Форми навчання

Навчання студентів в університеті здійснюється за такими формами: денна; заочна; за скороченим терміном навчання - прискорена; екстернат.

Форми навчання можуть бути поєднані. Терміни навчання за відповідними формами визначаються можливостями виконання освітньо-професійної програми підготовки (ОПП) фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Денна (очна) форманавчання є головною формою здобуття певного рівня вищої освіти. Заочна форманавчання є формою здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти без відриву від виробництва. Прискорена форма навчання є формою здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня другої вищої освіти на основі першої. Організація навчального процесу навчання здійснюється в Університеті згідно з Європейськими, державними, галузевими та Стандартами вищого навчального закладу.

Екстернатє особливою формою навчання осіб (екстернів) для здобуття певного рівня вищої освіти шляхом самостійного вивчення навчальних дисциплін і складання в університеті заліків, іспитів та проходження інших форм підсумкового модульного контролю, передбачених навчальним планом. Екстернат зі спеціальності відкривається з дозволу МОН України за рішенням Вченої ради університету за умови відповідного інформаційного та методичного забезпечення цієї форми навчання. Кількість екстернів з кожного напряму (спеціальності) не повинна перевищувати 5% від контингенту студентів денної форми навчання.

Нормативний термін навчання за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем визначається стандартами вищої освіти. Слід зазначити, що стандарти вищої освіти є основою оцінки якості вищої освіти та професійної підготовки, а також якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів незалежно від їх типів, рівнів акредитації та форм навчання (більш детальніше дивись тему 9: «Стандарти вищої освіти України: зміст та необхідність удосконалення»).

refapok.ostref.ru refalcz.ostref.ru refamfc.ostref.ru referatrtj.nugaspb.ru Главная Страница