Класифікація рахунків в балансі для обліку кредитних операцій


- 4 -

Процентна ставка по кредитах є основною статтею в доходах банку. Тому встановлення оптимальної процентної ставки грає величезну роль. Іншими словами банк повинен отримати максимум вигоди від надання кредитних ресурсів, але в теж час привернути найбільше число клієнтів.

Процентна ставка за кредитним договором встановлюється на договірній основі, але не нижче за облікову ставку НБУ. Для кожного конкретного клієнта процентна ставка встановлюється і встановлюється кредитором комітентом. Процентна ставка підлягає коректуванню при зміні обліковій ставці НБУ. При видачі кредиту в місці з рахунком для обліку кредитів відкривається рахунок нарахування відсотків. На даний рахунок перераховується суми підлягають оплаті відсотків. У розрізі кожного позичальника відкривається і ведеться окремий рахунок як по сумі кредиту, так і по процентній заборгованості.

Сума % = ;

Нарахування відсотків проводиться в останній робочий день місяця і знаходить віддзеркалення в балансі на відповідних рахівницях.

Тема 6: Облік міжбанківських розрахунків

1. Суть міжбанківських розрахунків. Класифікація міжбанківських розрахунків.

2. Документальне оформлення і порядок відкриття кореспондентських рахунків.

3. Організація і облік операцій по міжбанківських розрахунках.

4. Облік міжбанківських кредитів.

5. Касове обслуговування установ комерційних банків і облік цих операцій.

- 1 -

Міжбанківські розрахунки - це система, що здійснює і регулююча платежі по грошових вимогах і зобов'язанням, які виникають між банківськими установами в процесі їх діяльності.

Розрахунки між банками виникають зазвичай у зв'язку з виконанням банками доручень клієнтів на перерахування коштів на користь клієнтів в інших банках, а так само виконання банківських операцій по покупці продажу і розміщенню валютних засобів. Міжбанківські розрахунки є обов'язковим елементом системи безготівкових розрахунків. Залежно від країни і місцезнаходження банку міжбанківські розрахунки діляться на розрахунки між банками в Україні і розрахунки банків України з іноземними банками.

Правила міжбанківських розрахунків в Україні регламентуються НБУ. Передбачені наступні форми міжбанківських розрахунків:

1. Через національну систему електронних платежів, які функціонують при НБУ

2. Через прямі кореспондентські відносини між комерційними банками.

Складовими елементами системи міжбанківських розрахунків є кореспондентські відносини і кореспондентські рахунки.

Кореспондентські відносини – це економічна основа розрахунків між банками, це договірні відносини між двома або ж декількома кредитними установами з питання здійснення платежів, розрахунків надання послуг. Одним з них за значенням або по рахунку іншого. Кореспондентські відносини можуть бути:

1. між комерційними банками і регіональному управлінні НБУ

2. безпосередньо між комерційними банками

У разі проведення міжбанківських розрахунків через прямі кореспондентські відносини, комерційний банк відкриває в іншому банку кореспондентські рахунки.

Кореспондентський рахунок – це рахунок, на якому відбиваються розрахунки, які виконує одна кредитна установа за дорученням або за рахунок іншого на підставі кореспондентського договору.

- 2 -

Для відкриття кореспондентського рахунку комерційний банк подає регіональному управлінню НБУ наступні документи: копію банківської ліцензії, заяву на відкриття рахунку, копію статуту, картку із зразками підписів і відтисненням друку (нотаріально завірено).

Кореспондентський рахунок відкривається на основі укладеного договору і відповідного підпису на заяву про відкриття рахунку керівника регіонального управління НБУ. У разі переоформлення кореспондентського рахунку у зв'язку з реорганізацією банку подаються такі ж документи, що і при відкритті.

