Лекція 3. Проблеми правового регулювання (забезпечення) екологічних правовідносин в Україні (1 год.)

Проблеми поняття та системи правовідносин економіко-правового механізму в науці екологічного права. Питання диференційної ренти в системі економіко-правового механізму в галузі екології. Проблеми ефективності дії міжнародних принципів застороги та “забруднювач платить” в економіко-правовому механізмі в галузі екології. Перспективи вдосконалення механізму стягнення збору за забруднення навколишнього природного середовища в екологічному законодавстві.

Правові проблеми формування механізму стимулювання екологічно спрямованої діяльності. Проблеми та перспективи використання ринкових механізмів у сфері реалізації правовідносин екологічного стимулювання. Перспективи правового забезпечення фінансування природоохоронних заходів.

Проблеми екологічного страхування та екологічного аудиту в системі економіко-правового механізму в галузі екології. Перспективи вдосконалення правового регулювання відносин з екологічного страхування та перестрахування екологічних ризиків.

Одержання шлункового вмісту за методикою Веретенова—Новикова—М'ясоєдова
Характеристики оперативности
Питання для самоперевірки
Графічне зображення поля допуску метричної різьби
Порівняння відрізків, дії над відрізками. Натуральне число як результат вимірювання величини. Натуральне число як міра величини. Натуральне число як міра відрізка
Понятие системы, функции и элементы системы, системный подход, системный анализ
Круговороты веществ в биосфере.
Создание и компетенция Международного уголовного суда
Пороки клапана легочного ствола
Глава 23. Конституционные основы судебной власти в РФ
PortaTime (Portamento Time – время портаменто)
МЕСТО И РОЛЬ ТЕОРИИ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА В СИСТЕМЕ ГУМАНИТАРНЫХ НАУК
Проблема взаємовідносин культури і цивілізації. Перспективи їх розвитку
Поступление на государственную службу
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ В ЗЕРКАЛЕ ЭТНОПСИХОЛОГИИ
Общий вид транспортной задачи
Оформлення курсової роботи.
Что не так с информационным веком
Резонансные режимы в цепи. Резонанс напряжения, резонанс
Нуклеїнові кислоти
Поняття які потрібно знати і розуміти
Матеріальна єдність світу
Замах на злочин та його види.
Главная Страница