КОНТРОЛЬ ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ І АНАЛІЗ ВІДХИЛЕНЬ.

У процесі господарської діяльності завжди виникають відхилення фактичних показників від запланованих (бюджетних). Для їх своєчасного виявлення і відповідного реагування на них необхідний систематичний контроль за виконанням бюджетів, тобто бюджетний контроль, завдання якого — привернути увагу менеджера до тих відхилень від бюджету, які вимагають його оперативного реагування.

Це можуть бути або ж значні відхилення, або відхилення, що систематично повторюються. Усуненню таких відхилень сприяє управління за відхиленнями, при якому менеджер концентрує увагу лише на суттєвих відхиленнях від бюджету і, до певної міри, не звертає уваги на відхилення в межах допустимих коливань.

Залежно від причин виникнення відхилення поділяють на:

—відхилення внаслідок планування (помилки та прорахунки при складанні бюджетів);

— відхилення внаслідок діяльності.

Система бюджетного контролю

Бюджетний контроль і управління за відхиленнями здійснюють на підставі звіту про виконання бюджету, який складає бухгалтер-аналітик і подає менеджеру, який відповідає за прийняття рішень з даного питання.

Звіт про виконання бюджету — це порівняння фактичних і запланованих показників, розрахунок відхилень та вивчення їх причин. Такий звіт готується регулярно (щомісяця) і містить дані про бюджетні витрати за звітний період і з початку року та відхилення від бюджету з поясненням їх причин, а інколи — вжитих заходів для попередження подібних відхилень у майбутньому.

Отже, звіт про виконання бюджету забезпечує зворотний зв'язок між фактичною діяльністю і бюджетуванням. Але він забезпечує можливість дійового контролю лише за умови коректного зіставлення фактичних і бюджетних показників.

При аналізі відхилень виходять з того, що зведений бюджет є статичним, тобто постійним, оскільки він складений лише для певного конкретного рівня майбутньої діяльності. Якщо ж обсяг діяльності змінюється (можливо, не з вини виконавців), то відхилення від статичного бюджету втрачають контрольне значення, адже їх показники будуть оманливими. Тому для аналізу такий бюджет необхідно скоригувати на фактичний обсяг діяльності.

Бюджет, який враховує можливі варіанти зміни обсягу діяльності в межах релевантного діапазону, називають гнучким, або динамічним бюджетом. Такий бюджет необхідний, в першу чергу, для аналізу тих витрат, які включають постійну і змінну складові (виробничі накладні, витрати на збут, адміністративні). Він складається виходячи із залежності:

Такий бюджет може бути розрахований на декілька рівнів діяльності в межах релевантного діапазону.

Використання гнучкого бюджету (а він може складатися як до початку бюджетного періоду, так і в процесі діяльності або ж при підбиванні підсумків) дає можливість порівняти фактичні дані як із статичним, так і з гнучким бюджетом і визначити два види відхилень: за рахунок обсягу діяльності і за рахунок ефективності. Відхилення за рахунок обсягу діяльності характеризують результативність роботи, а відхилення фактичних даних від гнучкого бюджету — ефективність роботи підприємства.

Лекція 8. Управління оборотними активами підприємства
Лекция 4. Интерференция света.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ МОТИВАЦИИ
СУБ'ЄКТИ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Экономика свиноводства (значение, развитие, экономическая эффективность и пути ее повышения) 47
Втрати тиску в системах.
Механізми компенсації ГДН
Проблемная ситуация, репродуктивное
Мужской и женский гаметогенез
Тема 5. Склад злочиную.
The Fundamental Law of Ukraine
Физиологические основы массажа
Социальное партнёрство в организации
Політичний рух на Наддніпрянській Україні на початку ХХ століття.
Формирование памяти и позитивного настроя
Тема Понятие и сущность права.
Сварочные покрытые электроды
Вопрос 10. Управление процессами. Синхр-ция процессов. Семофоры.
Математичне описання економічної структури суспільства
Комментарии к с. 888-907
Фреза дорожная на пневмоколесном шасси ДС-197
Переправа как композиционный элемент
Розрізняльна здатність може бути властива позначенню знака з моменту його створення або набута ним внаслідок використання.
Главная Страница