Терміни і поняття

Безробіття. Безробітні. Види, типи, форми безробіття. Відкрите і приховане безробіття. Джерела економічного зростання. Добровільне і вимушене безробіття. Довгостроково зростаючий тренд. Економічне зростання. Економічно активне й економічно неактивне населення. Екстенсивний, інтенсивний і змішаний типи економічного зростання. Зайняті. Інноваційне економічне зростання. Інституціональне та неінституціональне населення. Концепція ноосферного розвитку. Концепція нульового економічного зростання. Макроекономічна нестабільність. Матеріальна основа промислового циклу. Моделі економічного зростання: на основі виробничої функції та кривої виробничих можливостей. Молодіжне, сезонне, технологічне безробіття. Нециклічні коливання. Повна зайнятість Природне безробіття. природний рівень безробіття. Закон Оукена (Ойкена). Рецесія. Рівень безробіття. Економічні цикли. Середні, короткі та довгі цикли. Фази середніх циклів: криза, депресія, пожвавлення й піднесення. Сталий економічний розвиток. Структурні, фінансові й екологічні кризи. Теорії циклічних коливань: виробництва, обміну, розподілу, екстернальні й інтернальні. Фрикційне, структурне і циклічне безробіття. Чинники економічного зростання. Чисельність робочої сили.

Теми рефератів

1. Економічне зростання та екологія: механізм розв’язання суперечностей в умовах НТР.

2. Особливості циклічного розвитку розвинутих країн у другій половині ХХ століття.

3. Зайнятість робочої сили у системі суспільного відтворення.

4. Приховане безробіття в Україні: сутність і соціальні наслідки.

Управління державним боргом
The capital
Задачи и функции Национального банка
Секція 2. Проблеми біомедичної інженерії
Методы психологических исследований
Приклади базисів.
Исследование памяти с помощью методики заучивания десяти слов.
Особливості формування резервів банками та небанківськими фінансовими установами.
Та споруд гр. Волобуєву Олександру Євгенійовичу
Памяти сотрудников органов внутренних дел и офицеров внутренних войск МВД СССР, погибших в Афганистане при исполнении интернационального долга, посвящается
Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
Лабораторних робіт
Інноваційний розвиток енергетики
Метод заміни площин проекцій
Земля как фактор производства. Рента и цена земли.
Менеджмент як специфічна сфера людської діяльності.
Енергозбереження у випарних установках (ВУ)
Глава 15. Эвтаназия: право на достойную смерть или убийство?
Правові засади захисту економічної конкуренції
Статья 98. Предельная численность персонала исполнительного органа государственной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики в сфере гражданской защиты
Управління дебіторською заборгованістю.
Put the following into indirect speech. In most cases the person addressed must be supplied.
Розподілені системи управління версіями
Главная Страница