КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ І АНАЛІЗ ВІДХИЛЕНЬ.

У процесі господарської діяльності завжди виникають відхилення фактичних показників від запланованих (бюджетних). Для їх своєчасного виявлення і відповідного реагування на них необхідний систематичний контроль за виконанням бюджетів, тобто бюджетний контроль, завдання якого — привернути увагу менеджера до тих відхилень від бюджету, які вимагають його оперативного реагування.

Це можуть бути або ж значні відхилення, або відхилення, що систематично повторюються. Усуненню таких відхилень сприяє управління за відхиленнями, при якому менеджер концентрує увагу лише на суттєвих відхиленнях від бюджету і, до певної міри, не звертає уваги на відхилення в межах допустимих коливань.

Залежно від причин виникнення відхилення поділяють на:

—відхилення внаслідок планування (помилки та прорахунки при складанні бюджетів);

— відхилення внаслідок діяльності.

Система бюджетного контролю

Бюджетний контроль і управління за відхиленнями здійснюють на підставі звіту про виконання бюджету, який складає бухгалтер-аналітик і подає менеджеру, який відповідає за прийняття рішень з даного питання.

Звіт про виконання бюджету — це порівняння фактичних і запланованих показників, розрахунок відхилень та вивчення їх причин. Такий звіт готується регулярно (щомісяця) і містить дані про бюджетні витрати за звітний період і з початку року та відхилення від бюджету з поясненням їх причин, а інколи — вжитих заходів для попередження подібних відхилень у майбутньому.

Отже, звіт про виконання бюджету забезпечує зворотний зв'язок між фактичною діяльністю і бюджетуванням. Але він забезпечує можливість дійового контролю лише за умови коректного зіставлення фактичних і бюджетних показників.

При аналізі відхилень виходять з того, що зведений бюджет є статичним, тобто постійним, оскільки він складений лише для певного конкретного рівня майбутньої діяльності. Якщо ж обсяг діяльності змінюється (можливо, не з вини виконавців), то відхилення від статичного бюджету втрачають контрольне значення, адже їх показники будуть оманливими. Тому для аналізу такий бюджет необхідно скоригувати на фактичний обсяг діяльності.

Бюджет, який враховує можливі варіанти зміни обсягу діяльності в межах релевантного діапазону, називають гнучким, або динамічним бюджетом. Такий бюджет необхідний, в першу чергу, для аналізу тих витрат, які включають постійну і змінну складові (виробничі накладні, витрати на збут, адміністративні). Він складається виходячи із залежності:

Такий бюджет може бути розрахований на декілька рівнів діяльності в межах релевантного діапазону.

Використання гнучкого бюджету (а він може складатися як до початку бюджетного періоду, так і в процесі діяльності або ж при підбиванні підсумків) дає можливість порівняти фактичні дані як із статичним, так і з гнучким бюджетом і визначити два види відхилень: за рахунок обсягу діяльності і за рахунок ефективності. Відхилення за рахунок обсягу діяльності характеризують результативність роботи, а відхилення фактичних даних від гнучкого бюджету — ефективність роботи підприємства.

ДЕФЕКТИ СКЛА І ЇХ ВПЛИВ НА ТАРУ
ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ
Дневной и заочной формы обучения
Рекреаційна діяльність у межах природно-заповідного фонду
Историческая и стилевая обусловленность
Техника изготовления предметов русского мужского костюма
Тема 23. Влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування
Внутрішня структура складається із сфер та ланок.
Установка для лазерной обработки материала
Молния бьет несколько раз в одно место
Первый вдох ребенка, причины его возникновения. Характеристика первого вдоха. Особенности дыхания у новорожденных и детей раннего возраста.
Логіка дії несвідомого
Структурно – логічна схема НАВЧАЛЬНОЇ практики
Макроскопічне вивчення
И.с.гУТМАН, И.Ю.Балабан, в.е.кОПЫЛОВ, Г.П.Кузнецова, В.М.Староверов, Ю.И.Брагин
Графические средства InTouch
Для предоставления субсидий из областного бюджета
Что говорил о молитве Иисус (Часть 1)
Июня, четверг, день. Мюйден, окрестности Амстердама.
Мировоззрение – целостный взгляд на мир и место человека в нём.
Личный досмотр. Досмотр вещей, находящихся при физическом лице. Досмотр транспортного средства
Глава 12. Аутотренинг - великая штука!
Типологізація територій
Главная Страница