Внутрішня і зовнішня політика американських адміністрацій в 40–50-х рр.

У ч и т е л ь.

Першим повоєнним президентом після смерті Ф. Д. Рузвельта

став Г. Трумен (1945–1952). За Рузвельта він обіймав пост віце-президента. Аптекар за фахом, він не мав ні досвіду, ні авторитету свого великого попередника, проте саме він висунув доктрину американського лідерства у світі, головними інструментами якої стали монополія на ядерну зброю, економічне та технічне лідерство США після Другої світової війни і політика «стримування комунізму». Ця політика стала основою зовнішньополітичного курсу адміністрації Трумена з 1946 р. і, відповідно, була спрямована на загострення відносин з СРСР.

Зазначений зовнішньополітичний курс було відтворено у проголошеній у березні 1947 р. так званій «доктрині Трумена» про право США втручатися у внутрішні справи зарубіжних країн у разі виникнення небезпеки для їх демократичного (капіталістичного) розвитку. Одночасно було запроваджено з метою економічної допомоги країнам Західної Європи і поширення на них політичного впливу США «план Маршалла», висунутий Державним Секретарем США Д. Маршаллом у червні 1947 року.

Робота з таблицею

Внутрішня політика Трумена

Проблеми, що постали Заходи щодо їх розв’язання
У повоєнний період спостерігають: • скорочення державних замовлень; • зменшення попиту на робочу силу; • зменшення заробітної плати; • зростання страйкового руху; • невдоволення підприємців діяльністю профспілок (вони вимагали їх «приборкання») Оголосив «справедливий курс»: • реконверсія (перехід промисловості на мирні рейки); • «Солдатський білль про права» 1945 р. — пільги в освіті, кредитуванні житла і бізнесу; • закон Тафта–Хартлі 1947 р. — обмеження прав профспілок; • 1947 р. було створено Раду національної безпеки, Центральне розвідувальне управління (ЦРУ), реорганізовано військові органи. Закон про перевірку на лояльність державних службовців 1947 р. — виявлення «підривних» організацій, пошуки «ворогів» американської нації — «маккартизм» з 1950 р.

Запитання

Як би ви охарактеризували ці заходи?

СООТНОШЕНИЕ ЧУВСТВЕННОГО И РАЦИОНАЛЬНОГО В СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ ПОЗНАНИИ
Арифметико-логическое устройство
Бюджет займов и кредитов предприятия
Інтерактивна вправа
Що не входить у сферу співробітництва щодо вирішення глобальних проблем людства?
I группа - «Рудиментарное Я».
Кома при заболеваниях внутренних органов
Карта - схема психолого - педагогической характеристики ученика
Маркетинговий аналіз кредитної, фінансової та преміальної політики фірми через призму цін
Участие в гражданском договоре субъектов, основанных на государственной или муниципальной собственности
РАЗДЕЛ 3.9. ЗАБОЛЕВАНИЯ КИШЕЧНИКА.
V. Орієнтовна основа дії
Технологическое проектирование
Самоуверенность малыша - очко в вашу пользу. ? Меня в садике все будут любить
Теория криминалистической идентификации: понятие, объекты, формы, виды. Идентификационные признаки и их классификация. Общая групповая принадлежность
Природа і сутність держави. Основні теорії її походження
Общий Вопрос №30. Функции, полномочии таможенных органов РФ в системе валютного контроля
Специальный трудовой стаж при досрочном назначении трудовой пенсии по старости
Механізми емоцій
Тема: Описание и состав блюд. Рецепты
Мета та завдання лекції.
Способ применения и режим дозирования
Монетаризм та теорія раціональних очікувань
Главная Страница