Поняття підприємства.

Підприємство – це організаційно-відокремлена й економічно-самостійна ланка господарства, що спеціалізується на виготовленні продукції, виконанні робіт та наданні послуг. Головне завдання підприємства полягає в задоволенні потреб ринку в його продукції або послугах з метою отримання прибутку.

Ознаки підприємства:

1) виробничо-технічна єдність:

· продукція в умовах поділу праці набуває форми товару;

· володіння певним складом виробничих фондів;

· розробка єдиної технічної політики;

2) організаційно-соціальна єдність:

· наявність єдиного трудового колективу;

· управління підприємства одним керівником і адміністрацією;

· наділення підприємства реквізитами і правами юридичної особи;

3) фінансово-економічна самостійність:

· вільний вибір виду діяльності;

· можливість самостійного формування програми діяльності, постачальників, матеріально-технічних та інших ресурсів;

· вільний нойм працівників залежно від власної потреби;

· самостійний розподіл прибутку;

· визначення та обґрунтування форм і розмірів матеріального стимулювання працівників;

· самостійне здійснення зовнішньоекономічної діяльності.

Регулюють діяльність підприємств в Україні Закони України та інші законодавчі акти:

- Закон України ’’ Про власність ’’ від 07.02.1991 р.

- Закон України ’’ Про підприємства в Україні ’’ від 27.03. 1991р.

- Господарський кодекс України від 16.01.2003р.,

- Податковий кодекс України від 16.01.2003р.,

що визначають види підприємств, правила їх створення, реєстрації, діяльності, реорганізації та ліквідації і т. п.

Діяльність підприємства регулюється статутом і колективним договором підприємства.

Статут – це зібрання правил, що регулює зовнішню і внутрішню діяльність підприємства.

У статуті зазначаються:

Ø назва, місцезнаходження, статут та організаційно-правова форма організації;

Ø предмет, цілі, завдання та основні форми діяльності;

Ø порядок утворення і діяльності органів управління організації;

Ø джерела фінансування та порядок використання майна і коштів ;Ø порядок внесення змін до статуту організації;

Ø порядок реорганізації або ліквідації організації, використання її майна і коштів в разі припинення діяльності;

Ø права і обов’язки працівників організації.

До статуту можуть включатися інші положення, пов’язані з особливостями діяльності організації.

Колективний договір – угода між керівництвом підприємства і трудовим колективом, щорічно переглядається і регулює їх взаємовідносини.

referatrqt.nugaspb.ru refalhj.ostref.ru gorodru.refberry.ru tik.deutsch-service.ru Главная Страница