Структура активів НПФ станом на 31.12.2011 р.

Назва активу Відсоток від загальної суми активів
Грошові кошти 32.44
Облігації підприємств 25.31
Акції 18.50
Державні цінні папери 15.04
Обєкти нерухомості 3.53
Інші інвестиції 2.74
Банківські метали 1.90
Облігації місцевих позик 0.54
Усього

Саморегулівні організації

З метою створення ефективної системи регулювання та контролю на ринку цінних паперів за ініціативою Комісії були утворені саморегулівні організації ринку цінних паперів, які об'єднують професійних учасників ринку цінних паперів за видами діяльності, а саме: реєстраторів, торговців, зберігачів та депозитаріїв, а також інвестиційних керуючих.

Основні завдання саморегулівних організацій:

• встановлення правил, стандартів та вимог до здійснення діяльності з цінними паперами;

• встановлення норм та правил поведінки, вимог до професійної кваліфікації фахівців-членів саморегулівних організацій та здійснення контролю за їх дотриманням членами організацій;

• сприяння здійсненню професійної діяльності членами саморегулівної організації;

• розробка та здійснення заходів щодо захисту прав членів саморегулівної організації.

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку проводить послідовну політику щодо встановлення єдиного підходу до створення та функціонування СРО та передачі їм частини регуляторних повноважень на ринку цінних паперів. Це сприяє виконанню наступних завдань:

• створення уніфікованої правової бази з кожного виду професійної діяльності на ринку цінних паперів;

• забезпечення стабільності ринку та безпеки роботи на ньому для професійних учасників та інвесторів;

• посилення контролю за дотриманням учасниками фондового ринку регуляторних вимог, уніфікованих правил та стандартів діяльності;

• підвищення відкритості саморегулювання та покращення взаємодії з державними органами.
* - дані надані організаторами торгівлі відповідно до вимог Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 р. за №1738/22050. Обсяги, наведені в таблиці включають в себе укладені (виконані) біржові контракти (договори РЕПО) та анульовані біржові контракти (договори РЕПО)

Вказівки
AUDIAL PRACTICE 1. The Bermuda Triangle
Глава 6
В АСПИРАНТУРУ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Статья 153. Особенности учета дохода взаимозависимых юридических лиц
Перечень обозначений и сокращений, условных обозначений, символов, единиц физических величин и терминов
Тема 17. Международное инвестирование
Суспільство як система. Функції суспільства.
Профконсультант – и немного о Самоактуализации
Тема 6. Прийняття рішень в управлінні ланцюгами поставок в умовах невизначеності.
УЦР взяла на себе зобов’язання поставити союзникам велику кількість продуктів і сировини.
Релігія як етнічна ознака народу
Реализация балансовой модели в электронной таблице
Что такое социальное регулирование
Споживання продуктів харчування на душу населення в Україні
АЛКОГОЛИЗМ, НАРКОМАНИЯ, ТОКСИКОМАНИЯ
Продукты детского притания, понятие классификация
Ленного, специализированного знания законов вызывает потреб-
Практичне заняття №8
Стаття 18. Державний ветеринарно-санітарний контроль та нагляд на державному кордоні України та транспорті
Публічний виступ у діловому спілкуванні
Авдання для домашньої підготовки.
Системний образ
Главная Страница