Права та обов'язки органів студентського самоврядування

Органи студентського самоврядування:

- допомагають адміністрації університету у виконанні завдань навчально-виховної роботи;

- допомагають адміністрації університету у роботі, спрямованій на покращення умов, якості навчання та відпочинку студентів, реалізації їх творчого потенціалу;

- регулярно інформують студентів з усіх питань життя університету;

- звітують перед студентами університету про виконану роботу;

- беруть участь у формуванні студентських фракцій у Вченій раді університету;

- аналізують та узагальнюють зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу та інших питань життєдіяльності університету і звертаються до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення;

- вносять пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу, беруть участь у розв’язанні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, студентами та представниками адміністрації або викладачами;

- вносять пропозиції щодо залучення коштів університету для реалізації заходів, передбачених програмою діяльності органів студентського самоврядування;

- беруть участь у вирішенні спірних питань, пов'язаних з накладанням дисциплінарних стягнень на студентів, що порушили правила внутрішнього розпорядку університету;

- одержують від адміністрації університету об'єктивну і повну інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснюють її аналіз та пропонують відповідні заходи;

- беруть участь у розробці документів, що регламентують діяльність університету з усіх питань, пов'язаних із студентським життям;

- беруть участь в інформатизації університету;

- проводять роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу університету [3, 6,7,47,69,92,100,]..

Квалифицированная медицинская помощь. Обьем неотложных мероприятий при оказании квалифицированной медицинской помощи.
Релігія і храми Вавилону
Тема 2. Способы графического моделирования формы дизайн-объекта
Теория административного поведения
Правила поведения в убежище.
Приклад.
Поняття, ознаки, функції правопорядку.
АТОМНА І ЯДЕРНА ФІЗИКА
Організація гіпосенсибілізуючого харчування при порушеннях імунобіологічної реактивності
Основные элементы структуры материков, которые в отличие от геосинклиналей характеризуется более спокойным тектоническим режимом это:Платформы
Социально-педагогическая помощь безнадзорным и беспризорным детям и подросткам
Geomagnetic activity nowcast - short explanation - suomeksi
Даже он не очень надеялся - оптимист. Когда он сказал: «Мы станем нищими попрошайками», пессимист спросил: «У кого? У кого ты собираешься просить, если эти условия будут продолжаться?»
ВЗАИМОВЛИЯНИЕ ЛИЧНОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ РОЛИ
Засоби ветеринарної обробки тварин, що заражені РР, ХР і БЗ
Этапы подготовки и проведения переговоров
Московская конференция 1943 г.
Основы организации деятельности банка
Каждый сотрудник компании должен понимать, что ожидается от него, какими полномочиями он обладает, какими должны быть его взаимоотношения с другими служащими.
Музичне мистецтво середини і другої половини ХІХ ст.
Занятие 1. Основные проблемы философии Нового времени
Методика расчета площадей элементов производственной базы.
Природа виникнення назви. Умотивовані слова та слова з втраченою мотивацією.
Главная Страница