Облік особового складу, використання робочого часу та виробітку

Облік особового складуорганізується відділом кадрів (або іншою особою, що уповноважена на вести таку роботу).

Наказом Державного комітету статистики України від 5 грудня 2008 р. N 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» затверджено типові форми первинного обліку особового складу, до яких відносяться:

1. N П-1 "Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу".

2. N П-3 "Наказ (розпорядження) про надання відпустки".

3. N П-4 "Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)".

Зарахування працівника на роботу оформляється Наказом про прийняття на роботу, про що роблять запис в трудову книжку.

Кожному працівнику при прийомі на роботу присвоюється табельний номер та заводиться особова картка, в якій вказуються необхідні анкетні дані працівника, зміни, які з ним відбуваються під час роботи на даному підприємстві тощо. Табельні номери вказуються в усіх первинних і зведених документах з обліку праці і нарахування заробітної плати.

При обліку робочого часу слід враховувати, що згідно законодавства тривалість нормального робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень.

Облік робочого часу – це табельний облік, який заключається в щоденній реєстрації явки працівників на роботу, всіх випадків запізнення і неявок (з вказівкою причини), а також часу простоїв, понаднормової роботи тощо.

Облік робочого часу ведуть, як правило, в табелях обліку використання робочого часу.

Табель ведеться в одному екземплярі табельником, бригадиром або іншою призначеною особою у кожному структурному підрозділі та щомісяця передається до бухгалтерії для нарахування працюючим заробітної плати.

Табель ведеться лінійним способом у розрізі працівників. З початку місяця до табеля записують прізвище ім’я по батькові працівника його табельний номер, а також щоденно умовними позначеннями записують кількість відпрацьованих годин, невідпрацьованих годин тощо.

В залежності від типу виробництва, технологій, системи організації праці і її оплати використовують різні форми первинних документів для обліку виробітку. До таких форм відносять:

1. рапорт про виробіток;

2. маршрутні листи;

3. відомості обліку виробітку;

4. наряди (на одного робітника чи бригадні);

5. інші документи.

Правила роботи та заходи безпеки у лабораторії
Анализ рентабельности и доходности фирмы
Основные элементы и направления анализа внутренней среды организации. Модель «7-S».
Тема № 4. Держава та право Стародавнього Риму.
Стаття 10. Органи, які здійснюють державне управління у сфері перевезення небезпечних вантажів
Відносини України з державами СНД
Види законів
Используя свои сильные стороны, люди ошушают мотивацию
Стаття 1. Визначення термінів
Ребенок - это потенциальный взрослый
ПОДВЕСНЫЕ И ПРИЦЕПНЫЕ УСТРОЙСТВА
Предметна підсудність адміністративних справ
Понятие материальной ответственности по трудовому праву
Трудоемкость продукции и услуг
Chapter 3. EVALUATIVE CLASSIFICATION OF TRANSLATION
Это выбор между двумя ошибочными ответами.
Стили управления организацией.
The Art of Arguing
ЗАХИСТ ВИПУСКНОЇ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ
Структурні парадигми теоретичної соціології
Організація преміювання працівників
Казначейська система обслуговування місцевих бюджетів
Що характеризує процес зношування?
Главная Страница