Структура активів НПФ станом на 31.12.2011 р.

Назва активу Відсоток від загальної суми активів
Грошові кошти 32.44
Облігації підприємств 25.31
Акції 18.50
Державні цінні папери 15.04
Обєкти нерухомості 3.53
Інші інвестиції 2.74
Банківські метали 1.90
Облігації місцевих позик 0.54
Усього

Саморегулівні організації

З метою створення ефективної системи регулювання та контролю на ринку цінних паперів за ініціативою Комісії були утворені саморегулівні організації ринку цінних паперів, які об'єднують професійних учасників ринку цінних паперів за видами діяльності, а саме: реєстраторів, торговців, зберігачів та депозитаріїв, а також інвестиційних керуючих.

Основні завдання саморегулівних організацій:

• встановлення правил, стандартів та вимог до здійснення діяльності з цінними паперами;

• встановлення норм та правил поведінки, вимог до професійної кваліфікації фахівців-членів саморегулівних організацій та здійснення контролю за їх дотриманням членами організацій;

• сприяння здійсненню професійної діяльності членами саморегулівної організації;

• розробка та здійснення заходів щодо захисту прав членів саморегулівної організації.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку проводить послідовну політику щодо встановлення єдиного підходу до створення та функціонування СРО та передачі їм частини регуляторних повноважень на ринку цінних паперів. Це сприяє виконанню наступних завдань:

• створення уніфікованої правової бази з кожного виду професійної діяльності на ринку цінних паперів;

• забезпечення стабільності ринку та безпеки роботи на ньому для професійних учасників та інвесторів;

• посилення контролю за дотриманням учасниками фондового ринку регуляторних вимог, уніфікованих правил та стандартів діяльності;

• підвищення відкритості саморегулювання та покращення взаємодії з державними органами.
* - дані надані організаторами торгівлі відповідно до вимог Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 р. за №1738/22050. Обсяги, наведені в таблиці включають в себе укладені (виконані) біржові контракти (договори РЕПО) та анульовані біржові контракти (договори РЕПО)

Чорнобильська катастрофа: події, факти, цифри
Класифікація звітності та терміни її подання
Endangered
Головуючий суддя: Федосенко В.В.
Особенности перевода с листа (ПСЛ) — (sight translation) на русский язык
Структура библиотечного дела
Все что угодно. Проси, и получишь.
Відносини власності в економічній системі.
Общее представление об ощущениях и их видах.
Тема 4: Проблема чистого довкілля
Я села на постели и уставилась на раскрасневшуюся водяницу.
Многомерные массивы (матрицы)
Правила написання супровідного листа
Физиологические механизмы восприятия
Суспільно-політичний устрій січового товариства
Хронический гнойный средний отит.
Возможные неисправности двигателя
UNIT 3 REPORTED STATEMENTS
Хрестоматийный материал к теме 4
Заповеди семейного воспитания ( Сухомлинский В.А.)
Опис навчальної дисципліни «Історія української культури»
Процедура «dejkstra (start)»
Welche Rolle spielt Informatik?
Главная Страница