Ремонтне креслення деталі

Вихідні матеріали для проектування

Продовження додатку Б

Визначення річного об’єму ремонтних робіт

Способи усунення заданих дефектів

Додаток Б - Зразки оформлення аркушів ПЗ

Масштаби ГОСТ 2.302-68

Формати ГОСТ 2.301-68

Формати та масштаби

А0 – 841×1189 мм;

А1 – 594×841 мм;

А2 – 420×594 мм;

А3 – 297×420 мм;

А4 – 210×297 мм.

Збільшення:

2׃1; 2,5׃1; 4׃1; 5׃ 1; 10׃1; 20׃ 1; 40׃ 1; 50׃ 1; 100׃1.

Зменшення:

1׃2; 1׃2,5; 1׃4; 1׃5; 1׃10; 1׃15; 1׃20; 1׃25; 1׃40; 1׃50; 1׃75; 1׃100; 1׃200; 1׃400; 1׃500; 1׃800; 1׃1000.

10 мм
15…17


10…15 мм або 1,5 інтервалу
2 Технологічний розділ

15…20 мм або два інтервали


В даному курсовому проекті розглядається усунення такого дефекту, як спрацювання робочої поверхні гільзи, та спрацювання посадкових поясків.

За "Класифікатором деталей, дефектів і можливих способів їх усунення" гільза відноситься до II класу деталей, де для усунення дефектів такого типу як спрацювання поясків вказані такі способи – хромування або осталювання спрацьованої поверхні.

3 мм (min)
Спрацювання робочої поверхні гільзи не усувається шляхом розточки до ремонтного розміру – за відсутністю таких (гільза двигуна ЯМЗ). В даному випадку гільза може ремонтуватись за рахунок встановлення ДРД. В якості ДРД АРП широко застосовують гільзи виготовлені з пластин пружної сталі У8А, У10А…

.3 мм (min)

.

.

.

10…15 мм або 1,5 інтервалу
15…17
2.5 Розрахунок та вибір технологічного обладнання

15…20 мм або два інтервали

Один інтервал
Річний об’єм ремонтних робіт – Тр, який необхідно виконати робітникам знаходиться за формулою:Один інтервал
Симетрично тексту


де tсум – сумарна трудомісткість всіх видів робіт, люд-год.;

Kр – коефіцієнт ремонту;

N1 – річна виробнича програма відновлюваних деталей, шт. …

10 мм

КП 5.07010602 015 01 ПЗ Арк Зм. Арк. № докум. Підпис Дата
10 мм


15..20 мм (або два інтервали)


В даному курсовому проекті необхідно розробити технологічний процес ремонту блока циліндрів двигуна ЗМЗ-53 за такими вихідними даними:

1) річна виробнича програма N = 4000 шт.;

2) коефіцієнт ремонту Кр = 0,8;

3) дефекти:

– спрацювання отворів у втулках під шийки розподільного валу;

– деформація або спрацювання гнізд вкладишів корінних підшипників.

15…17
15…20 мм або два інтервали


15…20 мм або два інтервали


3 мм (min)
Ремонтне креслення виконано ескізно, згідно вимог правил ЕСКД з дотриманням окомірного масштабу і необхідної пропорції.

На ремонтному кресленні деталі поставлені всі розміри необхідні для розробки технологічного процесу та ремонтні розміри.

3 мм (min)
Креслення виконано із вказанням спрацьованих поверхонь, які виділені червоним кольором. Позиціями зазначені номера дефектів, які відповідають порядковим номерам в карті технічних вимог дефектування деталі.

Ремонтне креслення знаходиться на наступному аркуші пояснювальної записки КП 5.07010602 015 01 РК.

КП 5.07010602 015 01 ПЗ Арк
Зм. Арк. № докум. Підпис Дата


referattfz.nugaspb.ru refanhy.ostref.ru upe.deutsch-service.ru refalbs.ostref.ru Главная Страница