я готовий принести тобі свої вибачення. Прохання стакан викидати в мусорник. Препарат лічить любу травму.

6. Утворіть форми родового та орудного відмінків таких числівників:

багато, 367.

7. Виправте помилки, пов’язані з неправильним уживанням ступенів порівняння прикметників.АЖУР – вода з артезіанського джерела самого екологічно-чистого району Львівської області. З кожним роком ці посібники є більш ефективніші. Це питання близькіше для мене

8. Поясніть значення паронімів, складіть із ними словосполучення: декваліфікація // дискваліфікація,

досвід­чений // освічений,

дружний // дружній,

заява // заявка,

звичайний // звичний,

книжковий // книжний.


Залікова контрольна робота з української мови за професійним спрямуванням

Робота складається з теоретичних питань та практичних завдань, які обов’язкові для виконання

Варіант 11

1. Перекладіть текст фахового спрямування (не менш 200 слів), звертаючи увагу на особливість перекладу термінології , вживання прийменникових конструкцій та зворотів.

Мова і мовлення. Основнівимоги до мовлення.

Які специфічні ознаки телефонної розмови? Яких правил треба дотримуватися під час телефонної розмови?

Перекладіть подані словосполучення державною мовою. Із будь-якими трьома складіть речення.

Срочная командировка, необоснованние обвинения, дать верное указание, расчетная ведомость, получить основательные доказательства, краткосрочное соглашение, рассчитаться наличными, действующий устав, составить смету на текущие расходы, вплоть до исключения.

Залікова контрольна робота з української мови за професійним спрямуванням

Робота складається з теоретичних питань та практичних завдань, які обов’язкові для виконання

Варіант 3

1. Перекладіть текст фахового спрямування (не менш 200 слів), звертаючи увагу на особливість перекладу термінології , вживання прийменникових конструкцій та зворотів.

Невербальне спілкування. Основні вимоги до нього.

3. Що таке документ? Класифікація документів.

Залікова контрольна робота з української мови за професійним спрямуванням

Робота складається з теоретичних питань та практичних завдань, які обов’язкові для виконання

Варіант 10

1. Перекладіть текст фахового спрямування (не менш 200 слів), звертаючи увагу на особливість перекладу термінології , вживання прийменникових конструкцій та зворотів.

Варіант 4

1. Перекладіть текст фахового спрямування (не менш 200 слів), звертаючи увагу на особливість перекладу термінології , вживання прийменникових конструкцій та зворотів.

Варіант 5

1. Перекладіть текст фахового спрямування (не менш 200 слів), звертаючи увагу на особливість перекладу термінології , вживання прийменникових конструкцій та зворотів.

Службові листи, їх види.

Відредагуйте речення.

Головна увага нами приділяється… Чергові, які призначаються комісією... Давайте привітаємо нашу гостю. Консультації проводяться у запланованому режимі. Через збільшення тиражу нам піднімуть зарплату. На засідання було винесено питання виховання молоді. Давайте почнемо вже засідання. Указ підписується Президентом України. Матеріал готується журналістами. Президент обирається народом. Кримінальну справу порушено мною. Давайте купимо смачне печиво до кави. Ми можемо навчити будь-яку людину англійській мові. Щоб розмовляти на англійській мові бездоганно, вам не потрібно багато зусилля і гроші.

6. Запишіть у словосполученнях та реченнях цифри словами, вживаючи їх у відповідному відмінку.

Користуйтесь 8 джерелами. Близько 46 відсотків. Крокувало до 1296 осіб.

7. Запишіть слова правильно: ро­жево/бі­лий, жовто/гарячий, південно/східний, 10/поверховий, пів/Києва, Луган…щина, т…мяно, старий/пр…старий, д…канат, осві…чений, карпа…ький, роз­лож…стий, від/далік, благословен…ий, з Гал…ю, дал…на, А(а)кадемія наук України.

Варіант 8

1. Перекладіть текст фахового спрямування (не менш 200 слів), звертаючи увагу на особливість перекладу термінології , вживання прийменникових конструкцій та зворотів.

Варіант 6

1. Перекладіть текст фахового спрямування (не менш 200 слів), звертаючи увагу на особливість перекладу термінології , вживання прийменникових конструкцій та зворотів.

Варіант 7

1. Перекладіть текст фахового спрямування (не менш 200 слів), звертаючи увагу на особливість перекладу термінології , вживання прийменникових конструкцій та зворотів.

Залікова контрольна робота з української мови за професійним спрямуванням

Робота складається з теоретичних питань та практичних завдань, які обов’язкові для виконання

Варіант 1

1. Перекладіть текст фахового спрямування (не менш 200 слів), звертаючи увагу на особливість перекладу термінології , вживання прийменникових конструкцій та зворотів.

referatskb.nugaspb.ru referattqr.nugaspb.ru referatqqq.nugaspb.ru refalzb.ostref.ru Главная Страница