При відкритті кореспондентського рахунку регіональне управління НБУ зобов'язане повідомити про це податкову інспекцію, на території якої знаходиться банк в триденний термін. Кореспондентські рахунки відкриваються комерційним банком відповідно до плану рахунків. Одночасно з відкриттям кореспондентського рахунку комерційному банку, учасникові системи електронних платежів відкриваються технічний кореспондентський рахунок в регіональній розрахунковій палаті, через яку безпосередньо забезпечуються здійснення міжбанківських розрахунків.

Кореспондентські рахунки комерційних банків закриваються: по-перше, за рішенням НБУ про ліквідацію комерційного банку; по-друге, за рішенням загальних зборів акціонерів банку про реорганізацію або ліквідацію; по-третє, за рішенням арбітражного суду об ліквідації або визнання його банкротом.

Існують два типи кореспондентських рахунків:

1. Кореспондентський рахунок нашого банку відкритий в іншому банку – цей рахунок називається «ностро»;

2. Кореспондентський рахунок іншого банку відкритий в нашому банку – «лоро».

По своєму характеру рахунок ностро активний, а рахунок лоро - пасивний. Ці рахунки можуть відкриватися на взаємній основі і в односторонньому порядку.

- 3 -

НБУ починає обслуговування кореспондентського рахунку тільки після підписання акту про функціональну готовність комерційного банку для роботи через кореспондентський рахунок. Всі міжбанківські розрахунки здійснюються через систему електронних платежів на підставі електронних розрахункових документів.

Національна система електронних платежів – це державна платіжна автоматизована комп'ютерна система, яка виконує розрахунки між банківськими установами, які розміщені на території України. Вона побудована на безпаперовому принципі передачі електронних повідомлень засобами електронної пошти НБУ.

Основні переваги СЕП:

1. Прискорення розрахунків господарського обороту України.

2. Гарантія платежу.

3. Прозорість системи розрахунків, тобто розрахунки між банками здійснюються під контролем НБУ.

Організація проведення розрахунків покладається на центральну розрахункову палату при НБУ. Для оперативного здійснення платежів при регіональних управліннях НБУ організовані регіональні розрахункові палати, які є структурними підрозділами центральної розрахункової палати.

Послідовність проведення розрахунків.

1. На початок робочого дня регіональна розрахункова палата отримує від операційного відділу управління НБУ інформацію про стан кореспондентського рахунку комерційного банку і передає цю інформацію комерційному банку каналами електронного зв'язку.

2. Комерційний банк приймає грошові розрахункові документи від своїх клієнтів і по цих документах оформляє пакет електронних розрахункових документів.

3. Комерційний банк А здійснює передачу файлів електронних розрахункових документів в регіональну розрахункову палату і після підтвердження банк А відображає цю операцію. Дт 2600 – Кт 1200

4. Регіональна розрахункова палата проводить обробку електронних документів і передає їх в регіональну розрахункову палату, які обслуговують банк одержувача.

5. У банці одержувача електронних розрахункових документів оформляється у формі паперового документа Дт 1200 – Кт 2600

В кінці робочого дня результати розрахунків за поточний день відбиваються на кореспондентському рахунку банку в регіональному управлінні НБУ.

- 4 -

Свої кредитні ресурси комерційні банки можуть поповнювати за рахунок ресурсів інших комерційних банків, то їсть за рахунок міжбанківських кредитів. Для банку, приміщення своїх кредитних ресурсів в інші банки вигідніше, в порівнянні з приміщенням засобів в господарські операції, оскільки гарантія повернення від банків вища.

Надання кредиту одним комерційним банком іншому оформляється договором про міжбанківське кредитування.

Терміни відшкодування кредиту різні. У міжнародній практиці більше поширені кредити строком на 1, 3 і 6 місяців.

Заборгованість по міжбанківських кредитах враховується на рахівницях I класу.

refamhc.ostref.ru refamtj.ostref.ru referatuwy.nugaspb.ru referatuxd.nugaspb.ru Главная Страница