У якому міжребірї розкривається грудна порожнина при передньо-боковому доступі до кореня легенів?

- IV-V міжребірї

+ III-IV міжребірї

- V-VI міжребірї

- VII міжребірї

- VIII міжребірї

У якому міжребірї розкривається грудна порожнина при задньо-боковому доступі до кореня легенів?

- IV- V міжребірї

- III - IV міжребірї

- V - VI міжребірї

+ VII міжребірї

- VIII межреберье

З яким суміжним клітковинним простором шиї сполучається клітковина переднього середостіння?

- превертебральним

- сліпою кишенею Грубера

- ретровісцелярним

+ превисцеральним

- міжапоневротичним

З яким суміжним клітковинним простором шиї сполучається клітковина заднього середостіння?

- превертебральним

- сліпою кишенею Грубера

+ ретровісцеральним

- превисцеральним

- міжапоневротичним

З яким суміжним клітковинним простором шиї сполучається клітковина переднього середостіння?

- превертебральним

- сліпою кишенею Грубера

- ретровісцелярним

+ превисцеральним

- міжапоневротичним

79. Вирiзки грудини вiдповiдають хрящам...

- VIII - ХII ребер

- Х, ХI, ХII ребер

+ I - VII ребер

- IХ, Х ребер

- IV - ХI ребер

Які з ребер є справжніми?

- I - ХII

- I - IХ

+ I - VII

- II - VIII

- I - Х

Якi з ребер називають коливними?

+ ХI - ХII

- VII - ХII

- Х - ХII

- IХ - Х

- VIII - ХII

З яких частин складається грудина?

- Тiла i мечовидного вiдростка

- Ручки, шийки, тiла, мечовидного вiдростка

+ Ручки, тiла, мечовидного вiдростка

- Дiафiза i епiфiза

- Ручки, дiафiза, метафiза

Що з переліченого не має легеня?

- Верхівки.

+ Шийки.

- Основи.

- Воріт.

- Кореня

Куди входить корінь легені?

- В основу.

- В верхівку.

+ В ворота.

- В передній край.

- В нижній край

Де лежать ворота легені?

- На основі.

- На верхівці.

- На передньому краї.

+ На середостінній поверхні.

- На міжчастковій поверхні

Що не складає корінь легені?

- Бронхіальні артерії і вени.

- Легеневі артерія і вени.

- Головний бронх і нерви.

- Лімфатичні вузли і судини.

+ Сегментарні бронхи.

Через який головний бронх перекидається непарна вена?

+ Правий.

- Лівий.

- Обидва.

- Жодний.

- інколи-правий, інколи-лівий.

Через який головний бронх перекидається аорта?

- Правий.

+ Лівий.

- Обидва.

- Жодний.

- інколи-правий, інколи-лівий.

Який головний бронх перетинає стравохід?

- Правий.

+ Лівий.

- Обидва.

- Жодний.

- інколи-правий, інколи-лівий.

Де закінчується задня границя плевральних мішків?

+ На головках XII ребер.

- На головках XI ребер.

- На рівні кута XII ребра.

- На рівні кута XI ребра.

- На нижньому краї XI ребра.

Які закутки має плевральна порожнина?

- Реберно-діафрагмальний та косий.

- Косий та поперечний.

- Поперечний та реберно-діафрагмальний.

+ Реберно-середостінний та реберно-діафрагмальний.

- Поперечний та реберно-серединний.

Що таке середостіння?

- Порожнина між середостінними листками плеври.

+ Комплекс органів між середостінними листками плеври.

- Порожнина між грудною стінкою і хребтовим стовпом.

- Комплекс органів між легенями.

- Порожнина між парієтальною і вісцеральною плеврою.

Що не входить до складу заднього середостіння?

- Грудна аорта і грудна протока.

+ Серце з перикардом.

- Симпатичний стовбур, непарна і напівнепарна вени.

- Стравохід і блукаючі нерви.

- Великий і малий нутряні нерви.

Мiж якими органами грудної порожнини розташована грудна протока?

+ Мiж грудною частиною аорти, стравоходом, хребтом

- Мiж стравоходом, блукаючим нервом, верхньою порожнистою веною, легенями

- Мiж хребтом i легенями

- Мiж легенями

- Мiж середостiнними венами

На рiвнi яких хребцiв грудна протока впадає в лiвий венозний кут?

- III - V грудного

+ VI - VII шийного

- I грудного - III шийного

- I -II шийного

- I - II поперекового

Де закiнчується мале коло кровообiгу?

- В лiвому шлуночку

- В лiвому шлуночку i лiвому передсерді

- В правому передсердi

- В правому передсерді i правому шлуночку

+ В лiвому передсерді

Куди впадають передні вени серця?

- В лівий шлуночок серця.

- В ліве передсердя.

+ В праве передсердя.

- В правий шлуночок.

- В висхідну аорту.

Яка вена серця проходить в задній міжшлуночкової борозні?

- Велика вена серця.

