Терміни і поняття

Безробіття. Безробітні. Види, типи, форми безробіття. Відкрите і приховане безробіття. Джерела економічного зростання. Добровільне і вимушене безробіття. Довгостроково зростаючий тренд. Економічне зростання. Економічно активне й економічно неактивне населення. Екстенсивний, інтенсивний і змішаний типи економічного зростання. Зайняті. Інноваційне економічне зростання. Інституціональне та неінституціональне населення. Концепція ноосферного розвитку. Концепція нульового економічного зростання. Макроекономічна нестабільність. Матеріальна основа промислового циклу. Моделі економічного зростання: на основі виробничої функції та кривої виробничих можливостей. Молодіжне, сезонне, технологічне безробіття. Нециклічні коливання. Повна зайнятість Природне безробіття. природний рівень безробіття. Закон Оукена (Ойкена). Рецесія. Рівень безробіття. Економічні цикли. Середні, короткі та довгі цикли. Фази середніх циклів: криза, депресія, пожвавлення й піднесення. Сталий економічний розвиток. Структурні, фінансові й екологічні кризи. Теорії циклічних коливань: виробництва, обміну, розподілу, екстернальні й інтернальні. Фрикційне, структурне і циклічне безробіття. Чинники економічного зростання. Чисельність робочої сили.

Теми рефератів

1. Економічне зростання та екологія: механізм розв’язання суперечностей в умовах НТР.

2. Особливості циклічного розвитку розвинутих країн у другій половині ХХ століття.

3. Зайнятість робочої сили у системі суспільного відтворення.

4. Приховане безробіття в Україні: сутність і соціальні наслідки.

ИЗМЕНЕНИЯ ЦВЕТА, ВКУСА И ЗАПАХА ЖИРА В ПРОЦЕССЕ ЖАРКИ ПРОДУКТОВ ВО ФРИТЮРЕ
А. Лікувальна,карантинна,протиепідемічна,лабораторна,дезінфекційна.
Вопрос. Организация финансового управления и взаимодействие служб предприятия.
Додаток И
Базова література
Выписка из ГОС ВПО по специальности 080111 «Маркетинг»
The inside was horrible; it smelled strongly of seaweed, the wind whistled through the gaps in the wooden walls, and the fireplace was damp and empty. There were only two rooms.
Китай після Першої світової війни.
Тема 15. Индивидуальный рабочий стиль
Розділ 1 . Біохімія м'язів і м'язового скорочення
Визначення загальної множини компонентів
Гигиенические и эпидемиологические аспекты опасности медицинских отходов
II. По поводу возможной каталогизации
Сутність, визначення та класифікація нематеріальних активів
РАЗДЕЛ VI. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ
Виды и динамика социальных институтов.
Получение списка всех команд MS-DOS.
Христос: реальность твоего божественного присутствия
Перевірка комплектності та пошук підстав для залишення без розгляду документів, поданих для державної реєстрації ФОП
Третий период войны (1944 – 9 мая 1945).
ОСНОВЫ ЦЕНОВОЙ МОДЕЛИ РЫНКА КАПИТАЛА
Виды научной информации и её обработка
V. РУССКАЯ АРХИТЕКТУРА XVIII – НАЧАЛА XX ВЕКА
Главная Страница