Хто визначив націю як значну кількість людей, що живуть на певній території й управляються одним урядом?

а) Т.Шевченко

б) Йоган Готфрід Гернер

в) Д. Дідро

г) Ернест Ренан

39. Яка лінгво-етнічна група, на думку деяких провідних українських соціологів, становить близько 33-34 % населення України?

а) російськомовні українці

б) російськомовні росіяни

в) іноетнічні групи

-г) країномовні українці

Який відомий дослідник української культури зазначав, що українській культурі з самого початку були властиві відвертість світу, відсутність ксенофобії і гуманізм?

а) К.Острозький

б) І.Мазепа

в) Т.Шевченко

г) І. Огієнко

Группы препаратов, влияющих на реактивность
Проблема одиночного і загального, сутності і явища в медицині.
Система трудового права України
СССР и мир в середине 60 – начале 80-х гг.
Принципи побудови бюджетної системи
Топографічна анатомія сонного трикутника
ПЕРСПЕКТИВИ УКРАЇНСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 8 страница
Сертификат специалиста у работников ЛПУ
Лекція. Тема 13. Економічне зростання і його чинники.
Динамическое наблюдение, проводимое ортодонтом
Переписів населення
Лечение гестоза, развивающегося на фоне гломерулонефрита
Виды подчинения в СПП с несколькими придаточными
Хімічні небезпеки.
Конкурентні стратегії в сфері масового виробництва
Два младших разряда двоичной записи числа, кратного 4, имеют вид
Условно выделяют в Malware следующие группы программ: вирусы; трояны; сетевые черви; руткиты; хакерские утилиты.
Текст документа должен быть кратким, четким и не допускать различных толкований.
СТИЛИ РЕЧИ И ИХ РАЗНОВИДНОСТИ
Ленинграда в зимних условиях
Визначення коефіцієнту водостійкості асфальтобетону
Этиология и патогенез внебольничной пневмонии
Переписи населення на території України
Главная Страница