Права та обов'язки органів студентського самоврядування

Органи студентського самоврядування:

- допомагають адміністрації університету у виконанні завдань навчально-виховної роботи;

- допомагають адміністрації університету у роботі, спрямованій на покращення умов, якості навчання та відпочинку студентів, реалізації їх творчого потенціалу;

- регулярно інформують студентів з усіх питань життя університету;

- звітують перед студентами університету про виконану роботу;

- беруть участь у формуванні студентських фракцій у Вченій раді університету;

- аналізують та узагальнюють зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу та інших питань життєдіяльності університету і звертаються до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення;

- вносять пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу, беруть участь у розв’язанні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, студентами та представниками адміністрації або викладачами;

- вносять пропозиції щодо залучення коштів університету для реалізації заходів, передбачених програмою діяльності органів студентського самоврядування;

- беруть участь у вирішенні спірних питань, пов'язаних з накладанням дисциплінарних стягнень на студентів, що порушили правила внутрішнього розпорядку університету;

- одержують від адміністрації університету об'єктивну і повну інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснюють її аналіз та пропонують відповідні заходи;

- беруть участь у розробці документів, що регламентують діяльність університету з усіх питань, пов'язаних із студентським життям;

- беруть участь в інформатизації університету;

- проводять роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу університету [3, 6,7,47,69,92,100,]..

Понятие нормы налогового права и налогового права. Источники налогового права. Принципы налогообложения. Элементы налогообложения. Налоговые льготы. Субъекты налогового права
Учет выбытия и списания основных средств
Види ефективності менеджменту
Отличительные знаки ТС стран мира
Східні слов'яни в VI—XI ст.
Задача по теме: Теория поведения потребителя.
ТИПЫ ПРЕДНАМЕРЕННОГО СОЗДАНИЯ
Негативні фактори виробничого середовища
FTP-КЛІЄНТ В TOTAL COMMANDER
Сильные и слабые стороны модели ADL/LC
Здійснення необхідних реформ у сфері соціального захисту
Темы № 8-9 «Вирусные гепатиты»
Фізіологія скелетних м’язів
ДЕЙСТВИЕ. «ЕСЛИ БЫ», «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». 15 часть
Frightened, stumbling a little through the gloom, Lucius left the room. Vodlemort continued to stand there, twirling the wand between his fingers, staring at it.
ПСИХОМЕТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕСТА
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Иерархия целей предприятия. Уровни целей. KPI.
Кубок Главы Кировского района Санкт-Петербурга
Показники оцінки фінансової стійкості підприємства.
Устранение ошибки наиболее целесообразно не путем набора нового правильного выражения, а редактированием ошибочного.
Государственная политика Украины в сфере туризма
Под услугами понимают огромное разнообразие видов деятельности и коммерческих занятий. Мы определяем услугу следующим
Главная Страница