Терміни і поняття

Безробіття. Безробітні. Види, типи, форми безробіття. Відкрите і приховане безробіття. Джерела економічного зростання. Добровільне і вимушене безробіття. Довгостроково зростаючий тренд. Економічне зростання. Економічно активне й економічно неактивне населення. Екстенсивний, інтенсивний і змішаний типи економічного зростання. Зайняті. Інноваційне економічне зростання. Інституціональне та неінституціональне населення. Концепція ноосферного розвитку. Концепція нульового економічного зростання. Макроекономічна нестабільність. Матеріальна основа промислового циклу. Моделі економічного зростання: на основі виробничої функції та кривої виробничих можливостей. Молодіжне, сезонне, технологічне безробіття. Нециклічні коливання. Повна зайнятість Природне безробіття. природний рівень безробіття. Закон Оукена (Ойкена). Рецесія. Рівень безробіття. Економічні цикли. Середні, короткі та довгі цикли. Фази середніх циклів: криза, депресія, пожвавлення й піднесення. Сталий економічний розвиток. Структурні, фінансові й екологічні кризи. Теорії циклічних коливань: виробництва, обміну, розподілу, екстернальні й інтернальні. Фрикційне, структурне і циклічне безробіття. Чинники економічного зростання. Чисельність робочої сили.

Теми рефератів

1. Економічне зростання та екологія: механізм розв’язання суперечностей в умовах НТР.

2. Особливості циклічного розвитку розвинутих країн у другій половині ХХ століття.

3. Зайнятість робочої сили у системі суспільного відтворення.

4. Приховане безробіття в Україні: сутність і соціальні наслідки.

referatvkq.nugaspb.ru wikipedia.mfk-millenium.ru referatvbd.nugaspb.ru referatudc.nugaspb.ru Главная Страница