Тиристор (Т)

Т – це електроперетворювальний НП прилад зтрьома, або більше p-n переходами, ВАХ якого має ділянку з від’ємним диференційним опором, яка застосовується для комутації струму.

Тиристори застосовуються для кіл змінного струму та імпульсних кіл – це в основному силовий прилад. Він має два стани, відкритий і закритий. Тиристори діляться за числом зовнішніх електродів:

Якщо два – дипістор

Якщо три – трипістор

Є ще електричні тиристори (пропускають струм в двох напрямках) – симістор

Крайні шари p1 i n2 мають виводи анод і катод. Ці шари є емітер ними, тобто вони генерують носії. Переходи П1 і П3 теж називаються емітер ними. Середні шари n1 I p2 є базовими областями, один з них має вивід G для керування. Зворотна вітка для тиристора така як і в діода.

При UG = 0 між А і К прикладена певна напруга переходу П1 і П3 зміщені в прямому напрямку, а П2 зміщений у зворотному напрямку основний спадок буде на переході П2.

При збільшенні Uk починає збільшуватися анодний струм, електрони починають рухатись з області n2 в область p2 і далі в область n1 , дірки починають рухатися з області p1 в область n1 і через П2 в p2 , при подальшому збільшенню напруги наступає різке збільшення концентрації електронів в n1 і дірок в p2 , спадок напруги U2 різко зменшується на ВАХ, цей процес іде лавинноподібно тиристор перейшов з закритого стану у відкритий, був спадок U2 = 200 В, а став 1 В для повернення тиристора в попередній стан потрібно знати напругу між анодом і катодом, або поміняти її полярність.

Напругу при якій тиристор переходить з закритого стану у відкритий можна міняти змінюючи IG. Тиристор керується струмом.

referatthg.nugaspb.ru stand.okref.ru spc.deutsch-service.ru referatraw.nugaspb.ru Главная Страница