В чому полягають особливості віровчення та культу православ’я?

Основні положення православного віровчення (догмати) зафіксовані з двох рівних за авторитетом для церкви джерелах "Священному Писанні" (Біблії) i "Священному Переданні (переказі)" (матеріали помiсних i вселенських соборів IV-VIII ст. Праці церковних авторитетів того часу, яких називають "святими отцями", давня богослужебна практика).

Головні догмати викладено в Символ віри. (Нiкеоцаргородський Символ вiри) 825-981рр. в 12 членах (параграфах). Це вчення про Трійцю, сходження святого духа тiльки вiд Бога-отця, боговтiлення, спокутування, воскресіння, вознесiння Ісуса Христа як боголюдини, визнання святості єдиної апостольської церкви, необхідності хрещення i чекання воскресiння з мертвих.

Православна традиція вимагає збереження в недоторканості не тільки зміст догматів в інтерпретації "отців церкви" але й збереження їх догматичного формулювання.

Православ'я не припускає нi збільшення ні скорочення кількості догматiв, що канонізовані вселенськими соборами. істинами вважаються тiльки ті положення віровчення які затверджені першими двома вселенськими соборами.

Православний культ відрізняється великою кількістю ритуальних дiйств, яким приділяється важлива роль. Абсолютизація обрядово-культовоi сторони релігії характерне для православ'я має назву - обрядовiр'я.

Вся культова діяльність православ'я, проникнути символічним значенням, втіленим в обрядах, таїнствах, святах та iн.

Цілим комплексом церковних обрядів e богослужіння. Головне православне богослужiння літургія в ході якої здійснюється таїнство євхаристії. В православ'ї лiтургiя має назву обідня. Під час обiднi здiйснюються пізні ритуали, молитви, проповідь, духовне пiснепiння (без муз. супроводу - хорове).

Проповідь e важливою складовою богослужіння i пропаганди та пояснення віровчення.

Основу православної обрядності складають християнські таїнства. В православ'ї визнається 7 таїнств: хрещення, причастя, покаяння, шлюб, єлеосвяття, священство i миропомазання.

Глава 10 НАЧИНАЮЩЕМУ РУКОВОДИТЕЛЮ СТУДИИ
Механические свойства при сжатии
С е м і н а р с ь к е з а н я т т я № 2
Источники механических травм.
Расчетные таблицы плат за использование инфраструктуры и локомотивов железных дорог (тарифы группы И) 15 страница
Кратковременный допустимый ток
Методичні вказівки до лабораторних робіт
Визначення монополістом ціни та обсягу виробництва (графічна, та алгебраїчна інтерпретація). Вплив на поведінку монополіста цінової еластичності попиту.
Kreacher’s thin arms trembled with the weight of the pan, still held aloft.
Идеальное в концепции Вл. Соловьева
Making the Atom Serve the Needs of Man
Чингиз Торекулович Айтматов р. 1928
Клещевой энцефалит (Ю.В.Лобзин)
Теми рефератів
ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ НА ОБЪЕКТАХ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА
Put the Infinitive in brackets in the Present Perfect Tense.
Inside a computer. Processors and memory.
Тюргешский каганат (704-756 гг.)
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В ЗДАНИЯХ И СООРУЖЕНИЯХ
DEMAND, SUPPLY AND MARKET EQUILIBRIUM
Утверждающий же нас с вами во Христе... есть Бог
Стилістичні можливості періоду тексту.
Фильтрование при обычном давлении
Главная Страница