Стаття 12

1. Кількість дітей, яку може усиновити один усиновитель,
законодавством не обмежується.

2. Законодавством не може бути заборонено особі усиновлювати
дитину на тій підставі, що вона має чи може мати дитину, народжену
в законному шлюбі.

3. Якщо усиновлення покращує правовий статус дитини,
законодавством не може бути заборонено особі усиновлювати власну
позашлюбну дитину.

Стаття 13

1. До досягнення усиновленим повноліття усиновлення може бути
визнане недійсним лише за рішенням судового чи адміністративного
органу на підставі серйозних обставин і лише за умови, що визнання
усиновлення недійсним на підставі цих обставин дозволено
законодавством.

2. Попередній пункт не стосується випадків:

a) усиновлення, яке є скасоване;

b) усиновлення, яке припиняється внаслідок того, що
усиновлений отримує статус дитини усиновителя, яку народжено в
дійсному шлюбі.

Стаття 14

Коли встановлення обставин, яке здійснюється у відповідності
до статей 8 і 9 цієї Конвенції, стосується особи, яка проживає чи
проживала на території іншої Договірної Сторони, то ця Договірна
Сторона повинна у відповідь на запит без затримки забезпечити
надання інформації. Влади для цього можуть здійснювати між собою
безпосередній обмін інформацією.

Стаття 15

Для заборони будь-якого незаконного отримання прибутку
внаслідок передачі дитини на усиновлення будуть вжиті заходи.

Стаття 16

Кожна Договірна Сторона зберігає за собою право приймати
положення, які є найбільш сприятливими для усиновлюваного.

Розділ III

Додаткові положення

Стаття 17

Рішення про усиновлення може бути прийняте, лише якщо дитина
перебувала під опікою (піклуванням) усиновителів достатньо
тривалий період, щоб компетентний орган міг об'єктивно оцінити
їхні майбутні відносини, якщо рішення про усиновлення буде
прийняте.Стаття 18

Державні органи виконавчої влади забезпечують розвиток і
належну діяльність державних або приватних закладів, куди можуть
звернутись за допомогою чи порадою ті, хто бажає усиновити дитину
або віддати дитину на усиновлення.

Стаття 19

Соціальні і правові аспекти усиновлення мають бути включені
до програм професійної підготовки соціальних працівників.

Тема 22: Систематизация законодательства
Этапы комбинированного урока (в мин)
Изолированная система с течением времени
B) Routinized response behavior.
Экономическая политика немецких властей на белорусских землях
Загальні особливості духовних процесів та розвитку філософи у XX ст.
ТЕРРИТОРИЯ, ГДЕ ЖИЛИ ДРЕГОВИЧИ.
Широтный способ регулирования выходного напряжения
Тема 2. Механизмы психологической защиты.
Значение артериальной гиперемии
З метою одержання прибутку або досягнення іншої мети.
Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции в поступательно движущейся неинерциальной системе. Эквивалентность сил инерции и гравитационных сил.
Наука и инновационная деятельность в Республике Беларусь.
Виды цен, характеристика, особенности
Знать, что вы не знаете, — это истинное знание. Махарадж: Есть тело. В теле есть наблюдатель, а вне его — наблюдаемый им мир
Внешний и внутренний уровни общения
Анкета родителям «Характеристика ученика» (профориентация)
VIII.Practising Medicine: Case Report
Любовь твоя, как ты прекрасна
Многообразие и специфика литературных методов и направлений на рубеже XIX-XX веков
Составление графика выхода на работу работников производства.
Зіндік жұмыс тапсырмалары
Ситуаційне завдання № 2
Главная Страница