Зразок: das Kind- dieses Kindes

der Text, die Frage, das Beispiel, die Arbeiterin, der Fehler, der Ball, die Stunde, das Klavier, der Tag, der Germanist.

31. Перекладіть німецькою мовою:

а) 1. Напиши речення. Це речення коротке. 2. У нас є питання. Запитайте цього аспіранта. 3. Як звуть вчителя? Запитайте цього студента. 4. Що він говорить? Він кличе цього германіста. 5. Чому сидить тут цей студент? 6. Як пояснить аспірант це правило? 7. Чому ви запитуєте цього германіста? 8. Що говорить цей студент? 9. Попросіть цього аспіранта. 10. У кого є питання? 11. Мартін, скажіть правило і придумайте приклад!

б) 1. У неї є брат і сестра. Брата звуть Клаус. Йому 22 роки. Сестру звуть Паула. Їй 24 роки. 2. У нього є друг. Друга звуть Адам. Йому 20 років. Він студент. 3. Коли у вас урок німецької мови? Запитайте цього студента! 4. Попросіть вчителя. Він пояснить цей текст. 5. Де живе цей вчитель? Спроси брата! 6. Хто ця людина? Його звуть Томас Крайн. Хто він за фахом? Крайн – лікар. 7. У мене є запитання. Запитай цього германіста. Він добре володіє німецькою мовою. 8. Поясни, будь ласка, цей приклад! Попроси якого-небудь аспіранта.

32. Напишіть цифри:

siebzehn neunzehn vierzehn

sechsundzwanzig zwölf sechzehn

dreiundzwanzig dreißig fünfundzwanzig

achtzehn einunddreißig neunundzwanzig

Вправи до тексту

33. Поставте до тексту питання з питальним словом і дайте відповіді на них.

Розпитайте свого товариша, чим займаються Райнхардт, Паула, Клаус.

Розкажіть про Райнхардта, Паулу, Клауса.

Розпитайте свого товариша про членів його сім’ї.

Розкажіть про членів сім’ї свого товариша.

Домашні вправи

За допомогою суфікса -in утворіть іменники жіночого роду і поставте їх у множині.

Зразок: der Lehrer – die Lehrerin - die Lehrerinnen

der Student, der Arbeiter, der Praktikant, der Aspirant, der Freund, der Laborant, der Leser, der Bibliothekar.

39. Перекладіть німецькою мовою. Зверніть увагу на вживання артикля:

а) 1. Хайді – студентка. Вона вивчає німецьку та англійську мови. 2. Хайнц – студент вечірнього відділення. Він вивчає математику. Він вчиться охоче. 3. У Паули є брат. Він працює. 4. У Клауса є сестра. Вона – аспірантка. ЇЇ звуть Сабіна. Їй 25 років. 5. У дитини є м’яч. Вона грає в м’яча з мамою. 6. Мама приносить чашки. Діти п’ють чай. Чай теплий. 7. У тебе тут помилка. Вивчи правило. 8. У нього є піаніно. Хто грає вечорами на піаніно? 9. У тебе є брат і сестра? У мене є брат. Його звуть Райнхардт. 10. У кого є сестра? У неї є сестра. Чим вона займається? 11. У Хельмута є брат. Як його звуть? Його звуть Вальтер.

б) 1. Хельга вивчає англійську мову. Вона багато працює. Вона вчить правила. Вона пише приклади. Хельга добре володіє англійською мовою. 2. Хто Вернер за фахом? – Він вчитель музики. Він добре грає на піаніно і співає. 3. Як звуть цього студента? Його звуть Курт Крайн. Як він вчиться? – Дуже добре. 4. У Сабіни є брат. Його звуть Райнхардт. Він робітник. Він працює в Веймарі. 5. У Хайнца є сестри. Вони лікарки. 6. Що вчить Адам? – Він вчить правила і тексти. – Що він пише? Він пише ці речення.

