Права та обов'язки органів студентського самоврядування

Органи студентського самоврядування:

- допомагають адміністрації університету у виконанні завдань навчально-виховної роботи;

- допомагають адміністрації університету у роботі, спрямованій на покращення умов, якості навчання та відпочинку студентів, реалізації їх творчого потенціалу;

- регулярно інформують студентів з усіх питань життя університету;

- звітують перед студентами університету про виконану роботу;

- беруть участь у формуванні студентських фракцій у Вченій раді університету;

- аналізують та узагальнюють зауваження та пропозиції студентів щодо організації навчального процесу та інших питань життєдіяльності університету і звертаються до адміністрації з пропозиціями щодо їх вирішення;

- вносять пропозиції щодо контролю за якістю навчального процесу, беруть участь у розв’язанні конфліктних ситуацій, що виникають між студентами, студентами та представниками адміністрації або викладачами;

- вносять пропозиції щодо залучення коштів університету для реалізації заходів, передбачених програмою діяльності органів студентського самоврядування;

- беруть участь у вирішенні спірних питань, пов'язаних з накладанням дисциплінарних стягнень на студентів, що порушили правила внутрішнього розпорядку університету;

- одержують від адміністрації університету об'єктивну і повну інформацію з питань, що стосуються студентів, здійснюють її аналіз та пропонують відповідні заходи;

- беруть участь у розробці документів, що регламентують діяльність університету з усіх питань, пов'язаних із студентським життям;

- беруть участь в інформатизації університету;

- проводять роботу, спрямовану на підтримання високого рівня іміджу університету [3, 6,7,47,69,92,100,]..

vmf.deutsch-service.ru room.radioritual.ru saz.deutsch-service.ru refamwe.ostref.ru Главная Страница