Робота на дому

Використання винесеного робочого місця - або робота на дому - є все більш популярну тенденцію в діловому житті різних країн світу. У цій розділі розглядаються фактори, здатні мати несприятливий вплив на здоров'я та безпеку людей, зайнятих цим видом діяльності, який в розвинених країнах називають telework (від Грецького tele, означаючи "далеко"). Обов'язки роботодавця щодо створення для такого роду працівників безпечних умов праці будуть відрізнятися в кожному конкретному випадку залежно від змісту контракту, домовленості між працівником і роботодавцем і застосовних до ситуації розділів трудового законодавства.

Зростаюча популярність роботи з винесеного робочого місця грунтується на наступних факторах:

- Заходи, спрямовані на те, щоб зменшити витрати часу і грошей, а також несприятливий вплив на навколишнє середовище, пов'язані з необхідністю щоденних поїздок до місця роботи;

- Діях законодавчих органів, спрямованих на те, щоб зменшити забруднення повітря, викликане використанням транспортних засобів;

- Розвитком нових технологій і широким впровадженням комп'ютерної техніки та засобів електронного зв'язку, які дозволяють підприємствам використовувати працю працівників, що знаходяться у віддалених один від одного точках;

- Високими витратами на утримання великих офісних приміщень, необхідних для розміщення відповідного числа службовців;

- Необхідністю врахування інтересів працівників, для яких використання винесеного робочого місця може виявитися кращим у зв'язку з інвалідністю, необхідністю доглядати за дітьми або іншими сімейними проблемами та з інших причин;

- Прагненням скоротити кількість невиходів на роботу;

- Визнанням того факту, що у зв'язку з відмінностями в біологічному ритмі пік продуктивності і творчого потенціалу доводиться у різних людей на різний час.

До цих факторів можна віднести і підвищення продуктивності праці, яке відбувається, як показують наукові дослідження, при використанні винесених робочих місць.

Контракт зі службовцем, який передбачає виконувати свою роботу вдома, може передбачати такі варіанти організації його праці:- Службовець працює на свого роботодавця протягом повного (або неповного) робочого дня вдома, зберігаючи право на всі ті пільги, які роботодавець надає службовцям, які працюють в офісі.

- Службовець працює на свого роботодавця повний робочий день, але при цьому виконує свою роботу вдома протягом обумовленого кількості днів на тиждень або місяць.

- Службовець отримує статус незалежного підрядника і не користується пільгами чи обладнанням, наданими підприємцем.

Листування засуджених військовослужбовців (ст. 74 КВК України).
Запорізька Січ у другій половині ХУІІ-ХУШ ст.: територія, населення, політичний та економічний устрій.
Білоус Л. В., Федорчак Т. П., Штанько Я. В.
Метод – систематизована сукупність кроків, які потрібно здійснити для виконання певної задачі, досягнення мети.
Сваи в многолетнемерзлых грунтах
Взятие желудочного содержимого для исследования секреторной функции желудка.
Відбирання проб
Каковы Ваши среднемесячные расходы на повседневные нужды (жильё, питание, транспорт и т.п.) и как Вы их обычно оплачиваете? Один ответ по каждой строке.
Ряди переважних чисел та параметричні ряди виробів
ТРИЕДИНСТВО ИНФОРМАЦИИ ЭНЕРГИИ И МАТЕРИИ
Из поэзии о Великой Отечественной войне
Социальная ситуация развития подростка
Лопатипері
Контрольна робота виконується письмово на практичному занятті. Максимальний бал – 7(згідно робочої програми).
Історичні типи взаємовідношень людини і суспільства.
Беніто Муссоліні
Моделі оцінки вартості акцій
Автор: ivannajulustan 23.04.2015, 12:26
Кремний. Силикаты и алюмосиликаты
Меню Circuit
Оптимизационные модели служат для?
Окремі види авторських договорів
Поощрение в системе методов управленческих действий
Главная Страница