Внутрішня і зовнішня політика американських адміністрацій в 40–50-х рр.

У ч и т е л ь.

Першим повоєнним президентом після смерті Ф. Д. Рузвельта

став Г. Трумен (1945–1952). За Рузвельта він обіймав пост віце-президента. Аптекар за фахом, він не мав ні досвіду, ні авторитету свого великого попередника, проте саме він висунув доктрину американського лідерства у світі, головними інструментами якої стали монополія на ядерну зброю, економічне та технічне лідерство США після Другої світової війни і політика «стримування комунізму». Ця політика стала основою зовнішньополітичного курсу адміністрації Трумена з 1946 р. і, відповідно, була спрямована на загострення відносин з СРСР.

Зазначений зовнішньополітичний курс було відтворено у проголошеній у березні 1947 р. так званій «доктрині Трумена» про право США втручатися у внутрішні справи зарубіжних країн у разі виникнення небезпеки для їх демократичного (капіталістичного) розвитку. Одночасно було запроваджено з метою економічної допомоги країнам Західної Європи і поширення на них політичного впливу США «план Маршалла», висунутий Державним Секретарем США Д. Маршаллом у червні 1947 року.

Робота з таблицею

Внутрішня політика Трумена

Проблеми, що постали Заходи щодо їх розв’язання
У повоєнний період спостерігають: • скорочення державних замовлень; • зменшення попиту на робочу силу; • зменшення заробітної плати; • зростання страйкового руху; • невдоволення підприємців діяльністю профспілок (вони вимагали їх «приборкання») Оголосив «справедливий курс»: • реконверсія (перехід промисловості на мирні рейки); • «Солдатський білль про права» 1945 р. — пільги в освіті, кредитуванні житла і бізнесу; • закон Тафта–Хартлі 1947 р. — обмеження прав профспілок; • 1947 р. було створено Раду національної безпеки, Центральне розвідувальне управління (ЦРУ), реорганізовано військові органи. Закон про перевірку на лояльність державних службовців 1947 р. — виявлення «підривних» організацій, пошуки «ворогів» американської нації — «маккартизм» з 1950 р.

Запитання

Як би ви охарактеризували ці заходи?

Возник-е ф-и. Мифология и религия как духов. предпосылки и истоки ф-и.
Исследование старого покровного слоя и записей
Повторение материала, изученного в 5-7 классах
Расчет клиноременной передачи на тяговую способность и долговечность
Анализ финансовой устойчивости организации. Расчет и оценка показателей обеспеченности оборотных активов источниками их формирования.
Характер стосунків Оціночний бал
Акупацыйны рэжым.Адміністр.падзел Бел.Сістэма акупацыйнай улады
Обстоятельства, исключающие производство по делу об административном правонарушении.
Глобальная инфокоммуникационная инфраструктура
Дослідження кінематики механізму методом діаграм.
Глава 10. Вас определяет ваша реакция на происходящее
Информационная теория эмоций
Характеристика машиностроения
Економічні втрати і наслідки безробіття.
The most important of research degrees is
Итоговая оценка по дисциплине в семестре за зачет.
Разработка новых товаров: три уровня товара, товарные марки, упаковка и услуги.
Разметьте области Вашего влияния
Консервативное лечение переломов.Виды гипсовых повязок,достоинства и недостатки.Правила наложения гипсовых повязок.
Водо-водяний реактор типу ВВЕР-1000
Discussion
ПСИХОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ
Фактори економічного зростання
Главная Страница