ТЕМА № 8. СИСТЕМА, СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ

ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Семінарське заняття – 2 години

1. Система, завдання та функції державної фіскальної служби.

2. Права, обов’язки та відповідальність органів державної фіскальної служби.

3. Завдання, структура, повноваження та відповідальність фіскальної міліції.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: напрямки діяльності Державної фіскальної служби України; принципи організації та діяльності Державної фіскальної служби України; система та структура органів державної фіскальної служби.

Рекомендована література до Теми 8: [1.1; 1.2.1.-1.2.22; 1.3.1.;1.3.2.; 1.5.3.-1.5.14.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.6.; 3.1.-3.19.; 4.3.-4.5.; 5.1.-5.62.].

ТЕМА 9. СИСТЕМА, СТРУКТУРА ТА ФУНКЦІЇ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Семінарське заняття - 2 год

План

1. Завдання, функції та система органів внутрішніх справ.

2. Міліція, її завдання, принципи діяльності та організація.

3. Міліція, як орган досудового розслідування в органах внутрішніх справ.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: завдання органів внутрішніх справ; функції органів внутрішніх справ; система органів внутрішніх справ; функції та завдання міліції; принципи діяльності міліції; функції міліції; склад міліції; контроль і нагляд за діяльністю міліції; міліція як орган досудового розслідування; досудове розслідування в органах внутрішніх справ.

Рекомендована література до Теми 9: [1.1; 1.2.1.-1.2.22; 1.3.2.-1.3.30; 1.3.32.-1.3.40.; 1.3.42.; 1.3.43.; 1.4.1.-1.4.53.; 1.5.3.-1.5.4.-1.5.14; 2.1.; 2.2.; 2.6.; 3.1.-3.19.; 5.1.-5.62.].

ТЕМА 10. ОРГАНИ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

Семінарське заняття – 2 год

План

1. Поняття, завдання та форми досудового розслідування.

2. Органи, що здійснюють дізнання: їх завдання, система та повноваження.

3. Органи, що здійснюють досудове слідство: їх завдання, система та повноваження.

Основні поняття, терміни та категорії, що підлягають засвоєнню: завдання досудового розслідування; форми досудового розслідування; органи, що здійснюють дізнання; органи, що здійснюють досудове слідство; компетенція органів досудового розслідування; принципи діяльності органів досудового розслідування; структура органів досудового розслідування.Рекомендована література до Теми 10: [1.1; 1.2.1.-1.2.22; 1.3.2.-1.3.30; 1.3.32.-1.3.40.; 1.3.42.; 1.3.43.; 1.4.1.-1.4.53.; 1.5.3.-1.5.14.; 2.1.; 2.2.; 2.6.; 3.1.-3.19.; 5.1.-5.62.].


6. Завдання для самостійної роботи

Тема 5. КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

План

1. Принципи діяльності Конституційного Суду України.

2. Повноваження Конституційного Суду України.

3. Підстави для прийняття Конституційним Судом України рішення щодо неконституційності правових актів.

4. Склад Конституційного Суду України.

5. Вимоги, що висуваються до судді Конституційного Суду України.

6. Випадки звільнення з посади судді Конституційного Суду України.

7. Порядок розгляду конституційних звернень у Конституційного Суду України.

Рекомендована література до Теми 5: [1.1; 1.2.1.-1.2.8.; 1.2.10.-1.2.22; 1.3.1.-1.3.43; 1.4.1.-1.4.53.; 1.5.1.-1.5.14.; 2.1.; 2.2.; 2.3.; 2.6.; 3.1.-3.19.; 4.6.; 5.1.-5.62.].

final.unoreferat.ru refalcf.ostref.ru referatrdy.nugaspb.ru vof.deutsch-service.ru Главная Страница