КОМПЛЕКСНА АПАРАТНА П-258-60К

Київ – 2014р.
Зміст

Титульний лист 1

Зміст 2

Вступ 3

Призначення 3

Склад апаратної П-258-60К 4

Розміщення телекомунікаційного обладнання 11

Призначення телекомунікаційного обладнання 11

Призначення блоків БК1, БК2, БК3 11

Призначення обладнання, що знаходиться у шафі №1 11

Призначення обладнання, що знаходиться у шафі №2 14

Призначення обладнання, що знаходиться у шафі №3 15

Порядок комутації телекомунікаційного обладнання 18

Комплексної апаратної П-258-60К.

Порядок комутації абонентського обладнання шафи №1. 18

Порядок комутації абонентського обладнання шафи №2. 23

Порядок комутації абонентського обладнання шафи №3. 26

Електроживлення апаратної П-258-60К 29

10. ДОДАТКИ:

Схема розміщення телекомунікаційного обладнання в 31

Апаратній П-258-60К

Схема комутації абонентського обладнання комунікаційної 32

Шафи (ЗОСІ) апаратної П-258-60К

Схема комутації абонентського обладнаннякомунікаційної 33

Шафи № 2

(МОСІ) апаратної П-258-60К

Схема комутації абонентського обладнаннякомунікаційної 34

Шафи № 1

(відкриття) апаратної П-258-60К

Схема комутації між патч-панелями в апаратній П-258-60К 35

Схема електроживлення обладнання апаратної П-258-60К 36

Схема комутації телекомукаційного обладнання апаратної 37

П-258-60К

Схема комутації обладнання апаратної П-258-60К 38


ВСТУП

Теперішній технічний опис є посібник при вивченні апаратної П-258-60ОК. Воно містить відомості про призначення, складу і технічні дані апаратної, опис її будови, принципу роботи і стислі характеристики основного устаткування.

При вивченні будови і принципу роботи апаратної і при обслуговуванні її необхідно крім теперішнього технічного опису користуватися інструкцією з експлуатації апаратної П-258-60К і інструкцією по технічному обслуговуванню апаратної П-258-60К, а також відповідної експлуатаційної документації, блоки і улаштування, що входять до складу апаратної.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Апаратна П-258-60К призначена до організації кінцевих, переприємних і виділених пунктів на польових, кабельних, радіорелейних і тропосферних лініях зв’язку.

Апаратна розрахована на надійну роботу при температурі навколишнього середовища від мінус 40 до плюс 50˚С і відносної вологості повітря 65% ±15%, а також в умовах підвищеної вологості повітря не більше 98% при температурі не вище 25˚С.

Склад апаратної П-258-60К

Склад комплексної апаратної П-258-60К наведено в Таблиці 1.

Таблиця 1

Головні риси культурного процесу ХІХ ст.
Тема 9. ПРАВОВІ ОСНОВИ ДЕРЖАВНОГО ТА МІСЦЕВОГО КРЕДИТУ (БОРГУ).
Методологічні і теоретичні основи психології управління
Прийом групування інформації в економічному аналізі
Слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій
Диарилтетрогидрофурановый тип
Вивчення реакції міді з діетилдітіокарбаматом натрію
Внутренние цифровые интерфейсы
Українська культура в контексті суспільно-історичних реалій кінця ХІХ – поч. ХХ століття.
ФОРМИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАНННЯ
Раннегосударственные объединени Усуней и Кангюй.
Конституционно-правовой статус Счетной Палаты Российской Федерации.
Практичні навички.
Вынесенных на рубежный контроль № 1
Джерела зовнішнього набору персоналу
Дар веры в жизни Смита Вигглсворта
Формування підрозділів організаційної структури
ЛАБОРАТОРНЕ ЗАНЯТТЯ № 10 (2 год.)
Понятие рынка товаров. Сектора и сегменты рынка товаров.
Работа с памяткой «Если хочешь быть здоров».
Лекція 23 Облік розрахунків з оплати праці та за страхуванням
Эластичность предложения по цене.
ИНФОРМАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Главная Страница