Синхронність та плезіохронність

Одним із найбільш важливих питань при розгляді систем часового мультиплексування є проблема синхронізації. Для синхронізації використовують послідовність періодичних імпульсів, яка переносить інформацію про час, так що приймальний кінець каналу знає, як розміщені одиниці та нулі у вхідному потоці. Для подальшого важливо вказати на відмінності між поняттями синхронності, плезіохронності та асинхронності.

Синхронність:

· Належність до співвідношення між двома або більше сигналами, які повторюються і мають одночасну появу значівних моментів.

· Належність до синхронізму. “Синхронність” або “асинхронність” є відношеннями.

Плезіохронність:

· Співвідношення між двома сигналами, таке що їх відповідні значівні моменти з’являються номінально у тому самому темпі; а будь-які відхилення обмежені визначеними границями. Це не обмежує різницю фаз, яка може нагромаджуватися між двома значівними моментами протягом тривалого періоду часу.

Контрольні питання

1. Що таке „часова щілина” ?

2. Розкрийте суть понятть „синхронність” та „плезіохронність”

3. Поясніть принцип дії часового мультиплексування

Тема 2.3 Плезіохронні мережі

План лекції

1. Ієрархія Т – 1

2. Ієрархія Е - 1

3. Ієрархія мультиплексування

vgg.deutsch-service.ru referatxgx.nugaspb.ru refamzl.ostref.ru decision.unoreferat.ru Главная Страница