Визначте, яку частоту ультразвуку не слід використовувати для дослідження паренхіматозних органів черевної порожнини у дітей?

А. 1,5 МГц;

Б. 3,5 МГц;

В. 5,0 МГц;

Г. 7,5 МГц;

Д. 10,0 МГц.

12. Визначте, ефект Допплера- це:

А. Зміна частоти коливання хвиль при проходженні їх від джерела і спостерігача відносно друг друга;

Б. Збільшення інтенсивності випромінювання при безперервній ехолокації рухающихся об’єктів;

В. Зміна амплітуди і періоду коливань при ехолокації нерухомих об’єктів;

Г. Збільшення товщини пьезоелектричного перетворювача і частоти УЗ;

Д. Наявність в безпосередній відстані від прибору джерела електромагнітних коливань.

13. Визначте, метод допплерографії використовується при:

А. Дослідженні статичних об’єктів;

Б. Визначенні форми паренхіматозних органів;

В. Для виявлення зони тромбозу чи здавлених судин;

Г. Вивчення швидкості руху крові;

Д. Вивчення функції паренхіматозного органу.

Визначте, які основні УЗ-ознаки кишкової непрохідності?

А. Сегментарне розширення кишки;

Б. Накоплення рідини у просвіті кишки;

В. Зміна перистальтики;

Г. Змушене розташування кишки;

Д. Обмеження переміщення кишки.

Визначте, які абсолютні протипоказання для пункційної біопсії під контролем ультразвуку?

А. Порушення системи згорнення крові ;

Б. Кісти великих розмірів;

В. Вік хворого (пацієнта);

Г. Механічна жовтяниця;

Д. Авітаміноз В.


16. Визначте середню глибину проникнення у тканини при частоті 3,5 МГц:

А. 2-3см;

Б. 4-5см;

В. 10-12см;

Г. 16-18см;

Д. 20-30см.

Визначте, які ускладнення не виникають при хронічному панкреатиті?

А. Рубцьова стриктура протоки підшлункової залози;

Б. Розвиток перипортального склерозу;

В. Закупорка протоки конкрементами;

Г. Цукровий діабет;

Д. Тромбоз селезінкової вени.

Укажіть, яка в нормі ехоструктура підшлункової залози?

А. Гомогенна, середньої ехогенності;

Б. Дрібнозерниста;

В. Гомогенна, низької ехогенності;

Г. Неоднорідна, гетерогенна;

Д. Гомогенна, високої ехогенності.

Укажіть, які контури підшлункової залози при гострому панкреатиті?

А. Рівні;

Б. Поліциклічні;

В. Нечіткі;

Г. Чіткі;

Д. Зазубрені.

Укажіть, які розміри підшлункової залози при гострому панкреатиті?

А. Зменшені;

Б. Нормальні;

В. Незначно зменшені;

Г. Збільшені у два рази;

Д. Нерівномірно збільшені.


Укажіть, яке УЗ-зображення структури найчастіш характерне для злоякісної пухлини?

А. Гіпоехогенне;

Б. Анехогенне;

В. Гіперехогенне;

Г. Гетероехогенне;

Д. Невизначене.

Визначте, які методи діагностики найбільш ефективні у діагностиці хронічного панкреатиту при пізніх стадіях розвитку захворювання?

А. Ультразвуковий;

Б. Ангіографічний;

В. Ендоскопічна ретроградна холангіопанкреатографія;

Г. Термографія;

Д. Пункційна біопсія.

Визначте, яка мінімальна кількість вільної рідини у черевній порожнині можна визначити за допомогою ультразвукового дослідження?

А. 50мм;

Б. 100мм;

В. 200мм;

Г. 300мм;

Д. 500мм.

24. Визначте, рівномірне розширення аорти, нерівномірна амплітуда пульсації, локальні пристінні включення високої ехогенності характерні для:

А. Аортиту;

Б. Атероматозу;

В. Кардіосклерозу;

Г. Веретеноподібної аневризми;

Д. Мішочної аневризми.

Визначте, який із перерахованих факторів не є показанням до ультразвукового дослідження для виявлення уродженого вивиху стегна?

А. Токсикоз вагітних;

Б. Недоношена вагітність;

В. Головне предлежання плоду;

Г. Симптом вправляння та вивиху головки;

Д. Тазове предлежання.


Визначте, з якого строку вагітності при УЗД можна отримати зображення порожнини серця?

А. З 6-7 тижнів;

Б. З 8-9 тижнів;

В. З 15-16 тижнів;

Г. З 20-22 тижнів;

Д. З 30-го тижня.

Визначте, з якого мінімально раннього строку вагітності може бути виявлено плідне яйце в матці ?

А. 4-5 тижнів;

Б. З 6 тижнів;

В. З 2-3 тижнів;

Г. З 7-8 тижнів;

Д. З 10-го тижня.

Визначте, з якого найменшого строку вагітності можна при УЗД визначити наявність ембріону в плодному яйці ?

А. З 6-7 тижнів;

Б. З 8 тижнів;

В. З 9 тижнів;

Г. З 10-12 тижнів;

Д. З 4-го тижня.

Визначте, з якого найменшого строку вагітності можна при УЗД достовірно визначити стать плоду?

А. З 8 тижнів;

Б. З 12 тижнів;

В. З 15-16 тижнів;

Г. З 22-24 тижнів;

Д. З 34-36 тижнів.

Захват власти большевиками в октябре 1917 г.
ГЛАВА II. Мой отец; его военная служба 3 часть
В процессе расчетов учтите следующие данные.
Завдання № 64
Переработка лесосеменного сырья
Міжнародний ринок боргових цінних паперів.
Пропозиція та закон пропозиції. Функція пропозиції, крива пропозиції. Зміна пропозиції та зміна обсягу пропозиції, фактори зміни (економічний, алгебраїчний, графічний аналіз).
История становления певческой системы
В тоже время линиями наибольшего наклона являются прямые плоскости, перпендикулярные соответствующим линиям уровня.
Груповий чинник
C. Choose the correct words.
СЛИВ МАСЛА, ПРОВЕРКА РАБОТЫ И РЕМОНТ МАСЛОУКАЗАТЕЛЕЙ
Подотчетность и ответственность
Предмет И Структура Социологии Права
IV. 14.2. Физиологические основы эмоциональных состояний
ДОДАТОК №1
Циклы расточки G76, G85, G86, G87, G88, G89
Схема обнаружения агглютиногенов изосерологической системы АВО в высохшей крови путем реакции абсорбции
Застойная сексуальность — источник энергии невроза.
Измерительные преобразователи температуры и влажности РОСА-10
Ученик читает наизусть стихотворение О.Дмитриева
Поняття та функції банківської системи.
Мовний апарат і його робота
Главная Страница