Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №2

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Подати класифікацію факторів соціалізації за А.В. Мудриком. Охарактеризувати групи факторів соціалізації.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Напишіть есе, в якому розкрийте питання, які мікрочинники соціалізації і в який спосіб вплинули на Ваше особистісне становлення.

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №3

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Проблеми соціалізації хлопців.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Наведіть тези про соціалізуюче значення казок.

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Тип поселення як фактор соціалізації особистості. Проаналізувати спільні та відмінні риси сільського та міського типу поселення в аспекті впливу на процес становлення особистості.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Напишіть есе, в якому розкрийте питання, які мезочинники соціалізації і в який спосіб вплинули на Ваше особистісне становлення.

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Охарактеризувати навчально-виховні заклади як фактори соціалізації особистості. Проаналізувати вплив школи на процес становлення особистості.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Наведіть приклади молодіжних субкультур та визначте їх соціалізуюче значення.

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Засоби масової комунікації як фактор соціалізації особистості.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Визначте соціальні проблеми сучасного українського суспільства.

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Когнітивна концепція соціалізації.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Напишіть есе на тему «Компоненти успішної соціалізації».

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Проблеми соціалізації дівчат.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Напишіть есе про взаємозвязок стилів сімейного виховання та становлення особистості дитини.

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Розкрити зміст традиційного, інституціонального та рефлексивного механізмів соціалізації. Навести приклади дії означених механізмів.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Напишіть есе про унікальність раннього віку для становлення дитини.

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Охарактеризувати сім’ю як мікрочинник соціалізації. Проаналізувати вплив сімейного середовища на соціалізацію особистості на різних вікових етапах.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Викладіть тези виступу на батьківських зборах з приводу труднощів соціалізації учнів підліткового віку.

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Охарактеризувати людину як суб’єкт і об’єкт соціалізації.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Викладіть тези виступу на педраді з приводу особливостей соціалізації учнів молодшого шкільного віку.

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Обсуждение интервью с мистером С.
Назначение сетей VLAN портам
Подходы к изучению социальных изменений. Концепции социального прогресса
Учет амортизации и выбытия нематериальных активов
Подход к управленческой деятельности как к процессу. Общая характеристика функций управления.
Эмпирические методы психолого – педагогического исследования.
Способы экстренной остановки кровотечений
Критерии, определяющие эффективность и качество назначения судебно-медицинских экспертиз
Слабительные и антидиарейные.
Понятие государственной и муниципальной службы и служащего. Категории и группы должностей гос и муниц службы по действующему законодательству.
Підстави набуття права власності.
Склад видатків
Договор снабжения энергетическими ресурсами
Architektonicky vykres
Основные типы философских моделей человека. Традиционная модель
Траур в субботу и в праздники
Слово 50. Скольких и каковых благ удостаивается душа, таинственно приобщающаяся Христу, и какие оружия она должна иметь
Контрольні питання
Исправлять ли ошибки в говорении?
Тема 15 «Лакокрасочные материалы»
Общая патология (патологическая анатомия и патологическая физиология)
Глава 19. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИРОДООХРАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Вибір форми і розмірів контактних площинок
Главная Страница