Приклад побудови таблиці

Таблиця(номер) Назва таблиці

Головка Рядки Заголовки граф Підзаголовки граф

Боковик Графи (колонки) (заголовки рядків)

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею і друкують симетрично до тексту. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери. Назву не підкреслюють.

За логікою побудови таблиці її логічний суб’єкт, або підмет (позначення тих предметів, які в ній характеризуються), розміщують у боковику, головці, чи в них обох, а не у прографці; логічний предмет таблиці, або присудок (тобто дані, якими характеризується присудок,) – у прографці, а не в головці чи боковику. Кожен заголовок над графою стосується всіх даних цієї графи, кожен заголовок рядка в боковику – всіх даних цього рядка.

Заголовок кожної графи в головці таблиці має бути по можливості коротким. Слід уникати повторів тематичного заголовка в заголовках граф, одиниці виміру зазначати у тематичному заголовку, виносити до узагальнюючих заголовків слова, що повторюються.

Боковик, як і головка, вимагає лаконічності. Повторювані слова тут також виносять в об’єднувальні рубрики; загальні для всіх заголовків боковика слова розміщують у заголовку над ним.

У прографці повторювані елементи, які мають відношення до всієї таблиці, виносять в тематичний заголовок або в заголовок графи; однорідні числові дані розміщують так, щоб їх класи співпадали; неоднорідні – посередині графи; лапки використовують тільки замість однакових слів, які стоять одне під одним.Заголовки граф повинні починатися з великих літер, підзаголовки – з маленьких, якщо вони складають одне речення із заголовком, і з великих, якщо вони є самостійними. Висота рядків повинна бути не меншою 8 мм. Графу з порядковими номерами рядків до таблиці включати не треба.

Таблицю розміщують після першого згадування про неї в тексті, таким чином, щоб її можна було читати без повороту переплетеного блоку або з поворотом за годинниковою стрілкою. Таблицю з великою кількістю рядків можна переносити на інший аркуш. При перенесенні таблиці на інший аркуш (сторінку) назву вміщують тільки над її першою частиною. Таблицю з великою кількістю граф можна ділити на частини і розміщувати одну частину під іншою в межах одної сторінки. Якщо рядки або графи таблиці виходять за формат сторінки, то в першому випадку в кожній частині таблиці повторюють її головку, в другому випадку – боковик.

Якщо текст, який повторюється в графі таблиці, складається з одного слова, його можна заміняти лапками; якщо з двох або більше слів, то при першому повторенні його замінюють словами «Те ж», а далі лапками. Ставити лапки замість цифр, марок, знаків, математичних і хімічних символів, які повторюються, не слід. Якщо цифрові або інші дані в якому-небудь рядку таблиці не подають, то в ньому ставлять прочерк.

Поняття правильної кримінально-правової кваліфікації
О КОНКУРСЕ СТИХОВ И СОЧИНЕНИЙ
ВЫБОРЫ В МОЛОДЕЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ ПРИ ГОСДУМЕ РФ
Понятие, значение и структура Я-концепции
Ємність друкованого аркуша та її коефіцієнт
Rewrite each of these sentences using one of the idioms from exercise 2.
Взаємозв’язок між різними категоріями управління
Поет і влада. Життєвий шлях Овідія.
Функції ПР.
Практичне заняття 7
Влажность воздуха. Кристаллические и аморфные тела. Модели строения твердых тел.
Балты и славяне у 6-8стст. Паселишчы на тэррыт Бел. Гаспадрка, гандаль, рамествы. Жыцце и занятки. Вераванни старажытных балтау и славян.
Абстрактна (загальна) форма
Судьба мутантного аллеля в популяциях диплобионтов
Угашение, торможение и эффективный потенциал реакции
Статья 30. Учет несыгранных партий.
И транспортировке грузов по России
МОДУЛЬ ІУ. «СИСТЕМИ ЧИСЛЕННЯ. ПОДІЛЬНІСТЬ ЧИСЕЛ.».
Оценка качества сырья, используемого для производства нового продукта
Махапралая: другая дилемма для плюрализма
Система переривань ОЕВМ1816ВЕ31
Тепловая схема котельной (ТМ)
RUSSIAN SYSTEM OF HIGHER EDUCATION
Главная Страница