Фінансове право як самостійна галузь права має свій власний предмет правового регулювання.

Поняття, предмет та метод фінансового права

Тема 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД, СИСТЕМА ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВОГО ПРАВА

Модуль 1. Фінансова діяльність держави


Предмет фінансового права складають не всі грошові відносини, що існують у суспільстві, а тільки визначена їхня частина, яка опосередковує процеси утворення, розподілу і використання державних і муніципальних фондів грошових коштів у суспільних інтересах. Одночасно з фінансовими відносинами існують інші групи грошових відносин у суспільстві, що утворюють предмети правового регулювання інших галузей права (наприклад, цивільного, трудового і т.д.). Фінансове ж право поширюється тільки на фінансові відносини.

Встановлення бюджетної, податкової, грошово-кредитної систем держави
Складання, розгляд та затвердження актів про бюджет
Фінансування та кредитування
Обов’язкове державне майнове та особисте страхування
Регулювання грошово-кредитної та валютної систем


Фінансові правовідносини, що є предметом фінансового права ü Між державою та її адміністративно-територіальними одиницями в особі уповноважених органів представницької та виконавчої влади. Виникають у зв’язку з розподілом фінансових ресурсів держави
ü Між фінансовими й податковими органами з одного боку й підприємствами, установами, організаціями – з іншого боку. З приводу виконання фінансових зобов’язань перед державою, муніципальними утвореннями, розподілу між ними або витрачанням державних та місцевих грошових коштів
ü Між державними (місцевими) фінансово-кредитними органами. У зв’язку з утворенням, розподілом та використанням державних (місцевих) грошових фондів і ресурсів (бюджетних, кредитних, страхових тощо)
ü Між державними, в тому числі казенними та комунальними підприємствами, установами, організаціями та їх вищими державними (місцевими) органами. У зв’язку з розподілом та використанням у відповідних галузях народного господарства та соціальних сферах бюджетних чи кредитних ресурсів, а також власних коштів підприємств, установ, організацій
ü Між фінансово-кредитними органами держави та юридичними й фізичними особами. У зв’язку з утворенням і розподілом державних кредитних ресурсів та централізованих страхових фондів
ü Між фінансово-кредитними органами держави та юридичними й фізичними особами. У зв’язку з виконанням останніми обов’язків щодо внесення платежів до державних та місцевих грошових фондів
Тематика рефератів та доповідей
Void main(void)
Організація території заповідної зони
ПОДЪЕМ НА БИЦЕПС ОБРАТНЫМ ХВАТОМ
Технологии рационального поведения в конфликте
Загальна характеристика міжнародних організацій, які визначають публічний порядок в сфері міжнародного торгового обороту.
Воспитывать волевые качества личности
Взаимодействие как необходимое условие качественного выполнения обязанностей, возложенных на налоговые органы
Загальні положення
Значимість критеріїв оцінки персоналу (приклад)
Глава 404 – призрачный мираж священная рука
Технология производства подшипников качения
Вольтметри змінної напруги
Современные методологии описания бизнес-процессов
Сон у різні вікові періоди життя людини
Вспомогательные космические РДТТ
Глава 7. ЭЛЕМЕНТЫ ЭКСТРАСЕНСОРИКИ
Оперативний облік і контроль виробництва
Структура навчальної дисципліни
О комиссии органа, подразделения, учреждения системы
Количественный и качественный подходы в российской социологии
ІІ. Вивчення нового матеріалу
Відображення операцій з руху виробничих запасів на рахунках
Главная Страница