Спростування

Доведення та його структура

Доведення —це сукупність логічних засобів обґрунтування істинності будь-якого судження за допомогою інших істинних і пов’язаних з ним суджень.

Структура доведення: теза, аргументи, демонстрація (форма доведення).

Теза — це судження, істинність якого треба довести.

Аргументи — це ті істинні судження, якими користуються при доведенні тези.

Демонстрація (форма доведення) — це засіб логічного зв’язку між тезою та аргументом, який веде до встановлення бажаної істини.

Розрізняють такі види аргументів:

· вірогідні одиничні акти;

· визначення;

· аксіоми та постулати;

· раніше доведені закони науки та теореми.

За формою доведення поділяються на прямі та непрямі.

Прямим називають таке доведення, в якому з відомих передумов за встановленими правилами безпосередньо слідує теза, тобто істинність тези безпосередньо обґрунтовується наявними аргументами. Наприклад, довести, що 1992 р. був високосним, можна на основі аргументу-визначення, що таке високосний рік, тобто подільність його двох останніх цифр на чотири.

Непрямим називається таке доведення, в якому потрібно довес­ти хибність антитези і на цій основі зробити висновок про істинність тези. Інколи непряме доведення називають доведенням за допомогою приведення до абсурду. Наприклад, ми маємо твердження: якщо дві прямі перпендикулярні до однієї і тієї самої площини, то вони паралельні. Припустимо протилежне: перпендикулярні прямі — непаралельні. У такому разі вони перетинаються, тобто утворюють трикутник, в якому два кути при основі складають 180°, а цього бути не може, бо тільки сума трьох кутів може складати 180°. Отже, перпендикулярні прямі є паралельними.

Спростування — логічна операція, що спрямована на зруйнування доведення шляхом встановлення хибності або необґрунтованості висунутої тези. Тезою спростування називають судження, за допомогою яких спростовується теза.

Існують три засоби спростування:

· спростування тези (пряме і непряме);

· критика аргументів;· виявлення неспроможності демонстрації.

Спростування тези, у свою чергу, здійснюється:

· спростуванням фактами;

· встановленням хибності (або суперечності) наслідків, що випливають з тези;

· спростуванням тези через доведення антитези.

Критика аргументів, які висунуті опонентом в обґрунтування його тези, здійснюється тим, що доводиться їх хибність або неспроможність. Але хибність аргументів ще не означає хибності самої тези.

Виявлення неспроможності демонстрації полягає в тому, що виявляються помилки у формі самого доведення. Виявивши такі помилки у процесі демонстрації, ми спростовуємо її проведення, але не саму тезу.

Какие специальные методы нужно применить при дифференцировании острого аппендицита с прикрытой прободной язвой 12-перстной кишки?
Табличні коефіцієнти смертності та дожиття.
Инструментарий менторства: проверка ценностей
Возникновение и эволюция либерализма. Классический и социальный либерализм
Объем умственной работы, выполняемой без снижения установившегося на оптимальном для данного индивидуума уровне функционирования организма
Модель фінансових відносин
Сума, тис. грн.
PowerPoint 9 страница
Лекція 19 Загальні засади обліку зобов'язань
Трагізм життєвої долі М.Хвильового та його героїв.
Кодирование активности и участия
Comment on the quotes. What is your opinion?
Прикладная информатика (в экономике)»
Систолічний та хвилинний об'єм серця
Задача 4.
Висновки
Допускаемые напряжения изгиба при расчете на усталость
Суїциди серед дітей і підлітків
Организационно-экономическая характеристика ООО «ЛАЙК»
Интерьер одного из залов Дроттингхольма — замка в Стокгольме, где давались театральные представления.
Технические и экономические критерии автоматизации
Человеческая воля — самая мощная сила на земле
И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ДКР и ДЗ
Главная Страница