Форми навчання

Навчання студентів в університеті здійснюється за такими формами: денна; заочна; за скороченим терміном навчання - прискорена; екстернат.

Форми навчання можуть бути поєднані. Терміни навчання за відповідними формами визначаються можливостями виконання освітньо-професійної програми підготовки (ОПП) фахівців певного освітньо-кваліфікаційного рівня.

Денна (очна) форманавчання є головною формою здобуття певного рівня вищої освіти. Заочна форманавчання є формою здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня вищої освіти без відриву від виробництва. Прискорена форма навчання є формою здобуття певного освітньо-кваліфікаційного рівня другої вищої освіти на основі першої. Організація навчального процесу навчання здійснюється в Університеті згідно з Європейськими, державними, галузевими та Стандартами вищого навчального закладу.

Екстернатє особливою формою навчання осіб (екстернів) для здобуття певного рівня вищої освіти шляхом самостійного вивчення навчальних дисциплін і складання в університеті заліків, іспитів та проходження інших форм підсумкового модульного контролю, передбачених навчальним планом. Екстернат зі спеціальності відкривається з дозволу МОН України за рішенням Вченої ради університету за умови відповідного інформаційного та методичного забезпечення цієї форми навчання. Кількість екстернів з кожного напряму (спеціальності) не повинна перевищувати 5% від контингенту студентів денної форми навчання.

Нормативний термін навчання за певним освітньо-кваліфікаційним рівнем визначається стандартами вищої освіти. Слід зазначити, що стандарти вищої освіти є основою оцінки якості вищої освіти та професійної підготовки, а також якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів незалежно від їх типів, рівнів акредитації та форм навчання (більш детальніше дивись тему 9: «Стандарти вищої освіти України: зміст та необхідність удосконалення»).

Стратегії використання товарних марок
Паняцце літаратурнай формы тэксту. Складнікі паняцця.
Глава 3. ПСИХОЛОГИЯ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ (ЛОГОПСИХОЛОГИЯ)
V. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Классификация земельно-правовых норм
Захворювання органів дихання
Состав, структура и текстура обломочных горных пород.
Основные иррациональные верования
ТЕМА 6. ИНФЛЯЦИЯ И БЕЗРАБОТИЦА
Образ и сущность; субъект и объект
Сущность финансово-промышленных групп и их классификация.
Принципы взаимного блокирования.
Чудо, совершенное святым Симеоном над пресвитером
Теоретические основы и классификация средств измерений параметров динамической работы конструкции
ИГРА НА ПОСЛЕДНЕЙ ПОЗИЦИИ ПОСЛЕ СТАВКИ ОППОНЕНТА
Проблеми історії математики та інформатики.
Лікувальні грязі як туристичний ресурс
Троль за діяльністю міліції. Заступник Міністра внутрішніх справ Укра-
Ігри XXVIII Олімпіади, Афіни, 2004
Перечислите методы ГИС, используемые для оценки пористости коллекторов. Рассмотрите способы оценки пористости при индивидуальной интерпретации методов ГИС.
Функция долженствования в языке документов.
Стаття 14-1. Залишок бюджетних коштів
Вивчення прикладу СК: моніторинг дотримання положень КПК ООН з боку СК
Главная Страница