Функції стільникового зв'язку

Роумінг

Роумінг (від англ. roat – бродити, мандрувати; абонент, що використовує послуги роумінга, – ромер (англ. roamer)) – це функція, або процедура надання послуг стільникового зв'язку абоненту одного оператора в системі іншого оператора. Роумінг з'являвся у міру розвитку стільникових систем і використовував в різних стандартах, країнах і регіонах різні технічні і організаційні рішення.

Для реалізації роумінга необхідно мати в обох системах однаковий стандарт стільникового зв'язку. З розвитком мобільного зв'язку поняття роумінга помітно розширяється: з'явилась можливість роумінга між системами стільникового і мобільного супутникового зв'язку.

Схема організації роумінга така. Абонент стільникового зв'язку, що потрапив на територію "чужої системи", яка допускає реалізацію роумінга, ініціює виклик звичайним способом (ніби він перебуває на території "своєї системи"). ЦК, переконавшись, що в його домашньому регістрі цей абонент не значиться, сприймає його як ромера і заносить його в гостьовий регістр. Це занесення здійснюється на основізапрошених в домашньому регістрі "рідної системи" ромера і отриманих від цієї системи відомостей, необхідних для організації обслуговування ромера (види послуг, паролі, шифри тощо). При цьому ЦК нової системи повідомляє "рідну систему" ромера про те, в якій саме системі ромер перебуває в даний час; остання інформація фіксується в домашньому регістрі "рідної системи" ромера.

Після цього ромер користується стільниковим зв'язком, як вдома: виклики від нього обслуговуються звичайним способом (з тією лише різницею, що це фіксується не в домашньому, а в гостьовому регістрі); якщо вікликається ромер, то виклики переадресовуються "домашньою системою" на ту систему, де в даний час перебуває ромер. Після повернення ромера додому в домашньому регістрі "рідної системи" стирається адреса тієї системи, де перебував ромер, а в гостьовому регістрі тієї системи, у свою чергу, стираються відомості про ромера. Послуги роумінга оплачуються абонентом через "домашню систему", яка, в свою чергу, відшкодовує згідно з умовами роумінгової роумінгової угоди витрати за послуги роумінга компанії-оператору, за надані послуги роумінга.В стандарті GSM процедура роумінга закладена як обов'язковий елемент.

Функції (послуги) стільникового зв'язку досить різноманітні, а саме: звичайний двосторонній радіотелефонний зв'язок (передача мови) з рухомими та нерухомими абонентами; передача факсимільних повідомлень і комп'ютерних даних; переадресація виклику і автодозвон; автоматична реєстрація тривалості телефонних розмов; голосова пошта тощо.

В стандарті GSM існують такі функції стільникового зв'язку: функції передачі і телефункції.

Функції передачі включають чотири категорії:

1. Асинхронний обмін даними з комутованими телефонними мережами загального користування з швидкостями 300...9600 бит/с.

2. Синхронний обмін даними з комутованими телефонними мережами загального користування, комутованими мережами передачі даних загального користування і цифровими мережами з інтеграцією функцій з швидкостями 300...9600 бит/с

3. Асинхронний пакетний обмін даними з мережею передачі даних загального користування з пакетною комутацією (доступ через ассемблер/дисассемблер) з швидкостями 300...9600 бит/с.

4. Синхронний пакетний обмін даними з мережею передачі даних загального користування з пакетною комутацією з швидкостями 2400...9600 бит/с.

Освоєння Центральної та Південної Америки
Причины распространения прямого маркетинга
Формирование кармы начинается в мыслях (ментале). Проявление подсознания-это мысль, которая пустила корни, а плод - желания, привычки, убеждения, психика.
Распределение напряжения вдоль линии СВН
Причини загибелі давньоруської держави. Роль навали монголів.
З'ясуйте найвиразніші особливості такої періодизації. Чи доречно, що в ній відсутні римська та олександрійська філософії? Чим би це можна було пояснити?
ОБУЧЕНИЕ И ТВОРЧЕСТВО В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ
Анотація теми
Література
В СОЦІАЛЬНОМУ СТРАХУВАННІ
Молоде покоління сучасної України.
Механизм развития заболевания.
Вимоги до оформлення будівельних креслень
Какое из перечисленных ниже карбонильных соединений обладает наибольшей активностью в реакциях нуклеофильного присоединения?
Перше питання. Поняття і значення об'єкта злочину
Ритуал инициации/повторного посвящения
ІV. Vocabulary and Grammar Activator
Концепція ландшафтно-екологічної ніші
Композиція
Метод удельной нагрузки на единицу производственной площади
Тема 5 (16). Гемодинамическая функция сердца. Свойства сердечной мышцы
УСТОЙЧИВОСТЬ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
В состав таблеток «Викаир» наряду с висмута субнитратом основным входят растительные порошки (корневища аира, кора крушины).
Главная Страница