Синхронність та плезіохронність

Одним із найбільш важливих питань при розгляді систем часового мультиплексування є проблема синхронізації. Для синхронізації використовують послідовність періодичних імпульсів, яка переносить інформацію про час, так що приймальний кінець каналу знає, як розміщені одиниці та нулі у вхідному потоці. Для подальшого важливо вказати на відмінності між поняттями синхронності, плезіохронності та асинхронності.

Синхронність:

· Належність до співвідношення між двома або більше сигналами, які повторюються і мають одночасну появу значівних моментів.

· Належність до синхронізму. “Синхронність” або “асинхронність” є відношеннями.

Плезіохронність:

· Співвідношення між двома сигналами, таке що їх відповідні значівні моменти з’являються номінально у тому самому темпі; а будь-які відхилення обмежені визначеними границями. Це не обмежує різницю фаз, яка може нагромаджуватися між двома значівними моментами протягом тривалого періоду часу.

Контрольні питання

1. Що таке „часова щілина” ?

2. Розкрийте суть понятть „синхронність” та „плезіохронність”

3. Поясніть принцип дії часового мультиплексування

Тема 2.3 Плезіохронні мережі

План лекції

1. Ієрархія Т – 1

2. Ієрархія Е - 1

3. Ієрархія мультиплексування

Сутність самонавіювання
Программа развития временной перспективы и способности к целеполаганию.
Структура национальной экономики
Задача 6.
СУБД. Языки управления базами данных.
ПАРУС – Менеджмент и Маркетинг
Тема: Клиническое направление: терапия, педиатрия и фтизиатрия в России в XX веке.
II. Система основных понятий кризисной психологии
Пусть боги борются с глупостью
V. Северные королевства и Германия
Поданий різними авторами
ОТРЫВКИ ИЗ ДНЕВНИКОВ ЕВЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ЕЕ АВТОБИОГРАФИЮ 4 часть. угрозой смерти он не сумел бы удовлетворить как следует хотя бы двух из
Что называется караулом, назначение гарнизонного и внутреннего караулов, состав караула (статьи 115-118).
End Sub
Практическое применение стратегий Аристотеля
Лекція 8.
Тема №9 «Преступления против общественной безопасности»
Suddenly, something that was nagging at Harry came tumbling out of his mouth.
ТЕМА 2 «СУЧАСНА КЛІТИННА ТЕОРІЯ. ЦИТОТЕХНОЛОГІЇ»
Время формирования и становления психологии труда. Первоначальные интересы психологии труда
Сутність тактики та її зв’язок зі стратегією
ВИДЕНИЯ В КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЯХ
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ В СИСТЕМЕ ФОРМИРОВАНИЯ БРЕНДА
Главная Страница