40. Напишіть німецькою мовою. Зверніть увагу на відміну іменників:

1. Це правило важке. Франк, попроси якого-небудь студента. Він поясне це правило. 2. Паула і Петра, ви студентки. Ви вивчаєте англійську мову. Як буде англійською „м’яч“? 3. Кого він запитує? цього аспіранта. 4. Прочитай текст, вивчи правило і придумай приклад. 5. Кого кличе аспірант? Цього студента. – Як його звуть? Його звуть Мартін Крайн. 6. Чим займається Франк Штайн? – Він германіст. Він вивчає іноземні мови. 7. Хто це? Це – Хельга Шульц. Вона практикантка. 8. У Вас тут помилка? Поясніть, будь ласка, правило! 9. Коли у нас буде урок іспанської мови? Запитай вчителя. 10. Чому цей текст важкий? Попросіть цього германіста. Він пояснить текст. 11. Діти грають в м’яча з Карін.

Урок 6

Фонетика

Фонема [ j ]

Приголосний [ j ] відрізняється від українського [й] тільки більшим шумом, що є наслідком більш високого піднесення середньої спинки язика до твердого піднебіння, а також більшою напруженістю органів мовлення.

Буквене зображення звука [ j ]

Звук Буква Положення в слові Приклади
[ j ] j на початку слова перед голосними ja, Jacke

Прослухайте. Вимовте: [ j….j …. j]

Фонема [ ç ]

Німецький приголосний [ç] являє собою вимовлений без голосу [j] : кінчик язика впирається у нижні зуби, середня спинка високо піднесена до твердого піднебіння, утворюючи разом з ним вузьку щілину, через яку проходить повітря.

Звук [ç] можна порівняти ще з українським [й], але німецький приголосний напружений і більш шумний, глухий. Звук [ç] вимовляється після голосних переднього ряду, дифтонгів [æ] і []ø] та після деяких приголосних.

При постановці можна виходити від українського [й] в словах мій, свій. Вимовляти ці слова пошепки, затягуючи останній звук, а потім виділити його із слова

.

Буквене зображення звука [ ç ]

Звук Буква Положення в слові Приклади
[ ç ] ch g після коротких голосних переднього ряду , дифтонгів eu, äu, ei,після r, l, n в суфіксі –ig ich, recht, leicht durch, Milch, manche wichtig

Прослухайте. Вимовте: [ç… ç…. ç…]

Вправи

1. Прослухайте. Вимовте:

jα: ΄je:dɐ ΄jυηә ΄ju:gәnt

jα:r ΄jakәә ΄ju:ni∙ ΄jυtα∙

jεtst ΄jα:kt ΄ju:li∙ ΄jα:nα∙

2. Прослухайте. Вимовте приголосний [ j ] напружено, не допускайте його ослаблення.

ja jetzt je Joch jung jüngst

Jahr jährlich jene Jod Jugend jünger

Jagt Jäger jeder Joseph Jubel Jüngling

3. Прослухайте і повторіть уголос:

jeder Jahr jucken jetzt Juni

Jagd Januar Jens Jubiläum Juli

Jäger jung Injektion zujubeln Jammer

Jürgen Julia Jutta Jana Joseph

4. Прослухайте текст, потім повторіть його уголос по реченням:

Im Juni und Juli jagen die Jäger im Jammertal. Jedes Jahr gibt es dasselbe Gejammer. Die jüngeren Jaguare sind schon im Januar geflohen. Jetzt sitzen die jungen Jäger auf ihrem Jägerstand und essen Joghurt. Ja, ja, diese Jäger!

5. Прослухайте. Вимовте звук [ç] чітко і напружено:

’iç niçt durç gә΄ziçt ΄riçtiç

miç ziçt ΄giftiç ΄sprεçәn ΄zεçtsiç

diç ∫içt vaeç ΄ve:niç ΄by:çɐ

ziç ∫priçt gә′diçt ΄viçtiç ΄tœçtɐ

6. Прочитайте, слідкуйте за контактним положенням язика при вимовлянні звука [ ç ]:

ich sich recht brechen leicht

mich nicht schlecht weich zeichnen

dich echt sprechen reich gleich

referatqdf.nugaspb.ru refamwz.ostref.ru referatqvp.nugaspb.ru refamxa.ostref.ru Главная Страница