Лекція 3. Проблеми правового регулювання (забезпечення) екологічних правовідносин в Україні (1 год.)

Проблеми поняття та системи правовідносин економіко-правового механізму в науці екологічного права. Питання диференційної ренти в системі економіко-правового механізму в галузі екології. Проблеми ефективності дії міжнародних принципів застороги та “забруднювач платить” в економіко-правовому механізмі в галузі екології. Перспективи вдосконалення механізму стягнення збору за забруднення навколишнього природного середовища в екологічному законодавстві.

Правові проблеми формування механізму стимулювання екологічно спрямованої діяльності. Проблеми та перспективи використання ринкових механізмів у сфері реалізації правовідносин екологічного стимулювання. Перспективи правового забезпечення фінансування природоохоронних заходів.

Проблеми екологічного страхування та екологічного аудиту в системі економіко-правового механізму в галузі екології. Перспективи вдосконалення правового регулювання відносин з екологічного страхування та перестрахування екологічних ризиків.

refalzw.ostref.ru svj.deutsch-service.ru referatxsa.nugaspb.ru rehv.deutsch-service.ru Главная Страница