- Мала вена серця.

- Задня вена лівого шлуночка.

+ Середня вена серця.

- Верхня порожниста вена.

Оперативна хірургія органів черевної порожнини

Які вени є корінням утворення ворітної вени?

- печiнкова i права шлункова

- верхня брижова i зовнiшня клубова

+ верхня i нижня брижові, селезiнкова

- зовнішня i внутрішня клубові

- верхня i нижня прямокишкові

З яких вен формується нижня порожниста вена?

- з зовнiшнiх клубових вен

- з внутрiшнiх клубових вен

+ загальних клубових вен

- з воротньої, верхньої i нижньої брижової, селезiнкової

- з правої i лiвої плечеголовних вен

3. Пластику пупкового кільця кисетним швом запропонував:

- Мейо

- Сапежко

- Верден

- Кимбаровський

+ Лексер

4. Зміцнення який стінки пахового каналу необхідно при косій паховій грижі:

- задньої

- нижньої

- верхньої

- заднє-нижньої

+ передньої

За спостереженням лікарів грижі білої лінії утворюються частіше в її верхній частині, тобто вище пупка. Чим це можна пояснити?

- великим внутрішньочеревним тиском у верхніх відділах живота

- наявністю тут великих органів (печінка, шлунок, селезінка)

- впливом більш активної функції органів травлення та ін.

- впливом зовнішніх факторів (пояса, бандажі)

+ відмінностями в будові білої лінії - у верхній частині вона більш широка і менш щільна, у нижній - більш вузька і товста

Для удосконалення пластики грижових воріт при косих пахових грижах за способом Жирара-Спасокукоцького запропонована модифікація спеціального шва. Хто запропонував цей шов?

- Мартинов

- Мейо

+ Кимбаровський

- Ріхтер

- Кукуджанов

7. Пластика грижових воріт при стегновій грижі за Руджі полягає в підшивці:

- пахової зв'язки до лакунарної

- пахової зв'язки до стегнової вени

- лакунарної зв'язки до гребінкової

+ пахової зв'язки до гребінкової

- пахової зв'язки до широкої фасції

8. Пластика грижових воріт при стегнової грижі за Руджі-Парлавеччо полягає в підшивці:

+ пахової зв'язки до лакунарної і передній стінці пахового каналу

- пахової зв'язки до стегнової вені

- лакунарної зв'язки до гребінкової

- пахової зв'язки до гребінкової і верхньої стінки пахового каналу

- пахової зв'язки до широкої фасції

9. Пластика грижових воріт при пупковій грижі за Сапежком полягає:

- в накладення кисетного шва на пупкове кільце

- в формуванні дублікатури з апоневрозів широких м'язів живота в поперечному напрямку

+ у формуванні дублікатури з апоневрозів широких м'язів живота в поздовжньому напрямку

- в ушиванні пупкового кільця безперервним швом

- в ушиванні пупкового кільця вузловими швами

10. При оперативних втручаннях слід пам'ятати, що стінки черевної порожнини кровопостачаються:

- верхніми надчеревними артеріями

- нижніми надчеревними артеріями

- поперековими артеріями

- нижніми діафрагмальними артеріями

+ усіма перерахованими

Хворому виконано ушивання перфоративної виразки задньої стінки шлунка. Вказати, куди вилився вміст шлунка в момент перфорації.

- в печінкову сумку.

- в передшлункову сумку

- в лівий брижовий синус

- в правий брижовий синус.

+ в сальникову сумку.

При оперативному втручанні на черевній порожнині хірургу необхідно проникнути в сальникову сумку. Як може це зробити хірург, не порушуючи цілості малого сальника?

- через правий боковий канал

+ через сальниковий отвір

- через лівий боковий канал

- через праву брижову пазуху

- через ліву брижову пазуху

У потерпілого колота рана передньої черевної стінки і шлунка. В яке утворення очеревини потрапив вміст шлунка?

+ передшлункову сумку

- сальникову сумку

- печінкову сумку

- ліву брижову пазуху

- праву брижову пазуху

При ревізії черевної порожнини у хворого виявлено гнійник біля кореня брижі сигмоподібної кишки. В якому утворенні очеревини він знаходиться?

- в правом брижовому синусі

+ в межсигмоподібній кишені

- в лівому боковому каналі

- в правому боковому каналі

- в лівому брижовому синусі

Який з наведених оперативних доступів носить назву «розріз Ленандера»?

- косий змінний доступ

+ параректальний доступ

- поперечний доступ

- комбінований доступ

- парамедіанний доступ

Як називається оперативний доступ до органів черевної порожнини, який проводиться через точку Мак-Бурнея?

+ косий змінний доступ Волковича-Дьяконова

- параректальний доступ Ленандера

- поперечний доступ по Пфанненштилю

- комбінований доступ Петровського

- парамедіанний доступ

referattma.nugaspb.ru etk.underref.ru uqh.deutsch-service.ru refamgr.ostref.ru Главная Страница