Синхронність та плезіохронність

Одним із найбільш важливих питань при розгляді систем часового мультиплексування є проблема синхронізації. Для синхронізації використовують послідовність періодичних імпульсів, яка переносить інформацію про час, так що приймальний кінець каналу знає, як розміщені одиниці та нулі у вхідному потоці. Для подальшого важливо вказати на відмінності між поняттями синхронності, плезіохронності та асинхронності.

Синхронність:

· Належність до співвідношення між двома або більше сигналами, які повторюються і мають одночасну появу значівних моментів.

· Належність до синхронізму. “Синхронність” або “асинхронність” є відношеннями.

Плезіохронність:

· Співвідношення між двома сигналами, таке що їх відповідні значівні моменти з’являються номінально у тому самому темпі; а будь-які відхилення обмежені визначеними границями. Це не обмежує різницю фаз, яка може нагромаджуватися між двома значівними моментами протягом тривалого періоду часу.

Контрольні питання

1. Що таке „часова щілина” ?

2. Розкрийте суть понятть „синхронність” та „плезіохронність”

3. Поясніть принцип дії часового мультиплексування

Тема 2.3 Плезіохронні мережі

План лекції

1. Ієрархія Т – 1

2. Ієрархія Е - 1

3. Ієрархія мультиплексування

Расчёт равновесного выпуска и равновесных цен
Сосуды большого круга кровообращения
Структура та зміст уроку
ТЕМАТИЧНА СТРУКТУРА ПРОГРАМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Огляд розвитку методики навчання математики в початковій школі та перспективи її подальшого вдосконалення.
B. законодательную, исполнительную и судебную.
Относительно крупные размеры органа
Профессионализм педагога. Уровни педагогического творчества
Некоторые антилопы быстро бегают
Характер - это окончательно сформировавшаяся воля
Где и когда проводить переговоры
II раздел. Характеристика прикрепленного контингента.
Классификация помещений по взрыво-, пожаро-, электробезопасности
Динаміка товарного виробництва молока і грошової виручки
Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання
Галлюцинаторно-бредовые синдромы
Методологічні підходи оцінки ризику
К курсовому проекту по предмету
Перечень вопросов, рекомендованных для УИРС
Уровень притязаний и уровень достижений личности
До зон охорони пам’яток належать: охоронна зона, зона регулювання забудови, зона охоронюваного ландшафту, зона охорони археологічного культурного шару.
Основна література
Огнеупорные, теплоизоляционные и жароупорные материалы
Главная Страница