Облік особового складу, використання робочого часу та виробітку

Облік особового складуорганізується відділом кадрів (або іншою особою, що уповноважена на вести таку роботу).

Наказом Державного комітету статистики України від 5 грудня 2008 р. N 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» затверджено типові форми первинного обліку особового складу, до яких відносяться:

1. N П-1 "Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу".

2. N П-3 "Наказ (розпорядження) про надання відпустки".

3. N П-4 "Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)".

Зарахування працівника на роботу оформляється Наказом про прийняття на роботу, про що роблять запис в трудову книжку.

Кожному працівнику при прийомі на роботу присвоюється табельний номер та заводиться особова картка, в якій вказуються необхідні анкетні дані працівника, зміни, які з ним відбуваються під час роботи на даному підприємстві тощо. Табельні номери вказуються в усіх первинних і зведених документах з обліку праці і нарахування заробітної плати.

При обліку робочого часу слід враховувати, що згідно законодавства тривалість нормального робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Облік робочого часу – це табельний облік, який заключається в щоденній реєстрації явки працівників на роботу, всіх випадків запізнення і неявок (з вказівкою причини), а також часу простоїв, понаднормової роботи тощо.

Облік робочого часу ведуть, як правило, в табелях обліку використання робочого часу.

Табель ведеться в одному екземплярі табельником, бригадиром або іншою призначеною особою у кожному структурному підрозділі та щомісяця передається до бухгалтерії для нарахування працюючим заробітної плати.

Табель ведеться лінійним способом у розрізі працівників. З початку місяця до табеля записують прізвище ім’я по батькові працівника його табельний номер, а також щоденно умовними позначеннями записують кількість відпрацьованих годин, невідпрацьованих годин тощо.

В залежності від типу виробництва, технологій, системи організації праці і її оплати використовують різні форми первинних документів для обліку виробітку. До таких форм відносять:

1. рапорт про виробіток;

2. маршрутні листи;

3. відомості обліку виробітку;

4. наряди (на одного робітника чи бригадні);

5. інші документи.

referattid.nugaspb.ru refapfs.ostref.ru refaljk.ostref.ru referatvxw.nugaspb.ru Главная Страница