Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №2

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Подати класифікацію факторів соціалізації за А.В. Мудриком. Охарактеризувати групи факторів соціалізації.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Напишіть есе, в якому розкрийте питання, які мікрочинники соціалізації і в який спосіб вплинули на Ваше особистісне становлення.

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №3

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Проблеми соціалізації хлопців.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Наведіть тези про соціалізуюче значення казок.

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Тип поселення як фактор соціалізації особистості. Проаналізувати спільні та відмінні риси сільського та міського типу поселення в аспекті впливу на процес становлення особистості.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Напишіть есе, в якому розкрийте питання, які мезочинники соціалізації і в який спосіб вплинули на Ваше особистісне становлення.

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Охарактеризувати навчально-виховні заклади як фактори соціалізації особистості. Проаналізувати вплив школи на процес становлення особистості.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Наведіть приклади молодіжних субкультур та визначте їх соціалізуюче значення.

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Засоби масової комунікації як фактор соціалізації особистості.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Визначте соціальні проблеми сучасного українського суспільства.

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Когнітивна концепція соціалізації.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Напишіть есе на тему «Компоненти успішної соціалізації».

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Проблеми соціалізації дівчат.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Напишіть есе про взаємозвязок стилів сімейного виховання та становлення особистості дитини.

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Розкрити зміст традиційного, інституціонального та рефлексивного механізмів соціалізації. Навести приклади дії означених механізмів.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Напишіть есе про унікальність раннього віку для становлення дитини.

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Охарактеризувати сім’ю як мікрочинник соціалізації. Проаналізувати вплив сімейного середовища на соціалізацію особистості на різних вікових етапах.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Викладіть тези виступу на батьківських зборах з приводу труднощів соціалізації учнів підліткового віку.

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

Екзаменатор кандидат педагогічних наук,

Старший викладач С.А.Котловий

Форма № Н-5.04

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр
Напрям підготовки 6.010106
Спеціальність Соціальна педагогіка
Семестр ІІ
Навчальна дисципліна Основи соціалізації особистості

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 11

ТЕСТОВЕ ЗАВДАННЯ.

2. ТЕОРЕТИЧНЕ ЗАВДАННЯ.

Охарактеризувати людину як суб’єкт і об’єкт соціалізації.

ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНЕ ЗАВДАННЯ

Викладіть тези виступу на педраді з приводу особливостей соціалізації учнів молодшого шкільного віку.

Затверджено на засіданні кафедри соціальної педагогіки та педагогічної майстерності

Протокол № 9 від „30”квітня 2014 року

Завідувач кафедри доктор педагогічних наук,

Професор Н.А.Сейко

B) What can you say about the significance of the event described above for the history of Russian and world theatre?
Возмещение принципалом расходов агента
Тема 1. Введение в курс предмета основы оперативно-розыскной деятельности.
Материально - производственные запасы (МПЗ)
Анализ технического и технологического уровня производства
Вихователь спеціальної школи. Основні напрямки діяльності вихователя.
Я открыла переписку, и посмотрела что он там у меня хотел спросить
Общая характеристика проектируемого здания.
Економічні закони та категорії, їх суть та особливості дії.
Учебно-научный и инновационный комплекс
Сметный расчет стоимости строительства
Система і механізм правового виховання. Правова вихованість
Формирование новой государственности.
Информационное обеспечение менеджмента
Понятие и пределы материальной ответственности работника. Обстоятельства, исключающие материальную ответственность работника
ВАРІАНТ 17
Відток готівки
Электронный обязательный экземпляр.
Принципи аналізу і розрахунку процесів
НОУ ВПО 12 страница
Концепция дошкольного воспитания.
Организация мероприятий по обеспечению «холодовой цепи» в чрезвычайных ситуациях
В зависимости от уровня организации живой материи
Главная Страница