Дизайн, елементи оформлення торгових точок. Створення іміджу за допомогою РМП.

Сучасний дизайн та елементи оформлення торг. закладу сприяють створ.певного іміджу такого закладу. Єдність образу торгового закладу забезпечується всім тим, що оточує відвідувача вже на підході до нього, і тим, що знаходиться всередині. У торговому закладі майже всі площі, за винятком під­собних, мають служити одній меті — показу товарів та їхньому продажу, створенню затишної обстановки та налагодженню три­валих зв"язків із покупцем, тобто меті перетворити людину, що випадково потрапила до цього торгового закладу, на постійного та вигідного покупця.

Дизайн та внутрішнє оформлення торгового підприємства стає нині своєрідним різновидом реклами на місці продажу, різнови­дом, який визначається товаром, що його пропонує відвідувачу торгове підприємство, загальним стилем його інтер'єру, оформ­лення, формами обслуговування. Так, для невеликих виробів не треба використовувати великі площі (вони там просто загублять­ся), а великі за розміром вироби не можна розміщувати на неве­ликій площі (вони будуть пригнічувати відвідувача). Сучасне або «під старовину» оформлення приміщення залежить від товару та тієї цільової аудиторії, для якої цей товар призначено.

Розплановуючи торгове приміщення, необхідно розробити маршрути руху відвідувачів, щоб не утворювалось небажаного натовпу і можна було визначити оптимальне місце для прилавків, вітрин, для зберігання товару на кілька годин торгівлі. Крім того, оптимальні маршрути значно скорочують час обслуговування від­відувачів, тобто теж є засобом стимулюючого характеру.

В оформленні приміщень рекомендують дотримувати таких правил:• завелика кількість елементів оформлення, особливо в малих приміщеннях, дуже погано сприймається відвідувачем;• не рекомендується використовувати занадто контрастні кольо­ри (це може спричинитися до швидкого втомлення відвідувача);

• добираючи кольори, треба виходити з того, на яку цільову ауди­торію розраховано торговий заклад і яке призначення має товар;

• головний елемент, який повинен привертати увагу відвідувачів, найліпше розмістити трохи осторонь від інших елементів.

Планування та оформлення приміщень, використання вітрин як інструмента МПК.

Розплановуючи торгове приміщення, необхідно розробити маршрути руху відвідувачів, щоб не утворювалось небажаного натовпу і можна було визначити оптимальне місце для прилавків, вітрин, для зберігання товару на кілька годин торгівлі. Крім того, оптимальні маршрути значно скорочують час обслуговування від­відувачів, тобто теж є засобом стимулюючого характеру.

В оформленні приміщень рекомендують дотримувати таких правил:• завелика кількість елементів оформлення, особливо в малих приміщеннях, дуже погано сприймається відвідувачем;

• не рекомендується використовувати занадто контрастні кольо-ри (це може спричинитися до швидкого втомлення відвідувача);

• Добираючи кольори, треба виходити з того, на яку цільову ауди­торію розраховано торговий заклад і яке призначення має товар;• головний елемент, який повинен привертати увагу відвіду. вачів, найліпше розмістити трохи осторонь від інших елементів

Вітрина — це основний засіб торгової реклами на місці про­дажу. Сучасні засоби передачі інформації покупцям через пресу, телебачення, радіо, зовнішню рекламу не зменшили значення традиційних способів показу товару за допомогою вітрин.

Вітрина як засіб реклами виконує різноманітні функції. Вона інформує про наявність товарів у продажу або про можливість надходження якоїсь суперновинки в майбутньому, що створює привабливу для деякої категорії покупців атмосферу чекання та таємничості. Вона стимулює продаж товарів, указуючи на ярли­ках виставлених товарів інформацію про ціни та знижки з них. Вона нагадує про наближення сезону відпочинку або свята. Вона не тільки прикрашає вулицю, а й виховує естетичні смаки. Безпосередній контакт з товаром, як і раніше, відіграє основну роль у процесі купівлі, тому що найуспішніше рекламує себе сам товар. Вітрина впливає передовсім на зорове сприйняття товару. Людина досить часто переносить своє задоволення й здивування майстерно зробленою вітриною на сам товар як невід'ємний її елемент.

Вітринний показ товарів має такі переваги:

• по-перше, людина може скільки завгодно разів підійти до ві­трини і оглядати її стільки часу, скільки заманеться;• по-друге, вітрина дає змогу з максимальною ефективністю використовувати можливості натурального кольору;

• по-третє, вітрина показує товар у натуральну величину.

Особливе значення має сюжет вітрини, її оригінальність, які можуть вигідно відрізнити показ товарів торгового закладу від вітрин його конкурентів. Ось чому важливо знати, як зробити ві­трину ефективним рекламним засобом і які прийоми необхідно для цього використати.

Во-вторых, брак - это свободный союз. Вступление в брак свободно и сугубо добровольно. Учитывается только желание и согласие вступающих в брак.
Экспресс-приемы снятия эмоционального напряжения для педагогов
Ожидания участников путешествия
II. ПОМИНАЛЬНЫЕ СВЕЧИ В БОГОТЕ 10 часть
Духовність — це інструмент людини для перетворення дискомфорту заради комфорту і гармонії.
Психотерапія шамана та психоаналіз
Картина пятнадцатая. Мышеловка.
Оцінка обстановки при аваріях, що супроводжуються викидом хімічних речовин
Терміни і поняття
Основные направления изменения семьи
Вопрос.Теория мотивационных потребностей Д. МакКлелланда
ГЛАВА II Особенности, психического и речевого развития детей с органическими заболеваниями гортани
Функция как объект и фактор дизайнерской деятельности
ГЕОМОРФОЛОГІЧНА БУДОВА
ПО УСТРОЙСТВУ ЛОКАЛЬНЫХ ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
Документы по учету личного состава, труда и его оплаты
Принцип та режими роботи бездротової мережі
Доходы бюджетной системы: их классификация и характеристика.
У вікні програми “Crocodile Physics“ скласти електричну схему, як показано на рисунку 56.2.
ДОСЛІДЖЕННЯ СПРЯМОВАНИХ відгалужувачив
Приёмы раскрытия значений слов (самостоятельная работа).
СВОЙСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППЫ СИЛИКОНОВЫХ МАТЕРИАЛОВ
Изучение физического маятника и определение ускорения силы тяготения
Главная Страница