Склад господарських засобів, тис. грн.

Назва господарських засобів та джерел їх утворення Варіанти завдання
1. Будівля адміністрації
2. Заборгованість інших дебіторів
3. Додатковий капітал
4. Екскаватори
5. Цемент
6. Авто гараж
7. Прибуток
8. Заборгованість підзвітних осіб
9. Арматура
10. Заборгованість іншим кредиторам
11. Резервний капітал
12. Будівля гуртожитку
13. Нематеріальні активи
14. Заборгованість бюджету по платежах
15. Баштові крани
16. Металеві конструкції
17. Вантажні автомобілі
18. Обчислювальна техніка
19. Незавершене виробництво
20. Віконне скло
21. Цегла
22. Доходи майбутніх періодів
23.Статутний капітал
24. Заборгованість по заробітній платі
25. Сталевий лист
26. Спеціальний одяг
27. Гроші на розрахунковому рахунку
28. Заборгованість замовника
29. Дошка

Продовження додатку 130. Віконні блоки
31. Готівка в касі
32. Заборгованість постачальникам
33. Заборгованість банку за кредит
34. Витрати майбутніх періодів
35. Заборгованість пенсійному фонду
36. Відрахування з прибутку
37. Заборгованість автопідприємству
38. Зварювальні пристрої

Додаток 2

Господарські операції за місяць

Зміст господарських операцій Показники за варіантами, тис. грн.
1. На склад передана готова продукція
2. Надійшло на поточний рахунок від дебіторів
3. Виплачена з каси заробітна плата працівникам
4. Відпущені із складу у виробництво матеріали
5. Зарахована на поточний рахунок позика банку
6. Утримано із заробітної плати працівників прибутковий податок
7. Перерахована з поточного рахунку заборгованість постачальникам
8. Нарахована заробітна плата робітникам підприємства
9.Реалізована продукція, без попередньої оплати
10. Надійшли на склад матеріали від постачальника, без оплати


Додаток 1

Фантазия как защита от символического
Встановіть відповідність назв та функцій деталей двигуна їх позначенням на схемі
Correct the mistakes in the bold phrases
Сутність глобалізації та її характерні ознаки
Основні типи систем цілорічного кондиціонування повітря і їх обладнання.
Лексические, грамматические, синтаксические нормы литературного языка
Тема 2.1. «Социальные болезни» цивилизации и их проявления в повседневной жизни
The Centrality of Central Asia and Kazakhstan
Экспортная стратегия выхода предприятия на внешний рынок
Опис курсу
Text 2 Our Flat
Барабанні сканери
НЕЙРОПСИХОЛОГИЯ ПОЗДНЕГО ВОЗРАСТА 1 часть
Организация производства на предприятиях отрасли -3
Бюджетний дефіцит та джерела його фінансування.
Инфологическое проектирование
Класифікація страхування
Степени перенашивания беременности
XVII. Краевые соревнования среди учащихся
Квалификационная характеристика
Производство хлопьев из невареной крупы.
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ НА ЗЕМЛЮ И ЕЕ ВИДЫ
Робота в групах щодо виконання завдання
Главная Страница