Кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операції вибуття тварин

№ з/п Зміст господарської операції Бухгалтерські записи
Дт Кт
Переведено молодняк тварин до основного стада
Оприбутковано тварини, переведені до основного стада
Реалізовано покупцям тварини на вирощуванні та відгодівлі
Відображено суму податкових зобов’язань щодо ПДВ
Списано собівартість реалізованих тварин
Сформовано фінансовий результат:
- списано собівартість реалізованих тварин
- списано дохід від реалізації готової продукції
Отримано грошові кошти за реалізованих тварин
Відображено виявлену суму нестачі тварин на вирощуванні та відгодівлі:
- підприємствами, що не використовують рахунки класу 8 “Витрати за елементами”
Зараховано балансову вартість тварин на забалансовий рахунок 07 “Списані активи” одночасно зі списанням таких цінностей
Відображено виникнення дебіторської заборгованості та доходу після встановлення винної особи на загальну суму належної до відшкодування шкоди, розраховану згідно чинного законодавства (або ж зазначено в обліковій політиці підприємства)
Списано із забалансового рахунка 07 “Списані активи” балансову вартість тварин, яких не вистачає, одночасно зі списанням суми збитку на винну особу

vab.deutsch-service.ru waf.deutsch-service.ru refalkr.ostref.ru referatprq.nugaspb.ru Главная Страница