Лекційний матеріал (2 години)

Поняття та судження як різні форми мислення. Суб’єкт та предикат.

Різновиди понять. Пусте та непусте поняття як відображення його сенсу. Загальне та одиночне поняття як кількісні різновиди понять. Поняття та слово – збіжності та відмінності, можливість висловлювати поняття більш, ніж одним словом. Зміст та обсяг поняття, як основні його характеристики. Коло Ейлера, як показник обсягу поняття. Операції обмеження та узагальнення поняття. Поняття “буття”, у якому можливо узагальнення всіх непустих понять, обмеження у практичному застосуванні поняття “буття”. Видові та родові поняття, як найбільш зручна характеристика близьких понять.

Тематика самостійного вивчення (4 години)

Відношення між поняттями. Сумісні поняття, як такі, обсяги яких можуть перетинатись. Тотожні поняття з ідентичним змістом. Поняття, що знаходяться у відношенні підпорядкованості як родовидові поняття. Перехресні поняття, з обсягом, що частково збігаються. Несумісні поняття. Співпідпорядковані поняття такі, що входять до складу більшого поняття. Протилежні поняття, видові ознаки яких взаємно виключаються. Суперечні поняття, як така пара понять, в одному з яких мисляться предмети з певними ознаками, а в другому – предмети тієї ж предметної сфери, але без ознак.

Застосування кол Ейлера для відображення відношень понять у схемах.

Література (основна)

[1, С.34-37], [3, С.121-131], [5, С.135-148] [6, С.9-16], [7], [8, С.40-57], [9, С.30-43.], [10, С.127-152], [11, С.53-66], [12, С.52-72 ], [13, С.20-36]

Тема 3. Операції з поняттями ( 6годин)

Лекційний матеріал (2 години)

Заперечення поняття. Універсум як основа можливості заперечення поняття.

Помноження понять як операція, в наслідок якої утворюється нове поняття, до обсягу якого входять лише елементи, що до цього одночасно належали до обсягу усіх вихідних понять. Складення (додавання) понять – операція над обсягами понять, яка полягає в об’єднанні двох або кількох множин, що становлять обсяги відповідних понять в одну множину. Віднімання понять – операція над поняттями, коли утворюється нове поняття, обсяг якого складають елементи обсягу одного вхідного поняття, яке не входять до обсягу іншого вихідного поняття.Розподіл понять. Види поділу понять: поділ за видотвірною ознакою та дихотомічний поділ. Чотири правила поділу: одноосновність, співмірність, взаємовиключення членів поділу, безперервність. Класифікація як складний, багатоступінчастий поділ, який проводиться з метою систематизації знань.

rph.deutsch-service.ru rla.deutsch-service.ru uxf.deutsch-service.ru guess.halmer.ru Главная Страница