Хто визначив націю як значну кількість людей, що живуть на певній території й управляються одним урядом?

а) Т.Шевченко

б) Йоган Готфрід Гернер

в) Д. Дідро

г) Ернест Ренан

39. Яка лінгво-етнічна група, на думку деяких провідних українських соціологів, становить близько 33-34 % населення України?

а) російськомовні українці

б) російськомовні росіяни

в) іноетнічні групи

-г) країномовні українці

Який відомий дослідник української культури зазначав, що українській культурі з самого початку були властиві відвертість світу, відсутність ксенофобії і гуманізм?

а) К.Острозький

б) І.Мазепа

в) Т.Шевченко

г) І. Огієнко

Стоимость: 350 бат(100мл) /550 бат (150 мл.)
Основные направ-я снижения себ-ти продукции в ДН.
Деятельность отделения рефлексотерапии
III. Підсумки уроку
Тема 14. Экспресс-диагностика по внешним признакам человека.
Совершенствование налоговой политики региона
Номіналістична філософія Вільяма Оккама. «Бритва Оккама».
Классификация технических средств обработки информации
Тема: Організація найму персоналу
Проблема веры в рассказах Л.Андреева «Жизнь Василия Фивейского» и «Иуда Искариот»
За бажанням студента тема курсової роботи може бути змінена у зв’язку з можливістю отримання практичного матеріалу для її виконання.
Проектування службових приміщень
Техническая характеристика сортировок
Статья 38. Права и обязанности владельца программно-технических средств, информационных ресурсов, информационных систем и информационных сетей
Статья 172. Порядок налогообложения операций по продаже (обмену) объектов недвижимого имущества
Лекция № 12. Оборудование для перемешивания.
Раздел 4. Начала математического анализа
Модель 5 сил М. Портера
Тема 2.1. Єдина державна система запобігання і реагування на надзвичайні ситуації.
Тема 12.Українські землі в 20 – 30-х рр. (2 години).
Мы будем молиться и благодарить Господа за милость Его и заботу за всю помощь и охрану. Попросим Господа, чтобы Он поддержал тех, кто переживает тяжелые утраты в жизни.
Змістовий модуль 4. Формування і розвиток вітчизняної
Методичні рекомендації.
Главная Страница